Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Diş Hastalıkları Tedavisi ve Konservatif Tedavi Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Konservatif Tedavi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Diş Hastalıkları Tedavisi ve Konservatif Tedavi Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  DİŞ HASTALIKLARI TEDAVİSİ ve KONSERVATİF TEDAVİ DOKTORA PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  ENDO601     PULPA BİYOLOJİSİ       
  ENDO602     PERİAPİKAL PATOLOJİ       
  ENDO603     ENDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI                 
  ENDO604     ENDODONTİDE KÖK KANAL PREPARASYONU     
  ENDO605     KÖK KANAL DOLGUSU                 
  ENDO606     TRAVMATİK YARALANMALAR       
  ENDO607     ENDODONTİK CERRAHİ       
  ENDO609     ENDODONTİK CERRAHİ (PRATİK)
  ENDO612     DİŞLERİN AĞARTILMASI             
  ENDO613     KLİNİK ENDODONTİ                 
  ENDO614     ENDODONTİDE KARŞILAŞILAN PROB. ÇÖZÜMÜ
  ENDO615     ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ     
  ENDO616     DENEYSEL ENDODONTİ       
  ENDO618     AĞRI       
  ENDO621     ENDODONTİK LİTERATÜR I       
  ENDO622     ENDODONTİK LİTERATÜR II             
  ENDO630     ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN RESTORASYONU       
  ENDO631     ENDODONTİ KLİNİK I (PRATİK)       
  ENDO632     ENDODONTİ KLİNİK II (PRATİK)       
  ENDO633     SEMİNER I             
  ENDO634     SEMİNER II       
  SABE601      BİYOİSTATİSTİK                 
  SABE602      ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       
  TED601        DENTAL BİYOLOJİ       
  TED602        DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE ETYOLOJİSİ       
  TED603        DOLGU MADDELERİ I       
  TED604        DOLGU MADDELERİ II             
  TED605        ADHEZİV DİŞHEKİMLİĞİ       
  TED606        KORUYUCU DİŞHEKİMLİĞİ       
  TED607        DENTİN HİBRİDİZASYONU VE BONDİNG SİSTEMLERİ             
  TED608        İNDİREKT RESTORATİF MATERYALLER VE TEKNİKLER       
  TED609        ÇEŞİTLİ ÇÜRÜK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ VE KAVİTE DİZAYNLARI       
  TED610        KONSERVATİF TEDAVİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  TED611        LİTERATÜR I       
  TED612        LİTERATÜR II       
  TED613        KONSERVATİF TEDAVİDE LİTERATÜR I
  TED614        KONSERVATİF TEDAVİDE LİTERATÜR II       
  TED617        TEDAVİ KLİNİK I             
  TED618        TEDAVİ KLİNİK II       
  TED619        SEMİNER I
  TED620        SEMİNER II       
  TED699        TEZ ÇALIŞMASI       


  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.

  DERS KAPSAMLARI

  TED 601 Dental Biyoloji :
  Dişlerin kimyasal kompozisyonu, mineralizasyon teorileri, diş dokularının oluşumu ve mineralizasyonu konularıyla beraber tükürük salımı ve kompozisyonu, oral mikroflora ve dişlerin üzerindeki biyofilm tabakası, diş ve oral sıvılar arasındaki kimyasal etkileşimler.

  TED 602 Diş Çürüğü ve Etyolojisi :
  Çürüğün oluşmasında etkili faktörler, çürüğün histopatolojisi, dişlerde görülen lezyonlar ve dentin duyarlılığı konularıyla beraber, çürük teşhis yöntemleri.

  TED 603 Dolgu Maddeleri I :
  Konservatif tedavide kullanılan kavite izolasyon ve dezenfeksiyon malzemeleri, simanlar, cam iyonomer esaslı ve kompozit rezin malzemelerin biyomekanik özellikleri ve kullanım endikasyonları.

  TED 604 Dolgu Maddeleri II :
  Amalgam dolgular, fiziksel özellikleri ve klinik kullanımı. Kompozit dolgu tipleri, özellikleri ve klinik kullanımındaki dikkat edilecek hususlar.

  TED 605 Adheziv Dişhekimliği  :

  Dental bonding teknolojisindeki yeniliklerin takip edilmesi, mine ve dentine kimyasal bağlanma, dentin hassasiyetinin tedavi edilmesi ve bu malzemelerin kliniğe uyarlanması.

  TED 606 Koruyucu Dişhekimliği  :

  Diş çürüğü sebebi ile kaybedilen dokuların rehabilitasyonun yanı sıra diş çürüğünün oluşumunun da engellenmesi için gerek bireysel gerekse toplumsal bilgilendirmelerin yapılandırılmasında hekime düşen görevler; oral hijyen motivasyonu, antimikrobiyal malzemelerin kullanımı, flor uygulanması ve diyet kontrolü.

  TED607 Dentin Hibridizasyonu ve Bonding Sistemleri  :
  Diş dokularına dolgu malzemelerinin kimyasal bağlanma mekanizmaları ve yeni jenerasyon bonding sistemlerinin incelenmesi.

  TED 608 İndirekt Restoratif Materyaller ve Teknikler  :
  Diş dokularından kaybın çok fazla olduğu durumlarda inley veya onley endikasyonları, kavite preparasyonu, kullanılacak malzemeler, labaratuvar aşamaları, restorasyonun dişe uyumlanması, yapıştırılması, bitirme ve polisaj işlemleri.

  TED 609 Çeşitli Çürük Temizleme Yöntemleri ve Kavite Dizaynları :
  Diş çürüğü sebebi ile kaybedilmiş diş dokusunun rehabilitasyonu sırasında diş dokularının dolgu yapımına hazırlanması, kimyasal ve mekanik çürük temizleme yöntemleri, ileri kavite teknikleri, minimal invaziv çürük temizleme ve kavite preparasyonları.

  TED 610 Konservatif Tedavide Araştırma Teknikleri  :
  Güncel yayınların takip edilmesi, bilimsel bir araştırmanın yürütme aşamaları, araştırma, literatür taranması ve yayın hazırlama konularında temel bilgiler.

  TED 611 Literatür I  :

  Yakın zamana ait literatür takibi.

  TED 612 Literatür II  :
  Yakın zamana ait literatür takibi.

  TED 613 Konservatif Tedavide Literatür I  :
  Yakın zamana ait literatür takibi.

  TED 614 Konservatif Tedavide Literatür II  :

  Yakın zamana ait literatür takibi.

  TED 617 Tedavi Klinik I  :

  Bu derste klinik uygulamalar yapılır.

  TED 618 Tedavi Klinik II :
  Bu derste klinik uygulamalar yapılır.

  SABE 601 Biyoistatistik


  SABE 602 Araştırma Teknikleri

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |