Home > Yüksek Lisans Programları > Farmasötik > Çankaya > Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  DERSLER

  EBF 600 - ÖZEL KONULAR
  EBF 603 - DİSSOLÜSYON-BİYOYARARLANIM BİYOEŞDEĞERLİK
  EBF 606 - BİYOFARMASÖTİK DENEY DÜZENLEME VE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
  EBF 607 - FARMAKOKİNETİK VE KLİNİK FARMAKOKİNETİK
  EBF 612 - ÇÖZÜNME HIZI TEORİLERİ UYGULAMASI VE ECZACILIKTAKİ ÖNEMİ
  EBF 615 - İN VİTRO-İN VİVO KORELASYON    
  EBF 622 - BİYOYARARLANIM VE İLAÇ ŞEKİLLERİ
  EBF 651 - TEMEL BİYOFARMASİ VE KATI DOZAJ ŞEKİLLERİNE UYGULANMASI
  EBF 681 - TEKNOLOJİK PARAMETRELERİN BİYOYARARLANIM ÜZERİNE ETKİSİ
  EBF 691 - BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK SEMİNERLERİ I
   
  DERS İÇERİKLERİ

  EBF 603 Dissolüsyon-Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik (3-0-3)
  Dissolüsyon teorisi, dissolüsyon hızına etki eden faktörler, değişik dozaj şekillerinde dissolüsyon, biyoyararlanım ve etki eden faktörler

  EBF 606 Biyofarmasötik Deney Düzenleme Ve Optimizasyon Teknikleri (2-2-3)
  Biyofarmasötikte deney düzenleme, varyans analizi, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, faktöriyel denemeler, çoklu regresyon çözümlemesi, cevap yüzey grafikleri

  EBF 607 Farmakokinetik Ve Klinik Farmakokinetik (3-0-3)
  İlaçların absorpsiyon ve dağılım kinetikleri, tek ve iki kompartmanlý sistemler, bilgisayar uygulamalı örnek çözümler, soyma yöntemi

  EBF 612 Çözünme Hızı Teorileri Uygulaması Ve Eczacılıktaki Önemi (4-0-4)
  Çözünme teorileri, ilacın çözünmesi üzerine fizikokimyasal faktörlerin etkisi, katı dozaj şekillerinde çözünmeyi etkileyen faktörler

  EBF 615 İn Vitro-İn Vivo Korelasyon (3-0-3)
  Tanımlar, tarihçe, uygulama alanlarý, kompartman modelleri, ortalama dissolüsyon ve absorpsiyon zamanlarının hesaplanması, konvülüsyon, A, B ve C düzeyi korelasyon, dekonvülüsyon, in vitro benzerlik testleri.

  EBF 651 Temel Biyofarmasi Ve Katı Dozaj Þekillerine Uygulanmasý (4-0-4)
  İlaç absorpsiyonunu etkileyen fizyolojik ve fizikokimyasal faktörler

  EBF 681 Teknolojik Parametrelerin Biyoyararlaným Üzerine Etkisi (4-0-4)
  Tablet sertliği, yardımcı maddeler, tuz ve pH etkisi, partikül büyüklüğü, polimorfizm ve kristal şekli, ilaç-eksipiyan etkileşmeleri, yüzey aktif maddeler

  EBF 691 Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Seminerleri I (1-0-0)

  EBF 702 Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik Seminerleri II (1-0-0)

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |