Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Keman-Viyola-Viyolonsel-Kontrabas Sanat Dallarında Yüksek lisans Programına Devlet Konservatuvarlarının İlgili Sanat Dallarından Lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar ezber olarak aşağıdaki programı icra ederler; Keman Sanat Dalı Bir PAGANINI Caprice; İstenilen bir KONSERTO’nun tamamı; İstenilen bir SONAT’ın tamamı; J.S.BACH (Seçeneklerden biri): a) Bir Solo Sonat’ın 1. ve 2. Bölümleri, b) re minör Partita’nın ‘Chaconne’u, c) Bir partita’nın 3.Bölümü; İstenilen bir W.A.MOZART Konsertonun 1.Bölümü ve kadansı; Viyola Sanat Dalı Bir ETÜD; İstenilen bir KONSERTO’nun tamamı; İstenilen bir SONAT’ın tamamı; J.S.BACH: Solo Süit’lerden birinin üç bölümü; İstenilen bir BAROK KONSERTO’nun 1.Bölümü ve kadansı; Viyolonsel Sanat Dalı Bir ETÜD: DOTZAUER 4.Kitaptan veya POPPER Op.73 4.Kitaptan; İstenilen bir KONSERTO’nun tamamı; İstenilen bir SONAT’ın tamamı; J.S.BACH: Solo Süit’lerden birinin üç bölümü; Bir BAROK veya HAYDN KONSERTO’nun 1.Bölümü ve kadansı. Kontrabas Sanat Dalı Bir ETÜD; İstenilen bir KONSERTO’nun tamamı; İstenilen bir SONAT’ın tamamı; J.S.BACH: Solo Süit’lerden birinin üç bölümü; HOFFMEISTER Konserto 1.Bölüm
 • Program tanımları
  Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

  Öğrencilerin ders dönemlerinde kazanmaları gereken kredi miktarı en az 24 kredi olup, dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

  a) Aşağıdaki programlardan ilk üç madde  (Kontrabas için; 1,2,3 ve 5. Madde) bir resital programı olarak icra edilecektir.
  b) 4.Maddeler ise ayrı bir program olarak orkestra eşliğinde, orkestra temin edilmediğinde ise piyano eşliğinde icra edilecektir.
  c) Giriş ve Bitiriş sınavlarında aynı eserler çalınamaz.
  d) Bu sınavlar dinleyici ve izleyicilere açık olarak yapılabilir.
  e) Öğrenciler Danışmanı tarafından belirlenecek bir ‘Sanat Eseri Raporu’hazırlar.

  Keman Sanat Dalı
  İki PAGANİNİ Caprice;J.S.BACH Solo Sonat veya Partita’nın tamamı; Üç ayrı devirden Üç SONAT’ın tamamı; Üç ayrı devirden üç KONSERTO’nun tamamı.

  Viyola Sanat Dalı
  İki Etüd (biri çift sesli); J.S. BACH Solo Süitlerden birinin tamamı; Üç ayrı devirden üç SONAT’ın tamamı; Üç ayrı devirden üç KONSERTO’nun tamamı.

  Viyolonsel Sanat Dalı
  İki Etüd (biri çift sesli); J.S. BACH Solo Süitlerden birinin tamamı; Üç ayrı devirden üç SONAT’ın tamamı; Üç ayrı devirden üç KONSERTO’nun tamamı
  Kontrabas Sanat Dalı
  İki Etüd (biri çift sesli); J.S. BACH Solo Süit No:5 tamamı; İki ayrı devirden iki SONAT’ın tamamı; İki ayrı devirden iki  KONSERTO’nun tamamı; G.BOTTESİNİ eşlikli eser.


  DERS İÇERİKLERİ

  YÇL 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  YÇL 621 Çalgı Tekniği I
  KemanViolaViyolonselKontrabas Yüksek Lisans Programında virtüozite tekniğinin geliştirilmesi.

  YÇL 622 Çalgı Tekniği II
  Çalgıların çeşitli dönemlerdeki repertuvarlarının incelenmesi, bu dönemler içinde yer alan Konçerto, Sonat ve Solo eserlerin teknik ve müzikal açıdan incelenip yorumlanması.

  YÇL 623 Repertuar I
  Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş döneme ait Solo ve eşlikli Sonat ve Konçertoların çalınması

  YÇL 624 Repertuar II
  Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş döneme ait Solo ve eşlikli Sonat ve Konçertoların çalınması, bu dönemler içerisinde yer alan eserlerin yüksek düzeyde teknik ve müzikal açıdan incelenip yorumlanması.

  YÇL 625 Oda Müziği I
  Oda Müziği repertuvarının bütün dönemleri kapsayacak şekilde ileri düzeyde yorum ve icra çalışmaları.

  YÇL 626 Oda Müziği II
  Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş devirlerin içinde yer alan eserlerde beraberlik, balans ve sergileme çalışmaları.

  YÇL 627 Yaylı Çalgıların Tarihi ve Edebiyatı I
  Ortaya çıkışından beri çalgının geçirdiği evreler,besteciler, eserler, yorumcular, oda müziği ve orkestradaki yeri.

  YÇL 628 Yaylı Çalgıların Tarihi ve Edebiyatı II
  Yirminci yüzyıla kadar olan müzik literatürünün armoni ve biçim açısından genel olarak incelenmesi.

  YÇL 629 Müzikal Analiz I
  Yirminci yüzyıla kadar olan müzik literatürünün armoni ve biçim açısından genel olarak incelenmesi.

  YÇL 630 Müzikal Analiz II
  Yirminci yüzyılda yazılan eserlerin armoni ve biçim yönünden ele alınması.

  YÇL 631 Bilimsel Araştırma Teknikleri I
  Bilimsel araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken teknik noktalar.

  YÇL 632 Bilimsel Araştırma Teknikleri II
  Bilimsel araştırmada hipotez. Formüle etme, denetleme ve yazma.

  YÇL 633 Eğitim Psikolojisi I
  Eğitim Psikolojisi nedir ve çalışma alanı neleri kapsar. Eğitimdeki rolü nelerdir? Öğrencinin eğitiminde ve yetiştirilmesinde rol oynayan öğrenme süreçleri ve karşılaşılan ruhsal sorunlar.

  YÇL 634 Eğitim Psikolojisi II
  Öğrencinin eğitiminde yetenek ve öğrenme düzeylerinin ölçümü ve öğrencide yaratıcılık süreçlerinin irdelenmesi.

  YÇL 635 Korrepetisyon I
  Çalgı repertuvarının Piyano ve Orkestra eşliğinde çalınması gereken eserlerin seslendirilmesi.

  YÇL 636 Korrepetisyon II
  Piyano ve Orkestra ile eserlerin çalışılması ve seslendirilmesinde kolaylık ve çabukluk kazandıracak yöntemlerin araştırılıp uygulanması.

  YÇL 637 Sanat Felsefesi I
  Bir insan etkinliği olarak sanatın anlamı ve "güzel" kavramı ve estetik.

  YÇL 638 Sanat Felsefesi II
  Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri, Platon, Aristotales, Kant, Croce.

  YÇL 640 Türkiye'de Müzik II
  Türkiye'de yaşayan çeşitli müzik türlerinin incelenip araştırılması, dünya müzik türleri ile olan ilişkilerinin ortaya konup tartışılması. Toplumsal değişme ve müzik ilişkisi incelenerek Türkiye'deki müzik türlerinin değişimi ve gelişimin araştırılması.

  YÇL 642 Seminer
  Öğrencilerin müziğe çok yönlü bakış açısını geliştirmelerini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilir. Bugüne kadar kazanılmış mesleki ve genel müzik bilgileri ile ilgili sorunlar derinlemesine incelenir.

  YÇL 690 Birlikte Çalma Uygulamaları
  Yüksek Lisans öğrencilerini Tez/Sanat eseri çalışması savunma sınavlarına hazırlamak amacıyla piyano eşliğinde değişik parçaların icrası.

  YÇL 691 Birlikte Çalma Uygulamaları
  Yüksek Lisans öğrencilerini Tez/Sanat eseri çalışması savunma sınavlarına hazırlamak amacıyla piyano eşliğinde değişik parçaların icrası.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |