Home > Yüksek Lisans Programları > Eczane İşletmeciliği > Çankaya > Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Eczacılık İşletmeciliği ve Sosyal Eczacılık alanlarında temel bilgilere sahip bilim uzmanı yetiştirmek.

  Öğrenim Hedefleri
  Sosyal eczacılık alanlarında eğitim vermek, akılcı ilaç kullanımını ve akılcı ilaç kullanımının hastaya, hekime ve eczacıya olan yararlarını ve önemini vurgulamak ve bu uygulamalarda eczacının alabileceği rolleri belirlemek. İletişim sürecine ilişkin bakış açısı kazandırmak, hasta psikolojisini öğretmek, hastayla iletişim anında eczacının üstüne düşen görevleri benimsetmek. Farmakoekonomik yöntemleri kavratıp, bu yöntemlerin öğretilmesi, maliyet-yarar ve maliyet-etkililik analizinin ilaç tedavisine uygulanmasını öğretmek. Bir süreç olarak yöneticilik, yönetim işlevleri, bir hastane eczanesini yönetmeyi öğretmek.

  DERSLER
  EMI 600 - ÖZEL KONULAR
  EMI 609 - AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  EMI 610 - İLAÇ TEDAVİSİNİN MALİYET-YARAR VE MALİYET-ETKİNLİK ANALİZİ
  EMI 619 - HASTANE ECZACILIĞI YÖNETİMİ
  EMI 620 - ECZACILIK HİZMETLERİNİN KALİTE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
  EMI 629 - İLAÇ BİLGİ/DANIŞMA HİZMETLERİ
  EMI 630 - HASTA-ECZACI İLETİŞİMİ
  EMI 631 - AFET KOŞULLARINDA ECZACILIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ
  EMI 632 - SEMİNER

Eczane İşletmeciliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |