Epidemiyoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Epidemiyoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı:
  Sağlık ile ilgili olarak yapılan her türlü araştırmanın planlanması, uygulanması ve bulgularının yorumlanması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek; bilgi eksiği olan konuları açıklamak amaçlı, orijinal araştırmalar yapacak; ve epidemiyolojide uzmanlaşacak kişilere gerekli bilgi ve beceri eğitimini verecek epidemiyologlar yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri:
  Epidemiyolojide yüksek lisans programını tamamlayarak ilgili bilgi ve becerileri edinmiş, sağlık mesleği mensubu kişiler, doktora programını tamamladıklarında: sağlık alanında yapılacak yeni ve özgün araştırmalar için yöntem geliştirebilecek; bölgesel ve/veya ulusal nitelikte geniş tabanlı çalışmalar planlayıp, uygulayabilecek ve/veya uygulayıcıların teknik danışmanlık sağlayabilecek; bu tür araştırmaların sonuçları ışığında, toplum sağlığının iyileştirilmesi konusunda gerekli müdahale programlarının neler olduğu ve nasıl yapılması gerektiği konusunda gerekli kurum/kuruluşlara rapor hazırlayarak danışmanlık verebilecek; yapılmış araştırmaları eleştirisel tarzda inceleyerek, kanıtın epidemiyolojik kalitesi açısından değerlendirebilecek; ve çalışılan sağlık alanından bağımsız olarak, araştırma gruplarına teknik destek ve danışmanlık verebilecektir. Doktora programını tamamlamış epidemiyologların zamanlarını esas olarak teknik danışmanlık ve epidemiyoloji konusunda uzmanlaşmak isteyen kişilerin eğitimi için kullanması beklenmektedir.

  DERSLER

  HEP 700 - ÖZEL KONULAR
  HEP 701 - EPİDEMİYOLOJİDE SEMİNER
  HEP 702 - KLİNİK EPİDEMİYOLOJİ
  HEP 703 - UYGULAMALI İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER
  HEP 704 - İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER
  HEP 705 - YARALANMA VE ÖZÜRLÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ       

Epidemiyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |