Biyoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Ders Listesi

  I.Dönem


  Bitkilerde Uyum Mekanizmaları    
  Bitki Üreme Biyolojisi    
  Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları    
  Botanikte Terminoloji
  Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri
  Çevre Biyolojisi
  Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler)
  Hayvansal Hücre ve Doku Kültürü
  Botanikte Preparasyon Tekniği
  Fungal Enzimler    Seçmeli Ders
  Omurgasız Endokrinolojisinden Seçme Konular I    
  Protozooloji I
  Gelişim Biyolojisi
  Fungal Fizyoloji ve Ekoloji
  Endüstriyel Mikoloji
  Tohum Çimlenme Fizyolojisi ve Ekolojisi    
  Aktinomisetler    
  Histokimyasal Teknikler    
  Bitkilerde Stres Toleransının Fizyolojik ve Moleküler Biyolojik Temeli    
  Vejetasyon Tarihi
  Bakteriyal Tanı ve Tiplendirmede Moleküler Yöntemler    
  Patolojik ve Rejeneratif Bitki Anatomisi
  Türkiye Herpetofaunası    
  Fungal Genetik    
  Davranışın Temel Öğeleri    
  Akdeniz Ekosistemi
  Omurgasızların Embriyonik Gelişimi    
  Mikotoksinler    
  Toksikolojiye Giriş
  Maya Biyolojisi ve Biyoteknolojisi
  Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri
  Kuşların Ekolojisi
  Böcek Gelişmesinde Büyüme Regülatörleri    
  Osteolojiden Seçme Konular
  Zehirli Hayvanlarda Savunma ve Saldırı Davranışları
  Kuşlarda Markalama Yöntemleri    
  Teleostlarda Ozmoregülasyon Mekanizmaları
  Hayvanlarda Renklenme    Seçmeli Ders    
  HACCP ve Mikrobiyolojik Kriterler
  Viral Genetik
  Temel Nörobiyoloji
  Ekstremofiller I: Fizyolojileri ve Biyoteknolojik Uygulamaları
  Hücredeki Enerjitik Olaylar
  Uzmanlık Alan Dersi

  II.Dönem

  Bitkilerde Sinyal Geçirim Yolları   
  Biyologlar için Fotoğraf Tekniği
  Biyolojide Zarlar   
  İçme ve Kullanma Sularının Biyolojisi
  Bitki Büyeme Maddeleri   
  Ekosistematik
  Böcek Fizyolojisi
  Omurgalı Endokrinolojisinden Seçme Konular II   
  Polen Morfolojisi   
  Böcek Hormonları
  Toksik Kimyasalların Etki Mekanizmaları   
  Aspergillus ve Penicillium Genuslarının Taksonomisi
  Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi   
  Bitki Biyoteknolojisindeki Son Gelişmeler   
  Toksisite Testleri
  Biyolojide Mimikri   
  Kıyısal Ekosistemler
  Aerobiyoloji
  Reptilia Biyolojisinden Seçme Konular
  İpekböceği Biyolojisi
  Omurgalı Hemetolojisinden Seçme Konular
  İleri Mikrobiyal Fizyoloji   
  Toprak Algleri
  Canlılarda Biyolüminesens
  Ağaç Fizyolojisi
  Türkiye Orman Vejetasyonunun Sintaksonomik Yapısı
  Mikrobiyal Biyokütle ve Aktivite Ölçümleri İçin Yöntemler
  Alg Kültür Yöntemleri
  Türkiyedeki Sulak Alanlar ve Önemi
  Türkiye Su Kuşları
  Sivrisinek Biyolojisi ve Savaşım Yöntemleri
  Bitki Tayin Esasları
  İleri Nörobiyoloji   
  Herptillerde İletişim
  Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi
  Bakteriyal Toksinler ve Saptama Yöntemleri
  Ekstremofiller II: Biyoçeşitlilik, Ekoloji ve Evolusyonu
  Uzmanlık Alan Dersi

Biyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |