Biyokimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyokimya Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  BİYOKİMYA DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı
  Gelişen teknoloji ile her geçen gün biyokimya ve moleküler biyoloji önem kazanmakta ve geleceğin bilim dalları arasında gösterilmektedirler. Ülkemizin de bu gelişmeyi yakalayabilmesi için çok iyi yetişmiş biyokimyacılara ihtiyacı vardır. Biz bu programda geleceğin biyokimyacılarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  Metabolik Kontrol
  Karbonhidrat, lipid ve azotlu bileşiklerin metabolik yollarının kontrolunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, kontrol mekanizmalarının birbirleri ile etkileşimleri. Belli başlı metabolik yollara hormonların ve beslenme statüsünün etkisi.

  İKİNCİL METABOLİTLER
  İkincil metabolitler arasında yer alan antibiyotikler, fungus alkaloidleri, gibberellinler, toksinler, pigmentler ve bazı enzimlerin üretimi ve endüstriel önemi. Enzimatik (ribozomal olmayan) biyosentezleri, yapıları ve etki mekanizmalar, ve üretici organizma üzerindeki etkiler. Her öğrencinin konu ile ilgili bir ödev hazırlayıp sunması gerekmektedir.

  TIBBİ ORGANİK KİMYA
  Prostaglandinler; Biyolojik önemi ve potansiyel tibbi uygulamaları, Yapı ve isimlendirme, Retrosentezleri; Şikimik asid; Biyosentez ve sentezi, Korizmik asid ve ilgili Bileşikler; b -Laktam antibiyotikler; Klavulanik asid ve ilgili bileşikler; sentezleri, kimyası ve bazı türevlerinin biyolojik aktiviteleri.

  Biyokimyasal Evolüsyon
  Moleküler düzeyde evolüsyonun incelenmesi

  İMMÜNOLOJİNİN TEMELİ VE TEKNİKLERİ
  İmmünolojik olaylarda yer alan organlar, antijen ve antikor tanımı, İmmünoglobuliler ve ayrıntılı incelenmeleri, antijen antikor bağlanmasının ölçümü, RIA, Elisa Metodları, İmmündifüzyon teknikleri, İmmünoelektroforez, Western Bloting, ELISA uygulaması

  Yağ Asidleri ve Lipid Kimyası
  Yağ asidleri; isimlendirme, sınıflandırma ve tek tek tanımlanmaları, spektral özellikleri, Biyolojik oksidasyon; Lipidler; Glikolipid; Lipoglikan; Fosfolipidler; Terpenoid lipidler; Triacilgliserol, Steroidler; Lipidlerin Yapı ve Biyokimyası; Ayırma, ekstraksiyon ve analizi; Oluşum ve Metabolizmaları.

  Biyokimya’da Proje Önerisi
  Biyokimya anabilimdalındakı doktora öğrencilerimizin, Tez konuları dışında bir konuyu seçip ve bu konu ile ilgili literatur çalıçması yapmanın yanı sıra, konu ile ilgili bir proje önermeleri ve bunu seminer şeklinde sunmaları istenecektir.

  Protein Kimyası
  Proteinlerin yapı ve fonksiyonları, amino asit dizilerinin belirlenmesi, peptit bağının özellikleri, katlanmalarının kimyasal temelleri, proteinlerin katlanmaları ve protein konformasyonunun amino asit dizilimlerinden belirlenmesi, yapı modellemesi, yapı fonksiyon ilişkisi.

  Organik Kimyada Enzimatik Sentezler
  Enzimlerin sınıflandırılması ve birimler; Hidroliz reaksiyonları; esteraz ve lipazlar, peptid hidrolizi, hidratazlar; C-C bağı oluşum reaksiyonları; Redoks reaksiyonları; Hidroksilasyon ve ilgili reaksiyonlar; İlaçların biyolojik dönüşümü.

  Hormon Kimyası
  Hormonların sınıflandırılması ve metabolizmadaki etkileri

  Genetik Mühendisliği
  Rekombinant DNA teknolojisinde son gelişmeler.Gen manipulasyonundaki temel prensipler ve bunun değişik uygulamaları.Her öğrencinin   konu ile (ders sırasında belirlenecek) ilgili bir ödev hazırlayıp sunması gerekmektedir.

   

   

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |