Dekor ve Kostüm Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Dekor ve Kostüm Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ ANASANAT DALI

  Sahne Dekorları ve Kostümü Ana Sanat Dalı; Dekor ve Kostüm Tasarımı Programı, iki yıllık yüksek lisans programına, 1996 - 1997 tarihinde başlamıştır.Bölüm, 1996 yılına kadar eğitimine; Sahne ve Görüntü Sanatları; Tiyatro Dekor ve Kostümü Yüksek Lisans Programı olarak devam etmiştir. Y.Ö.K Yürütme Kurulu‘nun 16/04/1997 tarihli kararı ile, Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü, Dekor ve Kostüm Anasanat Dalı altında; dekor, kostüm ve kukla ve gölge oyunları olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeni yapılanma ile birlikte, müfredat programımız da yeniden düzenlenerek, içerik açısından daha zenginleştirilmiş: İlk kez “Kukla ve Gölge Oyunları Tasarımı“ dersi konmuş, Dekor ve Kostüm Programları‘nın müfredatı genişletilerek; Deneysel Tasarım, Televizyon, Sinema vb.dersleri ilave edilmiştir.

  SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ ANA SANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  GÜZ YARIYILI

  DEKOR TASARIMI (DENEYSEL TİYATRO)

  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrenciye lisans eğitiminde öğrenmiş olduğu dekor tasarlama prensiplerini dramaturji çalışmalarıyla destekleyerek geliştirebilmesini amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Çalışmanın(İşin) Değerlendirilmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BRECHT Bertolt, Oyunculuk Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Say, İstanbul,
  1982.
  - BRECHT Bertolt, Oyun Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi,
  İstanbul, 1994.
  - NUTKU Özdemir, Sahne Bilgisi 1-2, İzlem Yayınevi, İstanbul, 1982.
  - MAYER David, HOLT Mıchael, Stage Design and Properties, Phaidon Press
  Limited, London, 1995.
  - GILLETTE A.S., GILLETTE J. Mıchael, Stage Scenery, Harper & Row, New york,
  1981.
  - PARKER W. Oran, SMITH Harvey K., WOLF R. Craig, Scene Design and Lighting,
  Holt Rinhart and Winston, New York, 1985.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Naz ERAYDA

  DEKOR TASARIMI (SİNEMA-TV)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi,10 AKTS

  Amaç/İçerik : Öğrencinin lisans eğitiminde öğrenmiş olduğu dekor tasarlama
  prensiplerini Sinema-TV alanında uygulamasını amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MONACO James, Bir Film Nasıl Okunur - Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Çeviren:
  Ertan Yılmaz, Oğlak Yayıncılık ve Reklam Ltd. 2001.
  - MACSELLI Joseph V., Sinemanın Beş Temel Öğesi, Çeviren: Hakan Gür,İmge
  Kitabevi Yayınları, 2001.
  - EISENSTEIN Sergei, Film Duyumu, Çeviren: Nijat Özön, Payel Yayınevi.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Mete YILMAZ

  KOSTÜM TASARIMI (DENEYSEL TİYATRO)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kostüm tasarlama prensiplerinin dramaturji çalışmalarıyla desteklenerek
  geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MARTIN, Richard, Fashion and Surrealism, Thames and Hudson, London, 1987.
  - RUDNITSKY, Konstantin, Russian and Soviet Theatre, Thames and Hudson,
  London, 1988.
  - BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, Playing with Fire, Harry N. Abrams, INC.
  Publishers, New York, 1995.
  Dersi Veren: Prof.Bengi BUGAY

  KOSTÜM TASARIMI (OPERA BALE)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kostüm tasarlama prensiplerinin dramaturji çalışmalarıyla desteklenerek
  geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAHANE, Martine, Opera coté Costume, Edition Plume, Paris, 1995.
  - AVRIL, Hart, NORTH, Susan, Historical Fashion in Detail, V-A Publication,
  London, 1988.
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  - HİLL, Margot Hamilton, BUCKNELL, Peter A., The Evolution of Fashion, Butler and
  Tanner Ltd., New York, 1987.
  - ARNOLD, Janet, Patterns of Fashion 1-2, Macmillan Publishers Limited,
  London, 1995.
  Dersi Veren : Prof.Refika TARCAN

  KUKLA TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kukla tasarımında öğrenilen biçimlerin geliştirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - ANDERSEN,Benny E.,Let’s Start A Puppet Theatre,Van Nostrand Reinhold
  Company Ltd,New York,1973
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Prof. Bengi BUGAY

  DEKOR-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dekor tasarımları konusunda öğrenciye sınırsız araştırma, geliştirme,
  üretme imkanı sağlamak ve uygulama alanları yaratmaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Çalışmanın(İşin) Değerlendirilmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BRECHT Bertolt, Oyunculuk Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Say, İstanbul,
  1982.
  - BRECHT Bertolt, Oyun Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi,
  İstanbul, 1994.
  - NUTKU Özdemir, Sahne Bilgisi 1-2, İzlem Yayınevi, İstanbul, 1982.
  - MAYER David, HOLT Mıchael, Stage Design and Properties, Phaidon Press
  Limited, London, 1995.
  - PARKER W. Oran, SMITH Harvey K., WOLF R. Craig, Scene Design and Lighting,
  Holt Rinhart and Winston, New York, 1985.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Naz ERAYDA

  KUKLA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Kukla ve gölge oyunu konularında yeni tekniklerinin araştırılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Öğr. Görev. Mete YILMAZ

  KOSTÜM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Kostüm tasarımı konusunda yeni tekniklerin araştırılması ve geliştirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, Playing with Fire, Harry N. Abrams,
  INC. Publishers, New York, 1995.
  Dersi Veren: Prof.Bengi BUGAY

  SAHNE TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Tiyatro ve opera sahnelerini kapsamlı bir şekilde tanıtmak ve teknik
  meseleleri bilimsel açıdan açıklamaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PARKER W. Oren, WOLF R. Craig, BLOCK Dick, Scene Design and Stage
  Lighting(with InfoTrac), Wadsworth Publishing, 8th edition, 2002.
  - IONAZZI Daniel A., The Stagecraft Handbook, Betterway Books, 1996.
  - HETZER-MOLDEN Koschka, Eric Wonder:Stage Design, Hatje Cantz Publishers,
  2001.
  - DAVIS Tony, Stage Design, Rotovision, 2001.
  - STEELE James, Theater Builders, Academy Edition, 1996.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. M.Kemal YİĞİTCAN

  METİN ÇÖZÜMLEME
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik ve çağdaş tiyatro metinlerinin farklı çözümleme yöntemleriyle
  incelenmesi.
  Önerilen Kaynaklar :
  - ESSLİN Martin,Absurd Tiyatro, Dost Kitapevi, Ankara, 1999.
  - EUGLETON Terry, W.Shakespeare, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1998.
  - PAVİS.Patrice, Gösterimlerin Çözümlenmesi, Dost Kitapevi, Ankara, 2000.
  - CONNOR Steven, Postmodernist Kültür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Sinem ÖZLEK

  STİL TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik:Öğrencinin tarihsel stiller üzerine bilgi dağarcığını genişletmesi
  amaçlamaktadır
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul, 2000.
  - HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayınları, İstanbul, 1998.
  - ROTH, M. Leland, Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı, İstanbul, 2000.
  Dersin Veren : Dr. Perran ÜSTÜNDAĞ

  KOSTÜM TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı öğrenciye farklı dönemlerdeki tarihi kostümleri
  tanıtmaktadır
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BOUCHER, Farançois, A History of Costume in West, Thames and Hudson,New
  York, 1987.
  - COTTAZ, Albert, Encyclopedie Du Costume, Albert Mourice, Paris, 1955.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Bengi BUGAY

  DRAMADA MASKENİN TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Tarih öncesinden ilkel toplumlara, Avrupa'ya ve tiyatro geleneğine uzanan
  maske olgusu. Asya Tiyatrosu’nda maske. Geleneksel tiyatrolarda yüze takılan
  maskenin yanısıra, yüz boyamalarından oluşan makyaj maske ile giysi, müzik,
  dekor,dans pantomimle birlikte, ilgili destanın anlatımı açıklanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GAUVREAV, Alain, 50 Mosgues et Theatres Masque’s, CNDP, Paris,1981
  - HEROLD, Erich, The World of Masks, Hamlyn, Prague, 1992
  - SORELL, Walter, The Other Face, The Mask in The Arts, Thames and Hudson,
  London, 1973
  - TOPUZ, Hıfzı, Kara Afrika Sanatı, İstanbul, 1992
  Dersi Veren: Dr. Perran ÜSTÜNDAĞ

  TARİHİ KOSTÜM KALIPLARI VE YÖNTEMLERİ
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Antik çağdan 20.yy kadar olan dönem kostümlerini inceleyerek, yapım
  teknikleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek ve kostüm tasarımına yardımcı olmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAHANE, Martine, Opera coté Costume, Edition Plume, Paris, 1995.
  - AVRIL, Hart, NORTH, Susan, Historical Fashion in Detail,V-A
  Publication,London,1988.
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  - HILL, Margot Hamilton, BUCKNELL, Peter A., The Evolution of Fashion, Butler and
  Tanner Ltd., New York, 1987.
  - ARNOLD, Janet, Patterns of Fashion 1-2, Macmillan Publishers Limited, London,
  1995.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Refika TARCAN

  SAHNE PERSPEKTİFİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Sahnenin üç boyutlu algılanmasındaki fizik ve psikofizik konular anlatılarak,
  bunların teknik çözümleri verilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - CANBULAT, T., Sahte Perspektif, MSÜ Sahne Dekor Bölüm Yayını, İstanbul, 2002.
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992.
  - DEMBER, W.N., Psychology of Perception, Holt-Rinehart-Winston Publication, New
  York, 1979.
  - GOMBRİCH, E.H., Art, Perception and Reality, The Jhons Hopkins University Press,
  Baltimore, 1984.
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Tahsin CANBULAT

  AYDINLATMA TEKNİKLERİ
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerilk: Sahne boşluğu içindeki dramatik anlamın ilişkilerini doğal ve yapay
  ışıkların analizi ile dramatik aksiyonun ışık izlenimi gibi konularda bilgi vermek ve
  uygulama imkanları yaratmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - KELLER, Max, Light Fantastic, The Art and Design of Stage Lighting by Max Keller,
  Prestel Publishing, 1999.
  - PİLBROW, Richard, Stage Lighting Design, The Art, The Craft, The Life by Richard
  Pilbrow, Quite Specific Media Group, 1999.
  - RELD, Francis, Stage Lighting Handbook, Routledge, 6th edition, 2001.
  - GILLETTE, J.Michael, Design with Light, McGraw – Hill Humanities/ Social Science/
  Languages, 3th edition, 2002.
  - VASEY, John, Concert Sound and Highting System, Focal Press, 3th edition, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. M. Kemal YİĞİTCAN

  TİYATROSAL TASARIM VE SAHNELEME
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: “Tiyatrosallık“ kavramı, somut oynama durumu içinde, ışık, tını, bedensellik
  ve mekan gibi ayrı gösterge sistemlerinin birleşik çeşitliliği ve tiyatroya özgü olarak,
  sanatsal üretim ve alımlamada zaman-mekan birliği olarak tanımlanabilir. Düşünmeye
  çalışmaksızın, süreçlerin belirleyiciliğine teslim olmuş tiyatro yaratıcısına önerilen
  çağdaş bir yönelimdir ve sanatçıya keşfedilmeyi bekleyen “bakir“ bir alan sunar. Ders,
  Appia, Craig, Meyerhold, Vaktangov, Copeau, Brecht, Weiss, Artaud, Grotovski, Brook
  ve onların araştırma ve yapıtlarının öncülüğünde kişiyi bir keşif yolculuğuna çıkaracaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - BROOK Peter, Boş Alan, AFA Yayınları, 1990.
  - ÇALIŞLAR Aziz, Yönetmen Peter Stein, Mitos Boyut Yayınları, 1996.
  - LIUBIMOV Yuri, Kutsal Ateş, Çev: Ali Berktay, Mitos Boyut Yayınları, 1997.
  - ÇALIŞLAR Aziz, Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Mitos Boyut Yayınları, 2004.
  - BARTES J., Anlatıların Yapısal Çözümlemesi, Düzlem Yayınları, 1993.
  - ARTAUD A., Tiyatro ve Sureti, YKY, 1993.
  - ÇALIŞLAR Aziz, 20.Yüzyılda Tiyatro, Mitos Boyut Yayınları, 1994.
  - BERKTAY A., Tiyatro ve Meyerhold, Mitos Boyut Yayınları, 1992.
  - STREHLER G., İnsanca Bir Tiyatro, Mitos Boyut Yayınları, 1995.
  - ŞENER Sevda, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Yayınları, 2006.
  - INNES C., Avant-Garde Tiyatro, Dost Yayınları, 2004.
  - PAVIS P., Sahneleme, Dost Yayınları, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ragıp YAVUZ

  DEKOR TASARIMI (DENEYSEL TİYATRO)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrenciye lisans eğitiminde öğrenmiş olduğu dekor tasarlama prensiplerini
  dramaturji çalışmalarıyla destekleyerek geliştirebilmesini amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Çalışmanın(İşin) Değerlendirilmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BRECHT Bertolt, Oyunculuk Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Say, İstanbul,
  1982.
  - BRECHT Bertolt, Oyun Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi,
  İstanbul, 1994.
  - NUTKU Özdemir, Sahne Bilgisi 1-2, İzlem Yayınevi, İstanbul, 1982.
  - MAYER David, HOLT Mıchael, Stage Design and Properties, Phaidon Press
  Limited, London, 1995.
  - GILLETTE A.S., GILLETTE J. Mıchael, Stage Scenery, Harper & Row, New york,
  1981.
  - PARKER W. Oran, SMITH Harvey K., WOLF R. Craig, Scene Design and Lighting,
  Holt Rinhart and Winston, New York, 1985.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Naz ERAYDA

  DEKOR TASARIMI (SİNEMA-TV)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi,10 AKTS

  Amaç/İçerik : Öğrencinin lisans eğitiminde öğrenmiş olduğu dekor tasarlama
  prensiplerini Sinema-TV alanında uygulamasını amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MONACO James, Bir Film Nasıl Okunur - Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Çeviren:
  Ertan Yılmaz, Oğlak Yayıncılık ve Reklam Ltd. 2001.
  - MACSELLI Joseph V., Sinemanın Beş Temel Öğesi, Çeviren: Hakan Gür,İmge
  Kitabevi Yayınları, 2001.
  - EISENSTEIN Sergei, Film Duyumu, Çeviren: Nijat Özön, Payel Yayınevi.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Mete YILMAZ

  KOSTÜM TASARIMI (DENEYSEL TİYATRO)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kostüm tasarlama prensiplerinin dramaturji çalışmalarıyla desteklenerek
  geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MARTIN, Richard, Fashion and Surrealism, Thames and Hudson, London, 1987.
  - RUDNITSKY, Konstantin, Russian and Soviet Theatre, Thames and Hudson,
  London, 1988.
  - BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, Playing with Fire, Harry N. Abrams, INC.
  Publishers, New York, 1995.
  Dersi Veren: Prof.Bengi BUGAY

  KOSTÜM TASARIMI (OPERA BALE)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kostüm tasarlama prensiplerinin dramaturji çalışmalarıyla desteklenerek
  geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAHANE, Martine, Opera coté Costume, Edition Plume, Paris, 1995.
  - AVRIL, Hart, NORTH, Susan, Historical Fashion in Detail, V-A Publication,
  London, 1988.
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  - HİLL, Margot Hamilton, BUCKNELL, Peter A., The Evolution of Fashion, Butler and
  Tanner Ltd., New York, 1987.
  - ARNOLD, Janet, Patterns of Fashion 1-2, Macmillan Publishers Limited,
  London, 1995.
  Dersi Veren : Prof.Refika TARCAN

  KUKLA TASARIMI (DENEYSEL)

  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kukla tasarımında öğrenilen biçimlerin geliştirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - ANDERSEN,Benny E.,Let’s Start A Puppet Theatre,Van Nostrand Reinhold
  Company Ltd,New York,1973
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Prof. Bengi BUGAY

  DEKOR-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dekor tasarımları konusunda öğrenciye sınırsız araştırma, geliştirme,
  üretme imkanı sağlamak ve uygulama alanları yaratmaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Çalışmanın(İşin) Değerlendirilmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BRECHT Bertolt, Oyunculuk Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Say, İstanbul,
  1982.
  - BRECHT Bertolt, Oyun Sanatı ve Dekor, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi,
  İstanbul, 1994.
  - NUTKU Özdemir, Sahne Bilgisi 1-2, İzlem Yayınevi, İstanbul, 1982.
  - MAYER David, HOLT Mıchael, Stage Design and Properties, Phaidon Press
  Limited, London, 1995.
  - PARKER W. Oran, SMITH Harvey K., WOLF R. Craig, Scene Design and Lighting,
  Holt Rinhart and Winston, New York, 1985.
  Dersi Veren : Öğr.Gör.Naz ERAYDA

  16.1. 5207.0 KUKLA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Kukla ve gölge oyunu konularında yeni tekniklerinin araştırılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Öğr. Görev. Mete YILMAZ

  KOSTÜM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Kostüm tasarımı konusunda yeni tekniklerin araştırılması ve geliştirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, Playing with Fire, Harry N. Abrams,
  INC. Publishers, New York, 1995.
  Dersi Veren: Prof.Bengi BUGAY

  SAHNE TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Tiyatro ve opera sahnelerini kapsamlı bir şekilde tanıtmak ve teknik
  meseleleri bilimsel açıdan açıklamaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PARKER W. Oren, WOLF R. Craig, BLOCK Dick, Scene Design and Stage
  Lighting(with InfoTrac), Wadsworth Publishing, 8th edition, 2002.
  - IONAZZI Daniel A., The Stagecraft Handbook, Betterway Books, 1996.
  - HETZER-MOLDEN Koschka, Eric Wonder:Stage Design, Hatje Cantz Publishers,
  2001.
  - DAVIS Tony, Stage Design, Rotovision, 2001.
  - STEELE James, Theater Builders, Academy Edition, 1996.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. M.Kemal YİĞİTCAN

  KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DRAMA TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Tanzimattan bugüne Türk tiyatro oyunlarının siyasal, toplumsal, ekonomik
  görüşler ve sanat akımları gözönüne alınıp karşılaştırılarak değerlendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - CANDAN, Aysin, Yapısalcılık ve Uygulama, YAZKO, İstanbul, 1981.
  - ŞENER, Sevda, Türk Tiyatrosu, İş Bankası yayınları, İstanbul, 2000.
  - ŞENER, Sevda, Oyundan Düşünceye, Gündoğan Yayıncılık, Ankara, 1993. Dersi
  Veren : Öğr.Gör.Sinem ÖZLEK

  STİL TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik:Öğrencinin tarihsel stiller üzerine bilgi dağarcığını genişletmesi
  amaçlamaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul, 2000.
  - HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayınları, İstanbul, 1998.
  - ROTH, M. Leland, Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı, İstanbul, 2000.
  Dersin Veren : Dr. Perran ÜSTÜNDAĞ

  KOSTÜM TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı öğrenciye farklı dönemlerdeki tarihi kostümleri
  tanıtmaktadır
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BOUCHER, Farançois, A History of Costume in West, Thames and Hudson,New
  York, 1987.
  - COTTAZ, Albert, Encyclopedie Du Costume, Albert Mourice, Paris, 1955.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Bengi BUGAY

  DRAMADA MASKENİN TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Tarih öncesinden ilkel toplumlara, Avrupa'ya ve Tiyatro geleneğine uzanan
  maske olgusu. Asya tiyatrosunda maske. Geleneksel tiyatrolarda yüze takılan Maskenin
  yanısıra, yüz boyamalarından oluşan makyaj maske ile giysi, müzik, dekor,dans
  pantomimle birlikte, ilgili destanın anlatımı açıklanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GAUVREAV, Alain, 50 Mosgues et Theatres Masque’s, CNDP, Paris,1981
  - HEROLD, Erich, The World of Masks, Hamlyn, Prague, 1992
  - SORELL, Walter, The Other Face, The Mask in The Arts, Thames and Hudson,
  London, 1973
  - TOPUZ, Hıfzı, Kara Afrika Sanatı, İstanbul, 1992
  Dersi Veren: Dr. Perran ÜSTÜNDAĞ

  TARİHİ KOSTÜM KALIPLARI VE YÖNTEMLERİ
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Antik çağdan 20.yy kadar olan dönem kostümlerini inceleyerek yapım
  teknikleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek ve kostüm tasarımına yardımcı olmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAHANE, Martine, Opera coté Costume, Edition Plume, Paris, 1995.
  - AVRIL, Hart, NORTH, Susan, Historical Fashion in Detail,V-A
  Publication,London,1988.
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  - HILL, Margot Hamilton, BUCKNELL, Peter A., The Evolution of Fashion, Butler and
  Tanner Ltd., New York, 1987.
  - ARNOLD, Janet, Patterns of Fashion 1-2, Macmillan Publishers Limited, London,
  1995.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Refika TARCAN

  SAHNE PERSPEKTİFİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS
  Amaç/İçerik: Sahnenin üç boyutlu algılanmasındaki fizik ve psikofizik konular anlatılarak,
  bunların teknik çözümleri verilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - CANBULAT, T., Sahte Perspektif, MSÜ Sahne Dekor Bölüm Yayını, İstanbul, 2002.
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992.
  - DEMBER, W.N., Psychology of Perception, Holt-Rinehart-Winston Publication, New
  York, 1979.
  - GOMBRİCH, E.H., Art, Perception and Reality, The Jhons Hopkins University Press,
  Baltimore, 1984.
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Tahsin CANBULAT

  AYDINLATMA TEKNİKLERİ
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerilk: Sahne boşluğu içindeki dramatik anlamın ilişkilerini doğal ve yapay
  ışıkların analizi ile dramatik aksiyonun ışık izlenimi gibi konularda bilgi vermek ve
  uygulama imkanları yaratmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - KELLER, Max, Light Fantastic, The Art and Design of Stage Lighting by Max Keller,
  Prestel Publishing, 1999.
  - PİLBROW, Richard, Stage Lighting Design, The Art, The Craft, The Life by Richard
  Pilbrow, Quite Specific Media Group, 1999.
  - RELD, Francis, Stage Lighting Handbook, Routledge, 6th edition, 2001.
  - GILLETTE, J.Michael, Design with Light, McGraw – Hill Humanities/ Social Science/
  Languages, 3th edition, 2002.
  - VASEY, John, Concert Sound and Highting System, Focal Press, 3th edition, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. M. Kemal YİĞİTCAN

  TİYATROSAL TASARIM VE SAHNELEME
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: “Tiyatrosallık“ kavramı, somut oynama durumu içinde, ışık, tını, bedensellik
  ve mekan gibi ayrı gösterge sistemlerinin birleşik çeşitliliği ve tiyatroya özgü olarak,
  sanatsal üretim ve alımlamada zaman-mekan birliği olarak tanımlanabilir. Düşünmeye
  çalışmaksızın, süreçlerin belirleyiciliğine teslim olmuş tiyatro yaratıcısına önerilen
  çağdaş bir yönelimdir ve sanatçıya keşfedilmeyi bekleyen “bakir“ bir alan sunar. Ders,
  Appia, Craig, Meyerhold, Vaktangov, Copeau, Brecht, Weiss, Artaud, Grotovski, Brook
  ve onların araştırma ve yapıtlarının öncülüğünde kişiyi bir keşif yolculuğuna çıkaracaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - BROOK Peter, Boş Alan, AFA Yayınları, 1990.
  - ÇALIŞLAR Aziz, Yönetmen Peter Stein, Mitos Boyut Yayınları, 1996.
  - LIUBIMOV Yuri, Kutsal Ateş, Çev: Ali Berktay, Mitos Boyut Yayınları, 1997.
  - ÇALIŞLAR Aziz, Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Mitos Boyut Yayınları, 2004.
  - BARTES J., Anlatıların Yapısal Çözümlemesi, Düzlem Yayınları, 1993.
  - ARTAUD A., Tiyatro ve Sureti, YKY, 1993.
  - ÇALIŞLAR Aziz, 20.Yüzyılda Tiyatro, Mitos Boyut Yayınları, 1994.
  - BERKTAY A., Tiyatro ve Meyerhold, Mitos Boyut Yayınları, 1992.
  - STREHLER G., İnsanca Bir Tiyatro, Mitos Boyut Yayınları, 1995.
  - ŞENER Sevda, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Yayınları, 2006.
  - INNES C., Avant-Garde Tiyatro, Dost Yayınları, 2004.
  - PAVIS P., Sahneleme, Dost Yayınları, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ragıp YAVUZ

Sahne sanatları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |