Çizgi Film (Animasyon) Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çizgi Film (Animasyon) Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  1990 yılında öğretime başlayan bölüm, Türkiye''de ilk ve tek çizgi film eğitimi veren kurumdur. Son yıllarda görsel iletişim sektörlerinde (özel televizyonlar, video, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film sanatı, hemen hemen otomatik üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.Bugün çizgi film sanatçısı için en önemli gelişme, çağımızın hızla değişen toplumu içerisinde kendisine ''meslek'' olarak bir yer bulmasıdır. Bölüm, bu alandaki sosyo-ekonomik örgütlenmeyi destekleyen bir tutumu benimsemiştir. Böylece Çizgi Film Bölümü, bu sanat dalının eğitimini vermenin yanında, onu bir meslek dalı haline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklâm ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.

  AMAÇ
  Animasyon Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programı, çizgi film tasarım ve uygulama problemini çözebilen, gelişen teknoloji ile uyumlu ve bu teknolojiyi yaratıcı bir biçimde kullanabilen, araştırmacı ve bu alanda akademik çalışmalar yapabilecek çizgi filmciler yetiştirmeyi hedefler. Bu programın mezun profili iyi bir çizgi filmci olmanın gerektirdiği, eleştiren, sorgulayan, iyi bir izleyici ve yaratıcı bir kişiliktir. Animasyon Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programı, bu amaç doğrultusunda çağın gerektirdiği teknolojik donanım, eğitim programı ve araştırmacı eğitim kadrosundan yararlanır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler fakültenin bilgisayar laboratuvar imkanlarını kullanabilirler. Bilgisayar laboratuvarlarındaki tüm bilgisayarların internet bağlantıları vardır ve çalışmalarına yönelik birçok yazılıma da sahiptirler. Bunlara ek olarak, 3D Max ve MAYA ile hazırlayacakları animasyon projelerinde faydalanabilecekleri 2 bilgisayar laboratuvarımız daha vardır.

  Line - Test Odası
  Animasyon Bölümü şu özelliklere de sahiptir. Öğrenciler bölüme ait her türlü araç ve imkanı derslerde, projelerinde ve araştırma faaliyetlerinde kullanma hakkına sahiptir. Öğrencilerin projelerinde kullanılmak üzere 2 line-test sistemi ve bir kurgu masası bulunmaktadır.

  Animasyon Stüdyoları

  2 Adet olan animasyon stüdyoları, klasik animasyon dersleri içindir ve yaklaşık 60 öğrenciye aynı anda çalışma imkanı sağlar.

  Kütüphane

  Üniversitenin ana kütüphanesi de animasyon bölümü öğrencilerinin kullanımına açıktır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  ANİ613     Kurguda Farklı Yaklaşımlar I    
  ANİ615     Zaman ve Hareket Kuramları I    
  ANİ617     Çizgi Filmde Hareket Estetiği I    
  ANİ619     Bilgisayar Animasyon I    
  Seçmeli Dersler
  SER601     Sanat Eseri Çözümlemeleri I
  SER603     Çağdaş Sanat ve Yorumu I    
  SER615     Kuramsal Proje Araştırması I    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  ANİ614     Kurguda Farklı Yaklaşımlar II    
  ANİ616     Zaman ve Hareket Kuramları II    
  ANİ618     Çizgi Filmde Hareket Estetiği II    
  ANİ620     Bilgisayar Animasyon II    
  Seçmeli Dersler
  SER602     Sanat Eseri Çözümlemeleri II    
  SER604     Çağdaş Sanat ve Yorumu II    
  SER616     Kuramsal Proje Araştırması II
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  ANİ890     Tez    
   
  4. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  ANİ890     Tez    
   

Animasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |