Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir - Ege Üniversitesi - I335

Home>Yüksek Lisans Programları>Biyoloji>Bornova>Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir
 
Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Ege Üniversitesi

Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir
Program Tanımları:
BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ders Listesi

I.Dönem


Bitkilerde Uyum Mekanizmaları    
Bitki Üreme Biyolojisi    
Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları    
Botanikte Terminoloji
Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri
Çevre Biyolojisi
Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler)
Hayvansal Hücre ve Doku Kültürü
Botanikte Preparasyon Tekniği
Fungal Enzimler    Seçmeli Ders
Omurgasız Endokrinolojisinden Seçme Konular I    
Protozooloji I
Gelişim Biyolojisi
Fungal Fizyoloji ve Ekoloji
Endüstriyel Mikoloji
Tohum Çimlenme Fizyolojisi ve Ekolojisi    
Aktinomisetler    
Histokimyasal Teknikler    
Bitkilerde Stres Toleransının Fizyolojik ve Moleküler Biyolojik Temeli    
Vejetasyon Tarihi
Bakteriyal Tanı ve Tiplendirmede Moleküler Yöntemler    
Patolojik ve Rejeneratif Bitki Anatomisi
Türkiye Herpetofaunası    
Fungal Genetik    
Davranışın Temel Öğeleri    
Akdeniz Ekosistemi
Omurgasızların Embriyonik Gelişimi    
Mikotoksinler    
Toksikolojiye Giriş
Maya Biyolojisi ve Biyoteknolojisi
Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri
Kuşların Ekolojisi
Böcek Gelişmesinde Büyüme Regülatörleri    
Osteolojiden Seçme Konular
Zehirli Hayvanlarda Savunma ve Saldırı Davranışları
Kuşlarda Markalama Yöntemleri    
Teleostlarda Ozmoregülasyon Mekanizmaları
Hayvanlarda Renklenme    Seçmeli Ders    
HACCP ve Mikrobiyolojik Kriterler
Viral Genetik
Temel Nörobiyoloji
Ekstremofiller I: Fizyolojileri ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Hücredeki Enerjitik Olaylar
Uzmanlık Alan Dersi

II.Dönem

Bitkilerde Sinyal Geçirim Yolları   
Biyologlar için Fotoğraf Tekniği
Biyolojide Zarlar   
İçme ve Kullanma Sularının Biyolojisi
Bitki Büyeme Maddeleri   
Ekosistematik
Böcek Fizyolojisi
Omurgalı Endokrinolojisinden Seçme Konular II   
Polen Morfolojisi   
Böcek Hormonları
Toksik Kimyasalların Etki Mekanizmaları   
Aspergillus ve Penicillium Genuslarının Taksonomisi
Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi   
Bitki Biyoteknolojisindeki Son Gelişmeler   
Toksisite Testleri
Biyolojide Mimikri   
Kıyısal Ekosistemler
Aerobiyoloji
Reptilia Biyolojisinden Seçme Konular
İpekböceği Biyolojisi
Omurgalı Hemetolojisinden Seçme Konular
İleri Mikrobiyal Fizyoloji   
Toprak Algleri
Canlılarda Biyolüminesens
Ağaç Fizyolojisi
Türkiye Orman Vejetasyonunun Sintaksonomik Yapısı
Mikrobiyal Biyokütle ve Aktivite Ölçümleri İçin Yöntemler
Alg Kültür Yöntemleri
Türkiyedeki Sulak Alanlar ve Önemi
Türkiye Su Kuşları
Sivrisinek Biyolojisi ve Savaşım Yöntemleri
Bitki Tayin Esasları
İleri Nörobiyoloji   
Herptillerde İletişim
Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi
Bakteriyal Toksinler ve Saptama Yöntemleri
Ekstremofiller II: Biyoçeşitlilik, Ekoloji ve Evolusyonu
Uzmanlık Alan Dersi
Biyoloji ile ilgili diğer programlar: