Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara - Hacettepe Üniversitesi - I1362

Home>Yüksek Lisans Programları>Eğitim>Çankaya>Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara
 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Hacettepe Üniversitesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Eğitim Yüksek Lisans Programları:
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara
Giriş gereklilikleri:
1. Lisans diplomasına sahip olmak. 2. Bilim sınavında başarılı olmak. 3. ALES sınavında başarılı olmak. 4. Yabancı Dil koşulunu sağlamış olmak
Program Tanımları:
EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilimsel Hazırlık Dersleri


EBB 573 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Değerlendirmenin eğitim sistemindeki yeri, değerlendirmenin amaçları, öğeleri. Ölçmenin anlamı, ölçmede ölçek, eğitimde bazı ölçme yaklaşımları, ölçme araçları, ölçme araçlarında aranan nitelikler. Hata ve güvenirlik, güvenirliğin hesaplanması ve yöntemleri. Geçerlik türleri ve hesaplanması. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi ve karşılaşılan güçlükler. Eğitimde ölçme araçlarının kullanılma amaçları.

EBB 511 Öğretimin Planlanması ve Değerlendirilmesi
Öğretim etkinliklerini planlama, öğretim planlarını inceleme, ders kitaplarını seçme, öğretim materyallerini hazırlama, öğretme etkinliğini uygulama, öğrenme yaşantılarını sağlama, teknoloji destekli ortamlarda öğrenme öğretme, sınıf içinde iletişim kurma, sınıfta öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi, öğretim etkinliğini ölçme ve değerlendirme.

EBB 516 Öğretme Yöntem ve Teknikleri
Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimde program geliştirme. Eğitimde iletişim ve etkileşim, öğretme ve öğrenme yaklaşımları, öğretme yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretimde görsel işitsel araçlar, ölçme ve değerlendirme, sınıfta öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi; öğretim etkinliklerini planlama.

EBB 576 Ölçme Teknikleri
Yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, kısa cevaplı testler; özellikleri ve kullanılması. Doğru-yanlış testleri, çoktan seçmeli testler ve özellikleri, çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesi. Bilişsel alandaki davranışların özellikleri ve ölçülmesi. Bu alanlarla ilgili madde yazma çalışmaları.
 

DERS İÇERİKLERİ

EBB 600 Özel Konular
Anabilim Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

EBB 642 Program Geliştirme ve Değerlendirme I
Yetişek geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş yetişek geliştirme yaklaşımları. Yetişek geliştirme sürecinde yer alan başlıca aşamalar, öğeler ve bunlar arasındaki ilişkiler.

EBB 643 Program Geliştirme ve Değerlendirme II
Çeşitli yetişek geliştirme çalışmalarının incelenmesi. Örnek yetişek taslağının hazırlanması.

EBB 660 Tez Semineri
Alanla ilgili yapılan araştırmalar incelenerek, tez konusu seçimine yönelik çalışmaları kapsar.

EBB 671 Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları
Veri hazırlama ve veri tabanı oluşturma. Matris işlemlerini yapma. Betimsel istatistikleri hesaplama. Parametrik istatistiksel yöntemleri ve hipotez testlerini uygulama. Nonporametrik istatistiksel yöntemleri ve hipotez testlerini uygulama.

EBB 672 Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri
F dağılımı, varyansların karşılaştırılması. F dağılımı ve varyans analiziyle ilgili varsayımlar. Bir ve iki boyutlu varyans analizleri, ortak etki, hesaplanması, sonuçların yorumlanması. Varyans analizi sonrası ikili karşılaştırmalar; t, Duncan, Tukey ve Scheffé testleri.

EBB 673 Eğitimde Ölçme Teknikleri
Ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlar; ölçek ve çeşitleri. Bir ölçme aracında istenen nitelikler; geçerlik ve türleri, güvenirlik ve türleri kullanışlılık. Zekânın, yeteneklerin, istidatların, tutumların ve ilgilerin ölçülmesi, kullanılan araçlar; bunların geçerlik ve güvenirlikleri.

EBB 676 Test Geliştirme Teknikleri
Çoktan seçmeli testler; test geliştirme ve ilgili temel kavramlar, adımları. Madde ve test istatistikleri, aralarındaki ilişkiler. Testlerde geçerlik ve güvenirlik, türleri ve hesaplanması. Madde; özellikleri, türleri, yazım esasları ve redaksiyonu. Deneme formu ve deneme uygulaması. Madde analizi; türleri, yöntemleri, madde düzeltme ve madde seçimi. Nihai test; oluşturulması, yönerge, istatistiklerin kestirilmesi.

EBB 677 Araştırma Teknikleri I
Temel kavramlar; bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma, evren, örneklen vb. Araştırma türleri. Araştırma plânı ve önerisi. Araştırma süreci; problem, amaç, sorular ve/veya denenceler, sayıltılar (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, ilgili araştırmalar, veriler ve veri toplama teknikleri, yöntem ve istatistiksel teknikler, bulgular, sonuç ve öneriler, rapor. Gözlem, görüşme ve belgesel tarama.

EBB 679 Eğitim İstatistiği

Eğitim ile ilgili diğer programlar: