Home > Doktora Programları > Çocuk Gelişimi ve Eğitimi > Çankaya > Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Doktora Programı
  Doktora öğrencileri program içinde; en az 36 kredilik ders alımını takiben, Kamu Personeli Dil Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar (60 puan) bilimde doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Bölüm Öğretim Üyelerinden kurulan tez izleme komitesine tez önerisi sunarlar. Tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere "Bilim Doktorluğu" diploması verilir.

  DERSLER

  * ÇGE 501 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Semineri (Zorunlu)
  * ÇGE 603 Gelişim Teorileri 
  * ÇGE 605 Cinsel Gelişim ve Eğitim
  * ÇGE 606 Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığı
  * ÇGE 608 Çocuklarda Davranış Bozuklukları
  * ÇGE 609 Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi
  * ÇGE 610 Anaokulunda Yaşam
  * ÇGE 611 Çocuk ve Genç Edebiyatı
  * ÇGE 612 Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık
  * ÇGE 613 Sosyal Öğrenmenin Eğitimde Kullanılması ve Öğretmenin Rolü
  * ÇGE 615 Ana Baba  Çocuk İlişkileri
  * ÇGE 616 Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri
  * ÇGE 617 Çocuk Hakları
  * ÇGE 618 Gelişime Yönelik Erken Çocukluk Dönemi Bakımı
  * ÇGE 619 Erken Çocukluk Döneminde Duyu Eğitimi
  * ÇGE 620 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyun Materyalleri I
  * ÇGE 621 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyun Materyalleri II
  * ÇGE 624 Okulöncesi Dönemde Kavram Gelişimi
  * ÇGE 625 Disiplin ve Disiplin Yöntemleri
  * ÇGE 626 Okulöncesi Çocuklarının Ailelerine Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
  * ÇGE 627 Okulöncesi Eğitimde Eğitimcinin Rolü
  * ÇGE 628 Erken Çocukluk Döneminde Gözlem Teknikleri
  * ÇGE 629 Gelişim Psikolojisi
  * ÇGE 631 Okulöncesi ve İlkokullarda Bilgisayarla Eğitim
  * ÇGE 636 Okulöncesi Dönemde Matematiksel Kavramların Gelişimi
  * ÇGE 638 Toplam Kalite Yönetimi
  * ÇGE 639 Dil ve Konuşmanın Ölçümü ve Değerlendirilmesi
  * ÇGE 641 Okulöncesi Eğitim Programları
  * ÇGE 642 Okulöncesi Eğitim Programlarının Uygulanması
  * ÇGE 644 Çocukların Dil Gelişimlerinin Değerlendirilme Yöntemleri
  * ÇGE 647 Motor Gelişim ve Eğitim 
  * ÇGE 651 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
  * ÇGE 652 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uygulaması
  * ÇGE 672 Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi, Yaratıcı Etkinlik Planlama ve Uygulama Çalışmaları
  * ÇGE 673 Çoklu Zeka Teorisi
  * ÇGE 676 Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetimine Giriş
  * ÇGE 680 Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi
  * ÇGE 683 Çocuk Resimlerinin Teşhis Aracı Olarak Kullanılması
  * ÇGE 684 Konuşma Bilimi
  * ÇGE 689 Okulöncesi Dönemde Zihinsel Gelişim (İleri)
  * ÇGE 690 Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetimi
  * ÇGE 700 Özel Konular (Doktora)
  * BİS 735 Biyoistatistik (Yüksek lisans öğrenimi sırasında BİS 535 alınmadı ise doktora öğrenimi sırasında bu ders zorunludur)


  ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI


  ÇGE 429-01 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Teknikleri
  Bilim, bilimsel araştırma, araştırma çeşitleri, araştırma probleminin seçimi, araştırmanın doğruluğunu etkileyen etmenler, veri toplamada genel prensipler, örneklem teknikleri, verilerin analizi, araştırma raporunun yazılması.

  ÇGE 415-01 Çocuk Gelişiminde Kuramlar
  Bu ders, çocuk gelişimine ilişkin temel kuramlar ve kuramların çocukların davranış ve gelişimlerine etkilerinin incelenmesini içermektedir.

  ÇGE 431-01-16 Mezuniyet Tez Yönetimi
  Öğrencilerin kendi ilgi ve çalışma alanlarına uygun olarak seçtikleri araştırma konuları sınıf içinde tartışılarak araştırması yapılabilir olan konular her öğrencinin tek başına yapacağı şekilde sınırlandırılarak yürütülmektedir.

  ÇGE 417-01-16 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I
  Bu ders, 0 - 18 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, sokak, mülteci ve çalışan çocuklara yönelik verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamalarını içermektedir.

  ÇGE 435-01 İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
  Bu ders; ses fiziği, kulağın anatomisi ve fizyolojisi, işitmenin ölçülmesi ve odyogram, işitme aletleri ve ölçüm teknikleri, işitme engelinin tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, işitme engelli çocuğun tanımı ve gelişim özellikleri, işitme engelli çocukları tanıma teknikleri, işitsel dinleme, ekip çalışmasının önemi ve Türkiye'de işitme engelli çocuklara yönelik çalışmalar, erken tanının önemi, eğitim gereksinimleri, eğitim yöntemleri, eğitim modelleri, eğitim teknikleri, kaynaştırma programları, iletişimde dikkat edilmesi gereken özellikler, işitme engelli bebeklerin eğitimi, erken çocukluk döneminde destekleyici eğitim ve aile eğitimi konularını içermektedir.

  ÇGE 437-01 Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları
  İletişim, iletişim bozuklukları ile ilgili alanlar, dil gelişimi ve aşamaları, dil kazanımına ilişkin görüşler, dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, dil bozuklukları tiplerinde tanı ve tedavi, konuşma bozuklukları tipleri tanı ve tedavi.

  ÇGE 419-01 Çocuk ve Hukuk
  Bu derste suçlu, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci vb. gibi farklı özelliklerdeki çocukları içeren yasalar, çocuk hakları sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması, Türkiye'de ve dünyada durum değerlendirmesi ve bu çerçeve içinde aile, devlet ve diğer müesseselerin çocuğa karşı sorumluluklarının ve etkilerinin neler olduğu incelenmektedir.

  ÇGE 421-01 Eğitimde Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
  Bu derste aile eğitiminin, aile danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemi, ailelere çocuklarının gelişimlerini desteklemedeki rolleri, tutumları ve sorumluluklarının anlatımında eğitimcinin rolü ve formasyon özellikleri işlenecektir.

  ÇGE 423-01 Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri
  Bu derste, normal gelişim gösteren ve engelli çocukların gelişimsel özellikleri değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmek, eğitimsel temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik analitik ve yoruma dayanan bir bakış kazandırılması amaçlanmaktadır.

  ÇGE 501 Çocuk Gelisimi ve Egitimi Semineri (zorunlu)

  ÇGE 603 Gelisim Teorileri
  Bu derste baslica çocuk gelisimi teorileri üzerinde durulacaktir.

  ÇGE 605 Cinsel Gelisimi ve Egitim
  Cinsel gelisim kuramlari; okul öncesi, ilkokul, adölesan ve eriskinlik dönemlerinde cinsel gelisim ve egitim; cinsel gelisim sürecinde karsilasilan problemler; cinsel gelisim sürecinde rol oynayan etmenler, ailelere cinsel egitim konusunda yardimci olacak öneriler; özürlü çocuklarin cinsel gelisimi ve egitimi

  ÇGE 606 Çocuk ve Gençlerde Madde Bagimliligi
  Bu derste bagimlilik yapan uyusturucu maddeler,bagimliligin gelisme süreci, madde bagimliligina yol açan nedenler ve uyusturucu madde bagimliligi ile mücadele konusunda bilgi verilecektir.

  ÇGE 608 Çocuklarda Davranis Bozukluklari
  Bu derste çocuklarda davranis bozukluklarinin teshisi, etiyoloji, siniflandirilmasi ve egitsel tedaviler üzerinde durulacaktir.

  ÇGE 609 Okulöncesi Dönemde Dil Gelisimi
  Bu derste, dilin temel özellikleri ve dil gelisim teorileri ve dilin kazanilmasi ele alinacaktir.

  ÇGE 610 Anaokulu Yasantisi
  Çocuklarin anaokulu yasanti süreci içinde geçirdikleri tüm asamalardaki gelisimlerini destekleyici egitimsel yaklasim bilgileri bu dersin içerigini olusturmaktadir.

  ÇGE 611 Çocuk ve Genç Edebiyati
  Bu derste basarili bir edebiyat programinin hedefleri hakkinda bilgi verilmektedir.

  ÇGE 612 Çocuk Egitimi ve Yaraticilik
  Bu derste çocugu yaratici düsünmeye yöneltecek dil, zihinsel ve fiziksel aktiviteleri anlatilmaktadir.

  ÇGE 613 Sosyal Ögrenmenin Egitimde Kullanilmasi ve Ögretmenin Rolü
  Bu derste çocugun kendi egitiminde nasil sorumluluk sahibi olacagi hakkinda pratik teknikler verilmektedir.

  ÇGE 6l5 Ana Baba Çocuk Iliskileri
  Bu derste ana-baba çocuk iliskileri üzerinde durulmakta ve farkli ana-baba tutumlari ve bunun çocuk üzerindeki etkileri tartisilmaktadir.

  ÇGE 6l6 Çocuk Suçlulugu ve Çocuk Mahkemeleri
  Çocuk suçlulugunun tanimi, nedenleri önlenmesi; çocuk suçlulugunda ailenin önemi; Türkiye?de ve diger ülkelerde durum; Çocuk mahkemeleri, mevcut durum, islah kurumlari tahliye sonrasi yapilabilecek yardimlar.

  ÇGE 6l7 Çocuk Haklari
  Bu derste aile, devlet ve diger kurumlarin çocuk haklarini koruma bakimindan görevleri ve çocuk haklari konularinda bilgi verilmektedir.

  ÇGE 618 Gelisime Yönelik Erken Çocukluk Dönemi Bakimi
  Bu derste Gelisime Yönelik Erken Çocukluk Dönemi Bakimi ile ilgili kavramlar program hazirlama, izleme ve degerlendirme konulari ele alinacaktir.

  ÇGE 619 Erken Çocukluk Döneminde Duyu Egitimi
  Bu dersin teorik kapsaminda duyu egitiminin gelisim açisindan önemi, duyu egitiminin amaçlari, gelisimsel olarak uygun etkinlikler ve materyaller, etkinlik ve materyallerin özel gereksinimi olan çocuklara göre düzenlenmesi konulari yer almaktadir. Dersin pratik kapsaminda normal gelisim gösteren ve özel egitim gereksinimi olan çocuklar için duyu egitimi programi hazirlama, uygulama, degerlendirme ve yeniden düzenleme çalismalari yer almaktadir.
  ÇGE 620 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyun Materyalleri-I
  Ders içerigi, Oyunun Tanimi, Tarihçesi, Kuramlari ve Çocugun Gelisimine Etkileri konularini kapsamaktadir.

  ÇGE 621 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyun Materyalleri?II
  Ders içerigi oyuncak ve oyun materyallerinin tarihçesi, çesitleri, dünyada ve ülkemizde oyun ve oyun materyalleri ve çocugun gelisimine etkileri konularini kapsamaktadir.

  ÇGE 624 Okulöncesi Dönemde Kavram Gelisim
  Kavram gelisimi, kuramlari, kavram gelisimi süreçleri, Nicelik, sekil, büyüklük, uzaysal, sayi ve zaman kavramlarinin kazandirilmasi.

  ÇGE 625 Disiplin ve Disiplin Yöntemleri
  Disiplin nedir, farkli disiplin modelleri, olumlu olumsuz disiplin yöntemleri, özdenetimin kazandirilmasi; disiplinde ödül ve cezanin yeri; aile ve okulun önemi.

  ÇGE 626 Okulöncesi Çocuklarinin Ailelerine Egitim ve Danismanlik Hizmeti
  Ailede egitimin önemi; ailenin egitimi; aile-egitim iliskisi; anne-baba egitim programlarinin planlanmasi ve yayginlastirilmasi; Büyükanne-Büyükbaba Egitim Programlarinin Planlanmasi Ve Yayginlastirilmasi

  ÇGE 627 Okulöncesi Egitimde Egitimcinin Rolü
  Okulöncesi egitimcisinin özellikleri;egitimci ve çocuk iliskisi; egitimci ve aile; egitimci ve okul iliskisi; egitimcinin özellikleri açisindan okulöncesi egitim programlari.

  ÇGE 628 Erken Çocukluk Döneminde Gözlem Teknikleri
  Bu dersin teorik kapsaminda gelisimsel yönden uygun ortamlarda bir degerlendirme yöntemi olarak gözlem, gözlem teknikleri, farkli etkinlik alanlarinda gözlem, degerlendirmenin tanimi. ?Egitimci neden, ne zaman, nasil gözlem yapar?? ve ?Gözlem sonuçlari nasil degerlendirilir?? konulari yer almaktadir. Dersin pratik kapsaminda normal gelisim gösteren ve özel egitim gereksinimi olan çocuklari farkli etkinlik alanlarinda çesitli gözlem teknikleri kullanarak degerlendirme çalismalari yer almaktadir.

  ÇGE 629 Gelisim Psikolojisi
  Dogum öncesi, bebeklik, okul öncesi, okul yillarinda fiziksel duygusal-sosyal ve zihinsel gelisim

  ÇGE 631 Okulöncesi ve Ilkokullarda Bilgisayarla Egitim
  Okul öncesi v e ilkokullarda yapilan bilgisayarla egitimin ve egitimcinin islevinin incelenmesi

  ÇGE 636 Okulöncesi Dönemde Matematiksel Kavramlarin Gelisimi
  Okulöncesi dönemdeki çocuklarda matematikle ilgili kavramlarin gelisimi, matematik egitimi ve yöntemleri.

  ÇGE 638 Toplam Kalite Yönetimi
  Kalitenin tarihçesi, kalite ve toplam kalite yönetimi (TKY) tanimi, TKY?ye geçis ve bu konuda yapilan çalismalar, TKY?de kullanilan yöntemler ve uygulamalar.

  ÇGE 639 Dil ve Konusmanin Ölçümü ve Degerlendirme
  Bu dersin kapsaminda öncelikle dil ve konusmanin fizyolojik temelleri ve gelisimi ile bu alandaki kuramsal yaklasimlar temel bilgi olarak tartisilacaktir. Diger taraftan dil becerilerini ölçme ve degerlendirme yöntemleri formal ve informal degerlendirme yaklasimlarindan faydalanilarak fonoloji, morfoloji, söz dizimi, anlambilim ve edimbilim açisindan ayri ayri ele alinacaktir.

  ÇGE 641 Okulöncesi Egitim Programlari
  Okulöncesi ve egitim programlarinin içerigi, özellikleri diger programlardan farkliliklari ve degisik program tekniklerinin tartisilmasi.

  ÇGE 642 Okulöncesi Eğitim Programlarının Uygulanması
  Okulöncesi eğitim programlarında çeşitli program uygulamaları ve değerlendirilmesi.

  ÇGE 644 Çocukların Dil Gelişimlerinin Değerlendirilme Yöntemleri
  Çocuklarda dil gelişimi değerlendirilmesinde dünyada kullanılan ölçek ve testler, çocukların Türk dilini kazanım aşamaları ve değerlendirmesi.

  ÇGE 647 Motor Gelişim ve Eğitim
  Bu derste motor gelişimi ile ilgili temel kavramlar, motor gelişimi etkileyen faktörler, motor gelişim dönemleri, motor gelişimi değerlendirme teknikleri, motor gelişimi destekleyici etkinlikler ve çevre düzenlemesi (Ev ve kurum programları).

  ÇGE 65l Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
  Bebeklik, çocukluk ve ergenlik yıllarını içeren gelişim alanlarında kullanılan araştırma teknik ve yöntemlerinin incelenmesi.

  ÇGE 652 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uygulaması
  Gelişim Devreleri ile ilgili tüm alanlarda araştırma yöntem ve tekniklerinin uygulanması.

  ÇGE 672 Yaratıcı Performansı Geliştirilmesi, Yaratıcı Etkinlik Planlama ve Uygulama Çalışmaları
  Okulöncesi dönem eğitimcilerin yaratıcılık ve estetikle ilgili performanslarının geliştirilmesi, hareket, müzik, dil, fen ve doğa, matematik, sosyal etkileşim ve çevreyi eğitimde kullanma gibi aktiviteler aracılığıyla çocukların eğitimlerine yönelik etkinliklerin planlanması ve uygulanması amaçlanmaktadır.

  ÇGE 673 Çoklu Zeka Teorisi
  Bu ders kapsamı içinde Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri, Çoklu Zeka Teorisinin eğitim ve öğretimde kullanılmasına yer verilecektir.

  ÇGE 676 Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetimine Giriş
  Bu derste yönetimin tanımı yönetim modelleri süreçleri ve yönetim kurumları tartışılmaktadır.

  ÇGE 680 Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi
  Bu derste; erken çocukluk dönemi çocuklarının özellikleri, çizimle ilgili gösterdikleri aşamalar, sanat etkinlikleri ve pratik uygulamalar verilecektir.

  ÇGE 683 Çocuk Resimlerinin Teşhis Aracı Olarak kullanılması
  Bu derste, çocuk resimlerinin sosyal, duygusal, zihinsel ve motor alanlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına yönelik görüşler, yöntemler ve pratik uygulamalar üzerinde durulacaktır.

  ÇGE 684 Konuşma Bilim
  Konuşma fizyolojisi (respirasyon, fonasyon, artikülasyon), konuşma akustiği ve fonetik alanlarından bilgiler içerir.

  ÇGE 689 Okulöncesi Dönemde Zihinsel Gelişim (ileri)
  Bu derste zekanın değerlendirilmesi ve zekaya alternatif yaklaşımlar incelenecektir.

  ÇGE 690 Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetimi
  Bu derste personel politikaları geliştirme, mülakat, işe alma etkili iletişim, çalışanları güdüleme, düzenleme, personel değerlendirme, problem çözme, değişikliklerle baş etme, finans planlama ve yönetme konuları tartışılmaktadır.

  ÇGE 700 Özel Konular (doktora)

  BİS 735 Biyoistatistik (yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmadı ise doktora öğrenimi sırasında bu ders zorunludur)
  Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler. Tablo ve grafikler. Önemlilik testleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu varyans analizi. Çoklu regresyon analizi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |