Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  DİŞ HASTALIKLARI TEDAVİSİ VE ENDODONTİ DOKTORA PROGRAMI

  Bu program, doktora öğrencilerine endodontide ileri bilgi, beceri ve deneyim kazandırılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu program derslerin, seminerlerin ve kursların yanında, endodontide araştırma yapma olanağı, mezuniyet öncesi eğitimde öğretim görevlisi asistanlığı ve endodonti kliniklerinde pratik uygulamaları içermektedir. Teşhis ve tedavi planlamasındaki becerinin geliştirilmesi amacıyla problem çözümü metodu kullanılmaktadır. Literatür çalışmaları, hastalıkların etyolojisinin anlaşılması yanında tedavi yaklaşımı konusunda biyolojik bir temel oluşturur. Bunlara ek olarak, teşhis ve tedavide karşılaşılan zorluklarla pekişen klinik deneyim ile başarılı bir endodonti kariyerinin temelleri atılmış olmaktadır.


  DERS LİSTESİ


  ENDO601     PULPA BİYOLOJİSİ
  ENDO602     PERİAPİKAL PATOLOJİ
  ENDO603     ENDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI                 
  ENDO604     ENDODONTİDE KÖK KANAL PREPARASYONU                 
  ENDO605     KÖK KANAL DOLGUSU
  ENDO606     TRAVMATİK YARALANMALAR                 
  ENDO607     ENDODONTİK CERRAHİ       
  ENDO609     ENDODONTİK CERRAHİ (PRATİK)
  ENDO612     DİŞLERİN AĞARTILMASI       
  ENDO613     KLİNİK ENDODONTİ       
  ENDO614     ENDODONTİDE KARŞILAŞILAN PROB. ÇÖZÜMÜ                 
  ENDO615     ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ
  ENDO616     DENEYSEL ENDODONTİ       
  ENDO618     AĞRI             
  ENDO619     LİTERATÜR I       
  ENDO620     LİTERATÜR II             
  ENDO621     ENDODONTİK LİTERATÜR I       
  ENDO622     ENDODONTİK LİTERATÜR II       
  ENDO630     ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN RESTORASYONU       
  ENDO631     ENDODONTİ KLİNİK I (PRATİK)       
  ENDO632     ENDODONTİ KLİNİK II (PRATİK)       
  ENDO633     SEMİNER I       
  ENDO634     SEMİNER II       
  ENDO699     TEZ ÇALIŞMASI
  SABE601      BİYOİSTATİSTİK
  SABE602      ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       
  TED601        DENTAL BİYOLOJİ                 
  TED602        DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE ETYOLOJİSİ             
  TED603        DOLGU MADDELERİ I       
  TED604        DOLGU MADDELERİ II             
  TED605        ADHEZİV DİŞHEKİMLİĞİ       
  TED606        KORUYUCU DİŞHEKİMLİĞİ             
  TED607        DENTİN HİBRİDİZASYONU VE BONDİNG SİSTEMLERİ       
  TED608        İNDİREKT RESTORATİF MATERYALLER VE TEKNİKLER       
  TED609        ÇEŞİTLİ ÇÜRÜK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ VE KAVİTE DİZAYNLARI       
  TED610        KONSERVATİF TEDAVİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       
  TED613        KONSERVATİF TEDAVİDE LİTERATÜR I     
  TED614        KONSERVATİF TEDAVİDE LİTERATÜR II
  TED617        TEDAVİ KLİNİK I       
  TED618        TEDAVİ KLİNİK II
  TED619        SEMİNER I       
  TED620        SEMİNER II       

   *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.

  DERS  KAPSAMLARI


  ENDO 601 Pulpa Biyolojisi :
  Pulpanın gelişimi, yapısı, fonksiyonları, çürük ve restoratif işlemlere karşı pulpal reaksiyonlar, pulpa hastalıkları ve dentinal hipersensitivite.

  ENDO 602 Periapikal Patoloji :
  Periapikal lezyonların histopatolojisi, periapikal dokuların iyileşme ve tamir potansiyelleri ile çenelerdeki endodontik kökenli olmayan lezyonlar.

  ENDO 603 Endodontide Teşhis ve Tedavi Planlaması :  

  Endodontik muayene, teşhis, radyoloji, vaka seçimi ve tedavi planlaması.

  ENDO 604 Endodontide Kök Kanal Preparasyonu :
   
  Pulpa anatomisi, giriş kavitesi, çalışma boyu belirlenmesi metodları, kanal preparasyon teknikleri ve kök kanallarında ilaç kullanımı.

  ENDO 605 Kök Kanal Dolgusu :

  Kök kanal dolgusunda kullanılan materyaller ve teknikler.

  ENDO 606 Travmatik Yaralanmalar :

  Dişlerde oluşan travmatik yaralanmaların teşhis ve tedavi metodları.

  ENDO 607 Endodontik Cerrahi :
  Endodontik cerrahinin bütün yönleriyle tartışılması.

  ENDO 609 Endodontik Cerrahi (Pratik) :
  Hasta üzerinde endodontik cerrahi klinik uygulamaları.

  ENDO 612 Dişlerin Ağartılması :
  Hem vital hem de pulpasız dişlere uygulanan ağartma yöntemleri.

  ENDO 613 Klinik Endodonti :

  Endodonti ile hem ortodonti hem de periodontoloji arasındaki ilişkiler, kök rezorpsiyonları, pedodontik endodontik tedaviler, geriatrik endodonti ve endodontik implantlar.

  ENDO 614 Endodontide Karşılaşılan Problemlerin Çözümü :
  Endodontik tedavinin değişik safhaları sırasında karşılaşılacak problemler ve çözüm yolları.

  ENDO 615 Endodontik Mikrobiyoloji Ve İmmünoloji :
  Endodontik patolojilerin oluşumunda hem mikroorganizmaların hem de immünolojik mekanizmaların rolü ve önemi.

  ENDO 616 Deneysel Endodonti :

  Endodontide kullanılan değişik deneysel metodlar.

  ENDO 618 Ağrı :
  Ağrı ile ilgili konular, endodontik tedavide lokal anestezi metodlarının gösterilmesi.

  ENDO 619 Literatür I :

  Yakın zamana ait endodontik ve ilgili genel literatürün incelenmesi.

  ENDO 620 Literatür II :
  Yakın zamana ait endodontik ve ilgili genel literatürün incelenmesi.

  ENDO 621 Endodontik Literatür I :
  Yakın zamana ait endodontik ve ilgili genel literatürün incelenmesi.

  ENDO 622 Endodontik Literatür II :

  Yakın zamana ait endodontik ve ilgili genel literatürün incelenmesi.

  ENDO 625 Seminer I :
  Endodontideki güncel konulara ait seminer hazırlanması.

  ENDO 626 Seminer II :
  Endodontideki güncel konulara ait seminer hazırlanması.

  ENDO 628 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu :
  Endodontik tedavili dişlerin restorasyonları.

  ENDO 631 Endodonti Klinik I (Pratik) :
  Teşhis , vaka seçimi, tedavi planlanması, cerrahi ve cerrahi olmayan endodontik tedavi seçeneklerinin eğitmenler nezaretinde gerçekleştirilmesi.

  ENDO 632 Endodonti Klinik II (Pratik) :

  Teşhis , vaka seçimi, tedavi planlanması, cerrahi ve cerrahi olmayan endodontik tedavi seçeneklerinin eğitmenler nezaretinde gerçekleştirilmesi.

  SABE 601 Biostatistics :


  SABE 602 Research Techniques

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |