Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DOKTORA PROGRAMI

  Ülkemizde Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi olarak bilinen bu anabilim dalı, dünyada oral ve maksillofasiyal cerrahi adıyla anılmaktadır.Bu anabilim dalında  5 yıllık dişhekimliği eğitimini takiben 4 yıl boyunca teorik ve klinik eğitimin verildiği doktora programı uygulanmaktadır. Bu eğitimin bir parçası olarak öğrenciler belli süreler içinde Genel cerrahi, Kulak-Burun-Boğaz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Anesteziyoloji-Reanimasyon konularında rotasyonlarını da tamamlamaktadırlar. Bu alanda eğitim gören kişiler gerek hastane koşullarında gerekse de özel kliniklerinde branşın pek çok uygulamalarını yapabilmektedirler.

  Oral ve maksillofasiyal cerrahi işlemleri  normal ve gömülü dişlerin çekimi, protez öncesi ağız içerisinde yumuşak ve sert dokuların düzetilmesi (preprotetik cerrahi), dental implantların uygulanması, çene ve yüz enfeksiyonlarının medikal ve cerrahi tedavisi, alt ve üst çene kırıklarının, çene kist ve tümörlerinin, diğer ağız içi lezyonların, tükürük bezi hastalıklarının tedavisi, yüz ağrıları ve temporomandibular eklem( çene eklemi) rahatsızlıklarının medikal ve cerrahi tedavisi, fonksiyon ve estetiğin sağlanamadığı alt ve üst çeneler arasındaki uyumsuzlukların yani çene ve yüz deformitelerinin giderilmesi olarak sıralanabilir.

  DERS LİSTESİ


  ADCH601     LİTERATÜR             
  ADCH602     PERİ-OP YAKLAŞIM, SİS. DURUM DEĞ. VE ACİL MÜDEHALELER       
  ADCH603     AĞIZ, YÜZ VE BOYUN ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİSİ       
  ADCH604     AĞIZ HASTALIKLARI
  ADCH607     ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL TRAVMATOLOJİ     
  ADCH609     PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
  ADCH611     DİŞ HEKİMLİĞİNDE ANESTEZİ
  ADCH613     İLERİ AĞIZ CERRAHİSİ             
  ADCH614     GENEL ANESTEZİ       
  ADCH615     BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ       
  ADCH622     PREPROTETİK CERRAHİ VE İMPLANTOLOJİ       
  ADCH626     A.D.Ç. HASTALIKLARI VE CERRAHİSİNDE YENİLİKLER       
  ADCH628     MAKSİLLOFASİYAL GREFTLEME VE GREFT MATERYALLERİ       
  ADCH631     AĞIZ VE ÇENE TÜMÖRLERİ VE KİSTLERİ
  ADCH633     MAKSİLLOFASİYAL AĞRILAR VE TEMPOROMANDİBULAR EKLEM       
  ADCH642     ORTOGNATİK CERRAHİ VE DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ       
  ADCH699     TEZ ÇALIŞMASI             
  ORT661        SEFALOMETRİ I       
  SABE601      BİYOİSTATİSTİK                 
  SABE602      ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
   

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.

  DERS KAPSAMLARI

  ADCH 601 Literatür  :
  Oral ve Maksillofasiyal cerrahideki son literatürler.

  ADCH 602 Peri-op yaklaşım, Sistemik Durum Değerlendirmesi ve Acil Müdahaleler:
  Oral Maksillofasiyal Cerrahi hastasının preoperatif, intraoperatif, postoperatif değerlendirilmesi; genel anesteziye ve operasyona hazırlık, intraoperatif aneztezi ve cerrahi işlemler ve postoperatif bakım, ilaçlar, iv, im enjeksiyon, trakeotomi.

  ADCH 603 Ağız,Yüz ve Boyun Enfeksiyonları ve Tedavisi Maksillofasiyal cerrahide enfeksiyon yayılım yolları, apse, sellülit tanımı, yayılımı, müdahaleler, ve etkin antibiotikler; genel antibiotik profilaksisi, endokardit profilaksisinde yenilikler; Kronik böbrek yetmezliklerinde ve karaciğer hastalarındaki ağız diş bulguları ve bu hastalara yaklaşımlar, immun yetmezliği olan hastalara yaklaşımlar.

  ADCH 604 Ağız Hastalıkları :
  Oral patolojik lezyonların teşhis tedavileri histopatolojik ve klinik değerlendirmeleri.

  ADCH 607 Oral ve Maksillofasiyal Travmatoloji:

  Maksillofasiyal travmalarda acil işlemler; çene ve yüz kemikleri kırıklarının etyolojileri, tedavileri, fiksasyondaki yeni teknik ve materyaller, kırık komplikasyonları.

  ADCH 609 Paranazal Sinüs Hastalıkları ve Tedavisi :
  Paranazal sinüslerin anatomi ve komşulukları, sinüs hastalıkları, sinüslere noncerrahi ve cerrahi yaklaşımlar, endoskopik sinüs cerrahisi, Caldwell Luc işlemi, oroantral açıklıklıkların tamirinde yenilikler.

  ADCH 611 Diş Hekimliğinde Anestezi :
  Lokal anestezi uygulamaları, anestezinin lokal ve genel komplikasyonları, komplikasyon müdahaleleri, vazovagal atak, ağızdışı, ilaca bağlı reaksiyonlar, entübasyon, solunum yoluna noncerrahi müdahaleler.

  ADCH 613 İleri Ağız Cerrahisi :
  Ağız cerrahisinde hastaya yaklaşım, tedavi planlaması, gömülü dişler ve gömülülük patogenezi, apikal rezeksiyon, kist operasyonları ve tükrük bezi hastalıkları.

  ADCH 614 Genel Anestezi :

  Genel anestezi endikasyonları, kontraendikasyonları, uygulamaları hakkında genel bilgi, kullanılan ilaçlar ve oluşabilecek komplikasyonlar.

  ADCH 615 Baş ve Boyun Anatomisi :
  Baş ve boyun bölgesindeki önemli anatomik yapılar ve varyasyonları.

  ADCH 622 Preprotetik Cerrahi ve İmplantoloji:
  Protez uygulaması öncesi uygun bir alt yapı oluşturabilmek için yapılması gereken işlemler ve cerrahi teknikler, endikasyonlar ve kontraendikasyonlar kullanılan materyaller; dental ve maksillofasiyal implant endikasyonları, implant uygulamaları, implant başarı kriterleri, cerrahi teknik, membran ve ileri implant cerrahileri.

  ADCH 626 A.D.Ç.H. ve Cerrahisinde Yenilikler:
  Maksillofasiyal cerrahide işlemlerde, materyallerde, apereylerde ve ilaçlarda en son gelişmeler ve bunların uygulanabilirliği, yeni araştırma alanlarının belirlenmesinde izlenecek yollar.

  ADCH 628 Maksillofasiyal Greftleme ve Greft Materyallari :

  Kemik greftlerinin endikasyonları, başarı yüzdeleri, ağız dışı bölgelerden alınan kemik greftleri, çeneler ve komşu alanlardan alınan intramembranöz kemik greftleri, alloplastik materyaller, otojen ve allojen greft kıyaslamaları, onlay greftleme, malar implantlar, çene ucuna onlay greftleme.

  ADCH 631 Ağız ve Çene Tümörleri ve Kistleri :  
  Oral ve maksillofasiyal bölgedeki benign ve malign lezyonlar, biyopsi teknikleri ve patolojik cerrahi tekniklerinde yenilikler.

  ADCH 633 Maksillofasiyal Ağrılar ve Temporomandibuler Eklem :
  Çene yüz ağrılarında ayırıcı tanı, migren, sinüs, nevraljiform ağrılar, MPD a bağlı ortaya çıkan ağrılar, TME hastalıkları ve internal düzensizlik.

  ADCH 642 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezisi :
  Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi cerrahi teknikler endikasyonları, kontraendikasyonları, oluşabilecek komplikasyonlar,kullanılan materyaller.

  ORT 661 Sefalometri I :

  Temel radyolojik bilginin yanı sıra sefalogramlar üzerinde ilgili anatomik yapıların saptanması ve sefalogramlar üzerinde başın morfolojisini tanıyabilme ve sefalometrik analizler.

  SABE 601 Biyoistatistik


  SABE 602 Araştırma Teknikleri

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |