Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyokimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  BİYOKİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Bu program, canlı organizmalardaki fizyolojik süreçlerin hücresel ve moleküler düzeydeki temellerini araştıran bir bilim dalı olan biyokimya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Biyokimya Anabilim Dalı öğrencilere minimum 2 eğitim döneminden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) derecesine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR
  Biyokimya Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Yüksek Lisans (M.Sc.) eğitiminin yanısıra üniversitemizin Eczacılık Fakültesindeki lisans öğrencilerinin de eğitiminde yer almaktadır. Yüksek Lisans (M.Sc.) Programı için Üniversitenin ve ilgili anabilim dalının gereksinimlerine göre ilan verilir ve öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsünce belirilen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans programına öğrenci olarak kabul edilirler.

  Yüksek Lisans Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerince ele alınan araştırma konuları aşağıdadır:
  • Hücre Kültürü,
  • Intraselüler kalsiyum düzeyi ölçümü ve intraselüler kalsiyum üzerine etkili maddeler,
  • Terapötik ajanların in vitro sitotoksik etkilerinin araştırılması,
  • Terapötik ajanların antitumoral etkileri ve mekanizma çalışmaları,
  • Apoptoz mekanizmaları,
  • ras ve integrinlerin aktivasyonu,
  • Küçük peptidlerin enzim aktivasyonu üzerine etkileri.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Biyokimya Anabilim Dalı, aşağıdaki kurumlar ile işbirliği içindedir:
  • Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye,
  • Osmangazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye,
  • Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Biyokimya Anabilim Dalı aşağıda belirtilen eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Ayrıca anabilim dalı, Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM) laboratuvarlarının olanaklarını da kullanmaktadır.

  Eğitim Laboratuvarı Olanakları Öğrenciler eğitim ve araştırma aktiviteleri için aşağıdaki laboratuvar olanaklarını kullanabilmektedir:
  • Işık Mikroskobu,
  • Spektrofotometre,
  • Santrifüj (Megafuge 1.0R),
  • Serumda glukoz, total protein ve albümin tayini için manuel deney setleri.

  • Temel Biyokimya LaboratuvarıApoptoz mekanizmaları hem "flow cytometry" hem de yatay elektroforez ünitesi ile ölçülmektedir. Bunlarakültürlenmiş hücrelerden ekstre edilmiş 10 farklı genomik DNA örneği yüklenebilmektedir. Küçük ölçekli yassı-düşey jel ünitesi protein ve nükleik asid numunelerinin hızlı elektroforezi için uygulanmaktadır. Bu ünite bir ya da iki 10x8 cm lik jel örneğine uygundur. Maks. Voltaj: 500 V, Sıcaklık: 45oC. Fastblot kullanılarak elektrobloting yapılmaktadır. Elektrodlar özel yapım metaldendir ve transferler genellikle 10-30 dakika arasında tamamlanmaktadır.

   DERS İÇERİKLERİ

   1. Yarıyıl
   Ders Adı ve Şubeler   
   Seçmeli Dersler
   BİY503     Biyokimyasal Laboratuvar Teknikleri I    
   BİY532     Biyokimyaya Giriş I
   BİY558     Sinyal İletim Biyokimyası    
   BİY559     Apotozun Biyolojisi ve Mekanizması    
   BİY569     Vitamin Biyokimyası    
    
   2. Yarıyıl
   Ders Adı ve Şubeler   
   BİY536     Seminer    
   Seçmeli Dersler
   BİY504     Biyokimyasal Laboratuvar Teknikleri II    
   BİY533     Biyokimyaya Giriş II    
   BİY542     Hücre Zarı Reseptörleri    
   BİY566     Hücre Adezyon Molekülleri    
   BİY568     Serbest Radikaller ve Antioksidanlar    
    
   3. Yarıyıl
   Ders Adı ve Şubeler   
   BİY790     Tez
    
    

Biyokimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |