Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ , PLANLAMASI ve EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  AMAÇ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, açmış olduğu yüksek lisans ve doktora programlarıyla, öğrencilerin eğitim konularıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi ve çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ayrıca, açtığı tezsiz yüksek lisans programlarıyla, okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin daha bilgili ve yaratıcı uygulayıcılar olmalarına katkı sağlamayı istemektedir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, öğretim üyelerince çalışma alanlarının kapsamına giren çeşitli araştırmalar desenlenip yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, çalışma alanlarına göre aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır: Eğitim Programları ve Öğretim Alanında: · Karşılaştırmalı eğitim sistemleri · Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması · Hizmetöncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi · Öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri · Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi/mesleki gelişimi · Etkili öğrenme, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri · Üniversitede öğretme ve öğrenme · Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması Psikolojik Hizmetler Alanında: · Okul psikolojisi · Okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri · Grup ve ikili danışmanlık · Akademik danışmanlık · Bireylerarası ilişkiler · Stresle başa çıkma · Kaygı · Umutsuzluk· Gençlik sorunları Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında: · Okul örgütlerinde toplam kalite yönetimi · Okul örgütlerinde performans yönetim sistemleri · Okul örgütlerinde stratejik planlama · E-öğrenmenin ekonomisi · Okul örgütlerinde örgütsel iletişim · Uzaktan eğitimin yönetimi · Okul denetleyicilerinin geliştirilmesi · Okullarda insan kaynağı yönetimi uygulamaları · Öğretim liderliği

  SUNULAN OLANAKLAR
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler gerek Anadolu Üniversitesinin gerekse Eğitim Fakültesinin tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, üniversite kütüphanesinde eğitim bilimleri alanında Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Üniversitenin tüm Internet kafeleri her zaman öğrencilerin kullanımına açıktır. Bunlara ek olarak, öğrenciler Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarlarından da her zaman yararlanabilirler. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sosyal etkinlik gereksinmelerini karşılamada da oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Üniversite, Yunusemre Yerleşkesinde tiyatro, sinema, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları gibi sosyal yapıları bulundurmaktadır. Bu sosyal yapılardan hem öğrenciler hem öğretim elemanları yararlanabilmektedirler. Bunlara ek olarak, öğrenciler üniversitede birçok alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de katılma olanağına sahiptirler.

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  EYT521     Eğitim Yönetimi
  EYT790     Tez

  Seçmeli Dersler
  ARY521     Nitel Araştırma Yöntemleri
  ETK500     Bilim Etiği    
  EYT541     Okul Kültürü
  EYT545     Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim Yönetimi
   
  2. Yarıyıl
  EYT523     Eğitim Denetimi    
  EYT599     Seminer
  EYT790     Tez

  Seçmeli Dersler
  EYT526     Eğitim Ekonomisi ve Planlaması    
  EYT537     Eğitim Programlarının Yönetimi    
  EYT542     Okullarda İmaj Yönetimi ve İletişim    
  EYT545     Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim Yönetimi
  İST515         Eğitimde İstatistiksel Çözümlemeler    

  3. Yarıyıl
  EYT790     Tez 
    
  Seçmeli Dersler
  EYT535     Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi    
  EYT536     Eğitsel Etkinliklerin Değerlendirilmesi    
  EYT539     Eğitim Yönetiminde Karar ve Karar Destek Sistemleri
  EYT543     Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları
  EYT544     Eğitim Örgütlerinde Liderlik

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl

  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  EYT521     Eğitim Yönetimi    
  EYT523     Eğitim Denetimi    
  Seçmeli Dersler
  ETK500     Bilim Etiği    
  EYT543     Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları
  EYT546     Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Yönetsel Temelleri
  EYT549     Yetişkin Eğitimi
  EYT551     İlköğretim Kurumlarının Yönetimi ve Denetimi    
  EYT557     Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetimi ve Denetimi    
   
  2. Yarıyıl

  EYT502     Okul Yönetiminin Temelleri
  EYT504     Çağcıl Eğitim Denetimi Yaklaşımları
  Seçmeli Dersler
  EYT526     Eğitim Ekonomisi ve Planlaması    
  EYT529     Okul-Çevre İlişkileri    
  EYT540     Türk Eğitim Sisteminin Yapı ve İşleyişi    
  EYT550     Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Toplumsal Temelleri    
  EYT555     Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Psikolojik Temelleri    
  İST515      Eğitimde İstatistiksel Çözümlemeler    
   
  3. Yarıyıl

  EYT530     Dönem Projesi    
  Seçmeli Dersler
  EYT542     Okullarda İmaj Yönetimi ve İletişim    
  EYT547     Araştırma ve Rapor Hazırlama
  EYT553     Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Felsefi Temelleri    
  EYT556     Eğitimde Stratejik Yönetim    
  EYT558     Ortaöğretim Kurumlarının Yönetimi ve Denetimi
  EYT559     Eğitim Denetiminde Örnek Olay İncelemesi    
   
  4. Yarıyıl

  Seçmeli Dersler
  EYT548     Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
  EYT552     Eğitim Yönetiminde Örnek Olay İncelemesi
  EYT554     Eğitimde Teknoloji Kullanımı
  EYT561     Denetçi Rol ve Yeterlikleri

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |