Enerji Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Enerji Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Enerji Bilim ve Teknoloji programı benzer yapıdaki uluslararası kurumlarda olduğu gibi, her alandan öğrencilere açık olup, özellikle Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Meteoroloji, Mimarlık, Kimya, Fizik ve Matematik Bölümü mezunları için öngörülen disiplinlerarası bir programdır.
 • Program tanımları
  Günümüz dünyasında enerji alanındaki ve bu alanla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, enerji sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanması kadar, enerji mühendisi ve yöneticisinin eğitimi konusuna da disiplinlerarası yeni bir yaklaşım getirilmesini zorunlu kılmıştır. Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, elektrik ve yenilenebilir enerji endüstrisi ve bununla ilişkili olan kaynak ve ham madde elde edilmesi, donanım tasarımı ve üretimi endüstrileri sadece teknolojik değişimlere ve çevresel sınırlamalara değil aynı zamanda ekonomik, kurumsal ve ticari değişimlere de maruz kalmıştır.

  İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Enerji Bilim ve Teknoloji Programı" enerji alanındaki bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; enerji bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

  Programın Yapısı ve Uygulaması
  Zorunlu dersler grubunda 11 adet ve seçmeli dersler grubunda 44 adet dersten oluşan Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik ders grupları içermektedir.


  Zorunlu Dersler Grubu
       
  Engineering Mathematics
  Advanced Thermodynamics
  Nuclear Reactor Theory
  Nükleer Müh. Hesaplamalı Yöntemler
  Enerji, Çevre ve Hukuku
  Seminer Dersi (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)
  Uzmanlık Alan Dersi (Kredisiz, tez'e kayıt yaptıran Yüksek Lisans öğrencileri için bu derse kayıt otomasyon tarafından doğrudan yapılacak olup öğrencilerin ders seçme işlemi yapması gerekmemektedir.)
  Advanced Fluid Dynamics
  Numerical Methods in Fluid Flow and Heat Transfer
  Nuclear Reactor Engineering
  Radiation Protection
  Enerji Ekonomisi ve Politikaları
  Energy Systems for Buildings
  Seminer Dersi (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)
  Uzmanlık Alan Dersi (Kredisiz, tez'e kayıt yaptıran Yüksek Lisans öğrencileri için bu derse kayıt otomasyon tarafından doğrudan yapılacak olup öğrencilerin ders seçme işlemi yapması gerekmemektedir.)
       
  Seçmeli Dersler Grubu
  •  Yenilenemez - Konvansiyonel Enerji Seçmeli Dersler Grubu    
  •  Nükleer Araştırmalar Seçmeli Dersler Grubu
  •  Yenilenebilir Enerji Seçmeli Dersler Grubu     
       
        Yenilenemez - Konvansiyonel Enerji Seçmeli Dersler Grubu

  Advanced Heat and Mass Transfer
  Hidrodinamik
  Fundamentals of Power Generation
  Kömür Bilimi ve Teknolojisi
  Endüstride Enerji Yönetimi
  Enerji Kalitesi
  Enerji, Çevre ve Hukuku
  Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi
  Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması
  Isı Değiştiricileri
  Cogeneration and Waste Heat Recovery
  Temiz Yanma Teknolojileri
  Enerji Sistemlerinin Bilgisayarla Analizi
  Doğrudan Enerji Dönüşümü
  Fuel Cells
  Enerji Ekonomisi ve Politikaları
       
       Nükleer Araştırmalar Seçmeli Dersler Grubu
       
  Advanced Heat and Mass Transfer
  Nükleer Mühendisliğin Esasları
  Radiation Mesaurement and Imaging
  Nuclear Engineering Materials
  Enerji, Çevre ve Hukuku
  Doğrudan Enerji Dönüşümü
  Nükleer Mühendislik Laboratuvarı
  Nuclear Technics in Environmental Analysis
  Nükleer Analitik Kimya
  Enerji Ekonomisi ve Politikaları
  Numerical Methods in Fluid Flow and Heat Transfer
       
        Yenilenebilir Enerji Seçmeli Dersler Grubu
       
  Advanced Heat and Mass Transfer
  İleri Fiziksel Kimya
  Advanced Solid State Physics
  Sunlighting in Architecture
  Passive Solar Energy Systems
  Wind Energy and Conversion Technology
  Geothermal Energy
  Modelling and Design of Bioenergy Processes
  Fundamentals of Organic Waste Conversion Processes
  Endüstride Enerji Yönetimi
  Enerji Kalitesi
  Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması
  Isı Değiştiricileri
  Doğrudan Enerji Dönüşümü
  Fuel Cells
  Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri
  Energy Efficient Building Design
  Climate and Building Envelope Design
  Climate Modelling
  Atmosferde Işınım Geçişi
  Bioenergy Recovery from Organic Wastes
  Air Pollution Modelling
  Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri
  Enerji Ormancılığı ve Biokütle
  Hidroelektrik Enerji

Enerji ve çevre yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |