Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyokimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  BİYOKİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı


  Gelişen teknoloji ile her geçen gün biyokimya ve moleküler biyoloji önem kazanmakta ve geleceğin bilim dalları arasında gösterilmektedirler. Ülkemizin de bu gelişmeyi yakalayabilmesi için çok iyi yetişmiş biyokimyacılara ihtiyacı vardır. Biz bu programda geleceğin biyokimyacılarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  BİYOKİMYA DERS İÇERİKLERİ

  Biyoistatistik
  Kimyasal araştırmalarda ve endüstride istatistiksel yöntemlerin kullanılması

  İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ
  Canlı sistemlerde temel genetik farklılıklar (prokaryotlar, ökaryotlar, virüsler,….), Kromozomlar ve Plazmidler,Mitokondri ve kloroplast genetiği, Transpozonlar, Transkripsiyon ve translasyonun özet olarak mekanizmaları,   Prokaryotlarda ve onların virüslerinde gen ekspresyonunun kontrolu, Ökaryotlarda gen ekspresyonunun kontrolu, Translasyon sonrası regulasyonlar, Hücre yaşam döngüsü ve regulasyonu, Recombinant DNA teknolojisi, Klonlama sistemleri, Transgenic bitkiler. Her öğrencinin   konu ile (ders sırasında belirlenecek) ilgili bir ödev hazırlayıp sunması gerekmektedir.

  BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER I
  Biyokimyada kullanılan ileri yöntemler; Biyokimya deneylerinde sık kullanılan tamponların hazırlanışı, yüksek devirli santrifüj teorisi ve yöntemleri, protein tayin yöntemleri ve bunların kıyaslanmaları, diyaliz, ultrafiltrasyon ve uygulamaları, doğal şartlarda poliakrilamid jel elektroforezi, SDS-poliakrilamid jel elektroforezi uygulamaları, protein bloting teknikleri ve uygulaması

  Kanser Biyolojisi
  Kanserin tanımı ve metastasiz, Çeşitli kanserlerin klasifikasyonu ve adlandırılması, Kansere sebep olan faktorler (kimyasallar, radyasyonlar,..), Onkogenler, Mutasyonlar ve DNA tamiri, Normal ve kanserli hücrelerde büyüme ve ölüm (apoptosis) mekanizmaları, Tumör önleyeci genler, Kalıtımsal kanserler, Kanserde terapi prensipleri. Her öğrencinin   konu ile (ders sırasında belirlenecek) ilgili bir ödev hazırlayıp sunması gerekmektedir.

  Biyoorganik I
  Organik Kimya ile ilgili biyolojik konuları ve bu konulardaki son gelişmeleri tanımlayarak, Organik kimya ve Biyokimyasal işlemler arasındaki bağlantının kurulmasına katkıda bulunacaktır.

  Biyokimyada Özel Konular I
  Son zamanlarda bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmaların incelenmesi ve tartışılması

  KİMYADA MESLEKİ İNGİLİZCE I
  Öğrencilerin kimya ile ilgili İngilizce kaynakları anlayabilmesi, tercüme edebilmesi için gerekli pratiği verebilmek

  MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER
  Laboratuvarda güvenli çalışmanın kuralları, Steril çalışma, Moleküler biyolojide kullanılan mikroorganizmalar ile çalışmanın temel metodları, DNA izolasyonu ve spektrofotometrede konsantrasyon ölçülmesi, Agaroz jelde DNA elektroforezi ve bu jelin boyanma metodu, DNA'nın restriksiyon enzimleri ile enzimatik kesimi, Restriksiyon enzimlerin kesimi sonucu ortaya çıkan DNA parçalarının boyutlarının belirlenmesi, DNA'nın jelden geri alınması, Polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) oluşum mekanizması, PCR'ın temel bileşenleri. Her öğrencinin   konu ile (ders sırasında belirlenecek) ilgili bir ödev hazırlayıp sunması gerekmektedir.

  Biyoorganik II
  Organik Kimya ile ilgili biyolojik konuları ve bu konulardaki son gelişmeleri tanımlayarak, Organik kimya ve Biyokimyasal işlemler arasındaki bağlantının kurulmasına katkıda bulunacaktır.

  Biyokimyasal Yöntemler II
  Biyokimyada kullanılan ileri yöntemler; İmmünolojik yöntemler, Ouchterlony çift difüzyon ve immünoelektroforez uygulamaları, Kromatografik yöntemler; teorileri ve protein saflaştırılmasındaki uygulamaları, Amonyum sülfat doygunluğunda hayvansal veya bitkisel kaynaklı protein çöktürülmesi ve çöken proteinlerin diyaliz ve jel geçirgenlik kromatografisi ile tuzunun giderilmesi, iyon değiştirici kromatografi ile proteinlerin ayrılması, SDS poliakrilamid jel elektroforezi metodunun bu protein fraksiyonların auygulanması, Serumdan IgG fraksiyonunun kromatografik yöntemlerle saflaştırılması, Enzim aktivitesi tayini

  Biyokimyada Özel Konular II
  Son zamanlarda bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmaların incelenmesi ve tartışılması

  Enzim Kimyası ve Kinetiği
  Enzimlerin yapısı, enzim etkileşimleri ve enzim kinetiği, basit ve çok basamaklı enzimatik reaksiyonların geçiş hali kinetikleri, inhibisyon analizi, enzim aktivasyonu, enzim aktivitesine çevre şartlarının etkisi

  KİMYADA MESLEKİ İNGİLİZCE II
  Öğrencilerin kimya ile ilgili İngilizce kaynakları anlayabilmesi, tercüme edebilmesi için gerekli pratiği verebilmek

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |