Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Almanca Öğretmenliği: Bölümde Lisans programında Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacına yönelik Almanca İlköğretim ve Lise öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. (Buna yönelik eğitim dersleri de alınmaktadır.)

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Araştırmalar Germanistik alanında dünyada güncel olan konular ve dil öğretimi alanında yapılmaktadır. Bölüm elemanları doktoralarını yurt içi ve yurt dışında sürdürmekte, sempozyum ve çalıştaylara bildirilerle katılmaktadırlar.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm Erasmus çerçevesinde Münster, Kassel ve Klagenfurt Üniversiteleri ile işbirliği içerisindedir.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Öğrenciler için ise bir ders materyalleri odası bulunmaktadır. Bölüm merkez kütüphaneye de belli sayıda alan kitapları getirtebilmektedir. Sempozyum ve makale yazma ile ilgili kaynaklara yurt dışı sempozyumlara katılım esnasında ulaşılabileceği gibi, Ankara ve İstanbul Alman Kültür Merkezi?ne de ulaşılabilmektedir.Bölüme her öğretim yılında Avusturya ve Almanya?dan konuk yazar, bilim adamı, sanatçı davet edilmekte ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ALÖ501 (Alm)    Dilbilimde Temel Kavramlar I
  ALÖ503 (Alm)    Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Yöntemler I
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    

  Seçmeli Dersler
  ALÖ507 (Alm)    Modern Edebiyat Dili I    
  ALÖ509 (Alm)    Çağdaş Avusturya Edebiyatı I    
  ALÖ511 (Alm)    Sosyolinguistik ve Dil Edinimi I    
  ALÖ513 (Alm)    Çocuk Edebiyatı    
  ALÖ514 (Alm)    Kültürlerarası İletişim ve Dil
  ALÖ518     Kurumsal Söylem
  EPÖ501     Eğitimde Program Geliştirme
  ETK500     Bilim Etiği
   
  2. Yarıyıl
  ALÖ502 (Alm)    Dilbilimde Temel Kavramlar II    
  ALÖ504 (Alm)    Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Yöntemler II
  ALÖ599 (Alm)    Seminer

  Seçmeli Dersler
  ALÖ506 (Alm)    Göçmen Edebiyatı    
  ALÖ508 (Alm)    Modern Edebiyat Dili II    
  ALÖ510 (Alm)    Çağdaş Avusturya Edebiyatı II    
  ALÖ512 (Alm)    Sosyolinguistik ve Dil Edinimi II
  ALÖ515 (Alm)    Dilbilim ve Dil Öğretiminde Görgül Araştırma    
  ALÖ516 (Alm)    Çeviribilim    
  ALÖ517 (Alm)    Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğretimi
   
  3. Yarıyıl
  ALÖ790     Tez    
   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |