Arkeoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Arkeoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Yüksek lisans programında açılan derslerin yalnızca biri zorunlu olup, öğrencilerin toplam 24 kredilik seçmeli ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının ise 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmek için ek bir yıllık sure tanınmaktadır. Bölüm başkanının onayı ile öğrenciler, önceden almamış olmaları şartıyla seçmeli derslerden ikisini Arkeoloji Bölümü lisans programı dersleri arasından da seçebilir. Yine aynı şekilde, öğrenciler isterlerse seçmeli derslerini diğer bölümler tarafından açılmış olan yüksek lisans dersleri arasından da seçebilirler. Öte yandan, sınav heyeti ve bölüm başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, lisans öğrenimini bölümde yapmamış öğrencilerinden bir ya da iki dönem bilim hazırlık eğitimi almaları istenebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin araştırmaya dayalı, özgün bir yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışman nezaretinde yürütür ve kendisine 1 yıl sure tanınır ve danışmanın müracaatı ile bu sürenin 1 yıl daha uzatılması istenebilir. Gerek danışmanın atanması gerekse tez konusu Bölüm Akademik Kurulunun onayına tabidir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin tez danışmanı; jürinin doğal üyesidir.


  DERS İÇERİKLERİ

  ARK 600 Özel Konular

  ARK 601 Eski Anadolu’da Kentleşme
  Anadolu’da başlangıcından, M.Ö. 1. binyılın ortalarına kadar olan zaman diliminde kurulan belli başlı merkezler ayrıntılı olarak ele alınır ve bunlar arasındaki ilişkiler ayrıntılı olarak tartışılır.

  ARK 602 Eski Önasya’da Tasvirli Sanat
  Eski Önasya’da ele geçen önemli tasvir taşıyıcısı yapıtlar gruplarına göre ayrıntılı bir biçimde incelenir ve bu konuda izlenebilecek araştırma yöntemleri tartışmalı olarak ele alınır.

  ARK 603 Tasvirli Mühür Sanatı
  Eski Önasya’da başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ortalarına kadar tasvirli mühür sanatının ile evrimi ele alınmakta ve Anadolu’da görülen örnekler ikonografik ve mitolojik açıdan incelenmektedir.

  ARK 604 Eski Önasya’nın Paleolitik ve Neolitik Kültürleri
  Paleolitik ve Neolitik dönemlerin en önemli merkezleri Anadolu, Ürdün, Filistin ve Irak’ta bulunmuşlardır. Bu nedenle bu merkezleri karşılaştırmalı olarak ele alınarak bu dönemlerin Önasya Arkeolojisi için önemleri tartışılacaktır.

  ARK 606 Müzecilikte Çağdaş Yaklaşımlar
  Müze pedagojisi alanında çağdaş ülkelerde izlenen yeni yöntemler ve önemli dünya müzelerinden bu alanda uygulama yapılanları tartışmalı olarak tanıtılacaktır.

  ARK 607 Anadolu Suriye İlişkileri
  Bu dersin amacı Toros dağlarının kuzeyinde kalan dağlık bölgeler ile güneyinde Orta Fırat havzası ve çevresinde gelişen kültürler arasında çeşitli çağlarda kavim hareketleri ticaret ve devlet yapısı sonucu ortaya çakın ilişkilerin maddi kültür kalıntıları ve yazılı belgelere göre tanımlanması ve yorumlanmasıdır.

  ARK 609 Demir Çağ Anadolu Arkeolojisi I
  M.Ö. 1. binyılda Anadolu’da görülen Lidya, Frig, Urartu ve Geç Hitit krallıklarının arkeolojisi ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ele alınır.

  ARK 610 Demir Çağ Anadolu Arkeolojisi II
  M.Ö. 1. binyılda Anadolu’da görülen Lidya, Frig, Urartu ve Geç Hitit krallıklarının arkeolojisi ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ele alınır.

  ARK 615 Anadolu Ölü Gömme Adetleri
  Başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ortasına kadar Anadolu’da kazısı yapılmış mezar ve mezarlıklardan edinilen bilgilerin ışığı altında ölünün gömülme biçimi, yatırılış tarzı, gömülen mezar türü (çukur, çömlek/küp, sanduka, özel mezar yapısı), mezara bırakılan çeşitli eşyalardan oluşan ve ölü yemeği ile ilgili verileri de kapsayan, filolojik verilerle de desteklenen, çeşitli dönemlerde belirginleşmiş ölü gömme geleneklerinin incelenmesi.

  ARK 616 Çağlar Boyunca Boyalı Seramik Geleneği
  Başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ortasına kadar Önasya’da görülen boyalı seramik kültürleri incelenecek, motif repertuarı, biçim ve teknik açıdan karşılaştırılarak Önasya kültür tarihinin sanatsal, sosyal ve dinsel motiflerinin sürekliliği ve gelişimi ele alınacaktır.

  ARK 617 Eski Önasya Savunma Sistemleri
  Bu derste başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ortasına kadar Önasya’da kazısı yapılmış merkezlerin surları kuleleri, kışlaları ve şehir kapıları gibi, şehir savunmasına yönelik mimarisi incelenerek, dönemlere ve bölgelere göre savunma yorumlanacaktır.

  ARK 699 Seminer
  Bu seminer çalışmasında, Eski Önasya kültürleri kapsamında arkeolojik kazı, müze ve çeşitli koleksiyonlara ait mimari ve küçük buluntularla ilgili kaynak araştırması yapılacak ve sonuçlar öğrenciler tarafından sunulacaktır.

Arkeoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |