Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Uzmanlığı Programı;24 Kredilik ders almak. Yüksek Lisans tezi yazmak. Maksimum 3 yılda tamamlamak.

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

  EBB 513 Gelişim Psikolojisi
  Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler, fiziksel gelişim, ahlak gelişimi, psikososyal gelişim, bilişsel gelişim.

  EBB 514 Öğrenme Psikolojisi
  Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, klasik koşullama, edimsel koşullama, gözlem yoluyla öğrenme, Gestalt kuram, bilgiyi işleme kuramı.

  EBB 516 Öğretme Yöntem ve Teknikleri
  Öğretme Yaklaşımları ve öğretim teknikleri.

  EBB 517 Bilimsel Araştırmaya Giriş
  Temel kavramlar, planlı eğitimin niteliği, planlı öğretimin ilkeleri,eğitim programının öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, ölçme ve değerlendirme

  EBB 518 İletişim ve Bilgi Teknolojisi
  İletişim ve teknoloji, bilgi teknolojileri ve eğitimdeki uygulamaları, bilgisayar ve internetin eğitimde kullanımı

  EBB 519 Program Geliştirmeye Giriş
  Temel kavramlar, planlı eğitimin niteliği, planlı öğretimin ilkeleri,eğitim programının öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, ölçme ve değerlendirme

  EBB 573 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  Değerlendirmenin eğitim sistemindeki yeri, değerlendirmenin amaçları, öğeleri; ölçmenin anlamı, ölçmede ölçek, eğitimde bazı ölçme yaklaşımları, ölçme araçları, ölçme araçlarında aranan nitelikler; hata ve güvenirlik, güvenirliğin hesaplanması ve yöntemleri; geçerlik türleri ve hesaplanması; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi ve karşılaşılan güçlükler. Eğitimde ölçme araçlarının kullanılma amaçları.

  EBB 579 İstatistik I


  DERS İÇERİKLERİ

  EBB 600 Özel Konular
  Anabilim dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  EBB 624 Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar
  Öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimlerin incelenmesi etkin öğrenme, yaratıcılık, yaratıcı düşünme, düşünme becerileri, eleştirel düşünme ve kurmacılık yaklaşımları.

  EBB 642 Program Geliştirme ve Değerlendirme I
  Yetişek geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş yetişek geliştirme yaklaşımları. Yetişek geliştirme sürecinde yer alan başlıca aşamalar, öğeler ve bunlar arasındaki ilişkiler.

  EBB 643 Program Geliştirme ve Değerlendirme II
  Çeşitli yetişek geliştirme çalışmalarının incelenmesi. Örnek yetişek taslağının hazırlanması.

  EBB 644 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri I
  Öğrenme ve öğretme kavramları. Başlıca öğrenme kuram ve ilkeleri. Öğretim kuramlarının gözden geçirilmesi.

  EBB 649 Eğitim Teknolojisi
  Eğitim teknolojisi ve yetişek geliştirme ilişkisi. Eğitim teknolojisi ile ilgili kavramlar çerçeve. Eğitimde kullanılan görselişitsel araçlar.

  EBB 650 Hizmet içi Eğitim Programları Geliştirme ve Semineri
  Yetişek geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş yetişek geliştirme yaklaşımları. Yetişek geliştirme sürecinde yer alan başlıca aşamalar, öğeler ve bunlar arasındaki ilişkilerin, kurumların hizmet içi eğitim programlarında uygulanması.

  EBB 673 Eğitimde Ölçme Teknikleri
  Bilimlerde ölçmenin yeri, gelişimi, ölçme araçlarının çeşitleri, ölçme araçlarında aranan nitelikler, Eğitimde hedef alınan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların ölçülmesinde başlıca teknikler. Genel yetenek, özel yetenekler, ilgiler, tutumlar ve diğer kişilik vasıflarının ölçülmesi. Testlerin uygulanması, puanlanması ve puanların yorumlanması.

  EBB 676 Test Geliştirme Teknikleri
  Test planı, madde yazma ve redaksiyon teknikleri, test ve madde istatistikleri, madde analizi, madde seçimi ve test tertibi. Standartlaştırma ve norm hazırlama teknikleri. Uygulamalar.

  EBB 677 Araştırma Teknikleri I
  Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklen ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması.

  EBB 688 Yetişek Semineri
  Program geliştirme alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |