Home > Yüksek Lisans Programları > Psikoloji > Çankaya > Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek Lisans programına giriş için; en az dört yıllık bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmak ve giriş koşullarını yerine getirmek şartı aranır. Lisans öğrenimini Psikoloji alanında yapmamış adayların giriş sınavında başarılı olması durumunda, sınav jürisi bazı adaylar için, bu adayların mezun oldukları lisans programlarını da dikkate alarak bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.
 • Program tanımları
  Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı

  Genel Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans diploması alabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik ders ile kredisiz bir seminer dersini başarıyla tamamlamaları gerekir. Yirmi dört kredilik dersin 9 kredilik kısmı, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ve danışman öğretim sorumlusunun onayı ile Psikoloji Anabilim Dalı ya da diğer Anabilim Dalları tarafından Lisansüstü düzeyde verilen derslerden seçilir. Ayrıca öğrencilerin danışmanlarının yönetiminde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu alanda yüksek lisans diploması için gerekli dersler ile kredilerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  PSİ 601 Deneysel Psikoloji Tarihi

  PSİ 603 İleri Deneysel Psikoloji

  PSİ 607 Araştırma Yöntemleri I
  Bilimsel yöntemin temel kavramlarının, deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması;  bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması ve ilgili yöntemlerin tanıtılmasını içerir.

  PSİ 608 Araştırma Yöntemleri II

  PSİ 622 Öğrenme Psikolojisinde Deneysel Araştırmalar

  PSİ 634 Deney Düzenlemenin İstatistiksel İlkeleri
  Varyans analizi; katışık varyans analizi; bileşik regresyon ve korelasyon; faktörlü, dengeli ve latin-kare deney düzenlerinin genel ilkeleri ve uygulaması; parametrik olmayan bazı istatistiksel tekniklerin genel ilke ve uygulamaları.

  PSİ 651 Psikofizyoloji Deneylerinde Enstürmentasyon

  PSİ 652 İleri Fizyolojik Psikoloji

  PSİ 654 Psikofizyolojide Araştırma Teknikleri

  PSİ 658 Nöropsikolojik testler ve Uygulamalar

  PSİ 699 Psikoloji Semineri
  Psikolojinin bütün alanlarında tezli yüksek lisans öğrenimi yapan öğrencilerin özellikle Yüksek Lisans tez çalışmalarına hazırlanmaları amacıyla belirli bir konuyu seçip incelemeleri ve derste sunumlarının esas olduğu bir seminer programının uygulanması.

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |