Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  BİLGİSAYAR ve ÖĞRENİM TEKNOLOJİLERİ DOKTORA PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  BTÖ503 - EĞİTİMDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I
  BTÖ504 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
  BTÖ507 - ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI
  BTÖ508 - UZAKTAN EĞİTİM
  BTÖ510 - ÇOKLU ORTAM TABANLI ÖĞRETİM TASARIMI
  BTÖ514 - OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
  BTÖ515 - İLETİŞİM KURAMLARI
  BTÖ516 - EĞİTİMDE TEKNOLOJİK YAYILMA
  BTÖ517 - DEĞİŞEN EĞİTİM VE YENİ TEKNOLOJİLER
  BTÖ519 - BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME
  BTÖ601 - SEMİNER
  BTÖ603 - EĞİTİMDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER-II
  BTÖ604 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II
  BTÖ605 - TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE EĞİTİM
  BTÖ607 - WEB TABANLI ÖĞRETİM TASARIMI
  BTÖ609 - BİLİŞ VE BİLGİSAYAR
  BTÖ611 - İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
  BTÖ616 - EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI
  BTÖ619 - ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME: KURAM VE UYGULAMA
  BTÖ620 - UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI
  BTÖ622 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYONU
  BTÖ900 - ÖZEL KONULARI

  DERS İÇERİKLERİ

  BTÖ503 - EĞİTİMDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I
  EĞİTİMDE VERİ, DEĞİŞKEN, ÖLÇME VE ÖLÇME KAVRAMLARI, FREKANS DAĞILIMLARI, MERKEZİ DAĞILIM ÖLÇÜLERİ, DEĞİŞKENLİK, NORMAL DAĞILIM, KORELASYON, REGRESYON VE YORDAMA, ÖRNEKLEME, HİPOTEZ TESTLERİ, TEK BOYUTLU VARYANS ANALİZİ, SPSS PAKET PROGRAMI,

  BTÖ504 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
  EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DOĞASI, ARAŞTIRMA PROBLEMİ, ETİK VE ARAŞTIRMA, DEĞİŞKENLER VE HİPOTEZLER, LİTERATÜR TARAMASI, ÖRNEKLEME, VERİ TOPLAMA VE ÖLÇEKLER, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK, İÇGEÇERLİK, DENEYSEL ARAŞTIRMA, İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA

  BTÖ507 - ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI

  BTÖ508 - UZAKTAN EĞİTİM

  BTÖ510 - ÇOKLU ORTAM TABANLI ÖĞRETİM TASARIMI
  ÇOKLU ORTAM İHTİYAÇ ANALİZİ, ÇOKLU ORTAM TASARIMI, ARAYÜZÜ TASARIMI, ÇOKLU ORTAMDA ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME, DEĞERLENDİRME ARAÇLARI.

  BTÖ514 - OKULLARDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
  OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI KONUSUNDA AMAÇLARİN VE ÖNCELİKLERİN SAPTANMASINDA DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR, BİR OKUL SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ OKUL İLE NASIL BÜTÜNLEŞTİRİLEBİLİR, TEKNOLOJİ OKUL KÜLTÜRÜNÜ VE BU KÜLTÜRDE İLETİŞİMİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR,

  BTÖ515 - İLETİŞİM KURAMLARI
  ÇAĞDAŞ İLETİŞİM MODELLERİ, BİLGİ İŞLEME SÜRECİNDE MODEL VE KURAMLAR, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ DEĞİŞİMİNE TARİHSEL BAKIŞ, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI VE ETKİLERİ, KİŞİLERARASI İLİŞKİLER.

  BTÖ516 - EĞİTİMDE TEKNOLOJİK YAYILMA
  YENİLEŞMENİN (İNNOVATİON) YAYILMA (DİFFUSİON) SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN ÖGELER, BU ÖGELERİN EĞİTİMDEKİ YANSIMALARI, DEĞİŞİM AJANLIĞI, YENİLEŞME VE OKULLAR, YENİLEŞMENİN OKULLARDA YAYILMASININ SONUÇLARI.

  BTÖ517 - DEĞİŞEN EĞİTİM VE YENİ TEKNOLOJİLER
  EĞİTİM UYGULAMALARIYLA YENİ TEKNOLOJİLERİN BÜTÜNLEŞMESİNİN ETKİ VE SÜREÇLERİ. PROGRAM DÜZENLEME, TEKNOLOJİK YENİLEŞME, MESLEKİ GELİŞME, ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE SİSTEM DİNAMİKLERİ AÇISINDAN EĞİTİMDEKİ DEĞİŞİME ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI.

  BTÖ519 - BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME
  PROGRAM VE TEMEL UNSURLARI, PROGRAM EĞİTİM İLİŞKİSİ, PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHSEL, FELSEFİ VE PSİKOLOJİK TEMELLERİ, BİLGİSAYAR EĞİTİMİ, BİLSİSAYAR EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, SÜRECİ ETKİLEYEN ETMENLER.

  BTÖ601 - SEMİNER
  EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR, UYGULAMALAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TARTIŞILIP SUNULMASI.

  BTÖ603 - EĞİTİMDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER-II
  FAKTORİYEL DİZAYN, COVARYANS ANALİZİ, ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ, FAKTÖR ANALİZİ, DİSKRİMİNANT ANALİZİ, PATH ANALİZİ, SPSS PAKET PROGRAMI, LISREL, TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA UYGULAMALAR.

  BTÖ604 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER, NİTEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI, GÖRÜŞME, GÖZLEM, DÖKÜMAN İNCELEMESİ, VERİ ANALİZİ, ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI, TEKNOLOJİ DESTEKLİ NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ.

  BTÖ605 - TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE EĞİTİM
  TEKNOLOJİNİN EVRİMİ, TEKNOLOJİ POLİTİKALARI, YENİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EĞİTİM YÖNETİMİ VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMASI, EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

  BTÖ607 - WEB TABANLI ÖĞRETİM TASARIMI
  WEB TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENMESİNDE WEB SAYFASI TASARIM İLKELERİ. WEB SAYFA ÖZELLİKLERİ VE ALGI. WEB SAYFA TASARIMINDA ÖĞRENENİN ÖZELLİKLERİ, ÖĞRENME KURAMLARININ WEB SAYFA TASARIMINDA KULLANILACAK DOĞURGULARI.

  BTÖ609 - BİLİŞ VE BİLGİSAYAR
  TEMEL BİLİŞ KURAMLARI VE ÖĞRENME. BİLME (BİLİŞ) VE BİLGİNİN TEMSİLİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE BUNUN ÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI İLE OLAN İLİŞKİSİ. OKULDA ÖĞRENME VE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN BİLİŞSEL SÜREÇLERİ İNCELEME.

  BTÖ611 - İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

  BTÖ616 - EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI
  OYUN VE OYUNUN ÖZELLİKLERİ. OYUNUN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK İNCELEMESİ. BİREYLERİN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ VE OYUN İLİŞKİSİ. BİLGİSAYAR OYUNLARI. BİLGİSAYAR OYUNU TASARIM SÜRECİNİN TEMEL AŞAMALARI VE ÖNE ÇIKARILMASI GEREKEN ÖZELLİKLER. BİLGİSAYAR OYUNLARIN

  BTÖ619 - ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME: KURAM VE UYGULAMA
  ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEDE TEMEL KAVRAMLAR, ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIM İLKELERİ VE DOĞURGULARI, ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME KURAMLARI, YENİLİKÇİ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ, ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER, ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME

  BTÖ620 - UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI
  FARKLI UZAKTAN EĞİTİM (DAĞITIM ARAÇLARI/SİSTEMLERİ) YAKLAŞIMLARINA GÖRE ÖĞRETİM TASARIMLARINI ANALİZ ETME, BİLİŞSEL TEORİLERE GÖRE ÖĞRETİM TASARIM KURAMLARINI İNCELEME, YETİŞKİN ÖĞRENME STİL VE STRATEJİLERİ, ÖĞRENCİ DESTEK SİSTEMLERİNİN KURS TASARIMLARINA

  BTÖ622 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYONU
  ÖĞRENME KURAMLARI VE ENTEGRASYON MODELLERİ, ÖĞRETMENLERİN ROLLERİ, ÖĞRENENİN BEKLENTİLERİ, MÜFREDATLA ENTEGRASYON, BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖRNEKLER, ENTEGRASYONUN SAĞLANDIĞI ÇEVREDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM, ETKİLİ BİR TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU İÇİN PLAN VE UYGULAMA

  BTÖ900 - ÖZEL KONULAR

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |