Home > Doktora Programları > Müzik > Çankaya > Yaylı Çalgılar Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Yaylı Çalgılar Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yaylı Çalgılar Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Yaylı Çalgılar Doktora Programı

  Öğrencilerin ders dönemlerinde kazanmaları gereken kredi miktarı en az 24 kredi olup, dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

  a) Aşağıdaki programların  Keman Sanat Dalı için ilk beş maddesi, Viyola Sanat Dalı 1,2,3,4,7.maddesi, Viyolonsel Sanat Dalı için ilk dört maddesi, Kontrabas Sanat Dalı için ise tamamı bir resital programı olarak icra edilecektir.
  b) Keman Sanat Dalında: 6,7,8.Maddeler, Viyola ve Viyolonsel Sanat Dallarında: 5,6.Maddeler ayrı bir program olarak orkestra eşliğinde, orkestra temin edilmediğinde ise piyano eşliğinde icra edilecektir.
  c) Bu sınavlar dinleyici ve izleyicilere açık olarak yapılabilir.
  d) Öğrenciler Danışmanı tarafından belirlenecek bir ‘Sanat Eseri Raporu’hazırlamakla yükümlüdür
  e) Giriş ve Bitiriş sınavlarında aynı eserler çalınamaz.
  Keman Sanat Dalı
  İki PAGANİNİ Caprice;J.S.BACH re minör Partita’nın tamamı;L.van BEETHOVEN Kreutzer Sonat’ın tamamı; YSAYE veya B.BARTOK solo Sonat’lardan biri; Bir Barok Sonat; Bir cağdaş Konçerto veya eşdeğer Türk eseri; Bir W.A.MOZART Konçerto; Bir Konçerto’nun tamamı (Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Bruch, Lalo, St.Saens, Tchaikovsky, Siselius, Glazunov, Shostakovich v.s.veya çağdaş)

  Viyola Sanat Dalı
  Bir GAVINIES Etüd; Bir PAGANİNİ  Caprice; Sonat’lardan biri (P.HINDEMITH-A.BENJAMIN-D.SHOSTAKIVCH-WIEUXTEMPS Op.36); Bir BAROK Sonat; Bir Konçerto’nun tamamı ‘BAROK veya ROMANTİK Devirden’; KONÇERTO’lardan birinin tamamı (TÜRK Konçertosu-E.KUBBRA-E.BLOCH-B.BARTOK veya çağdaş); STRAVINSKY Elegie veya N.K.AKSES Capriccio.

  Viyolonsel Sanat Dalı
  İki Caprice (SERVAIS veya PIATTI); J.S.BACH solo Süit No:6 Re Mj.tamamı; F.SCHUBERT Sonat (Arpeggione); İki SONAT ‘Aynı dönem olmamak kaydı ile’ ( P.Locatelli-Valantini-J.S.Brahms No:2-P.Hindemith-S.Prokofiev-B.Britten Do Mj.-A.A.Saygun veya çağdaş); Bir Türk Konçertosu; İki Konçerto ‘aynı dönem olmamak kaydı ile ‘Boccherini-Haydn Re Mj.-R.Schumann-R.Strauss ‘Don Quixotte’-S.Prokofiev Sym Cont.-Shostakovich No:1,2-P.Hindemitth veya çağdaş)

  Kontrabas Sanat Dalı
  J.FRANCOIS ZBINDEN: Hommage a J.S.Bach Op.44 für K.Bass; Hans FRYBA: A Süit in the Olden Style; G.BOTTESINI: Bolero; G.BOTTESİNİ:; Capriccio di Bravura A dur; G.BOTTESINI Introduction et Variations (sur Le Carnaval de Venice); CURT WALLNER: Konzert für K.Bass.

  DERS İÇERİKLERİ

  YÇL 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  YÇL 721 Çalgı Tekniği I
  KemanViolaViyolonsel Kontrabas Sanatta Yeterlik Programında virtüozite tekniğinin geliştirilmesi.

  YÇL 722 Çalgı Tekniği II
  Çalgıların çeşitli dönemlerdeki repertuvarlarının incelenmesi, bu dönemler içinde yer alan Konçerto, Sonat ve Solo eserlerin teknik ve müzikal açıdan yüksek düzeyde incelenip yorumlanması.

  YÇL 723 Repertuar I
  Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş döneme ait Solo ve eşlikli Sonat ve Konçertoların çalışması.

  YÇL 724 Repertuar II
  Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş döneme ait Solo ve eşlikli Sonat ve Konçertoların çalışması, bu dönemler içerisinde yer alan eserlerin yüksek düzeyde teknik ve müzikal açıdan incelenip yorumlanması.

  YÇL 725 Korrepetisyon I
  Çalgı repertuvarının Piyano ve Orkestra eşliğinde çalınması gereken eserlerin seslendirilmesi.

  YÇL 726 Korrepetisyon II
  Çalgı repertuvarının Piyano ve Orkestra eşliğinde çalınması gereken eserlerin seslendirilmesi.

  YÇL 727 Çalgıda Solistik Teknikleri I
  Sahne icrası açısından gerekli deneyimin kazandırılması.

  YÇL 728 Çalgıda Solistik Teknikleri II
  Sahneye yönelik, sahne öncesi teknik ve artistik açıdan karşılaşılabilecek sorunların araştırılması, çözümleme ve uygulama yöntemlerinin öğretilmesi.

  YÇL 729 Oda Müziği I
  Oda Müziği repertuarının bütün dönemlerini kapsayacak şekilde ileri düzeyde yorum ve performans çalışmaları.

  YÇL 730 Oda Müziği II
  Barok,Klasik, Romantik ve Çağdaş devirlerin içinde yer alan eserlerde beraberlik, balans ve sergileme çalışmaları.

  YÇL 731 Ders Öğretim Tekniği I
  Gerekli olan Öğretim elemanı karakterini kazandırabilme çalışmaları yapılır.

  YÇL 732 Ders Öğretim Tekniği II
  Çalgı eğitimine yönelik, teknik, müzikal ve benzeri konularda, farklı yaş ve sınıflardaki öğrencilerin eğitim ve öğretim sorunlarının araştırılması, incelenmesi ve uygulama biçimlerinin öğretilmesi.

  YÇL 733 Form Bilgisi
  Sanatta Yeterlik Programı süresince gerekli olan form analiz yeteneğinin geliştirilmesi.

  YÇL 735 Çalgı Tarihi
  Öğrenime konu olan çalgının tarihsel dizin içinde geçirdiği teknik aşamalar.

  YÇL 736 Genel Psikoloji
  İlgili konularda gerekli olan genel psikoloji bilgisi.

  YÇL 737 Müzik Tarihi I
  Genel olarak Müzik Tarihi, özel olarak ise ilgili çalgının tarihi üzerine araştırmalar.

  YÇL 738 Eğitim Psikolojisi
  İlgili konularda, gerekli olan eğitim Psikolojisi bilgisi.

  YÇL 739 Sanat Eleştirisi I
  Genel olarak eleştiri ve felsefedeki önemi. Nesnesine uygun eleştiri yapılabilmesinin koşulları. Eleştirinin nesnesi sanat olduğunda eleştiri ilkelerinin özelliği.

  YÇL 740 Sanat Eleştirisi II
  Başlıca sanat eleştirisi görüşleri ve sanat eleştirisi örnekleri üzerinde çalışma.

  YÇL 741 Estetik I
  Estetik, sanattaki anlamı açısından ele alınır. Estetik üzerine değişik felsefi görüşler dönemlere göre incelenir.

  YÇL 742 Estetik II
  Bir sanat yapıtının estetik çözümlemesi teknikleri üzerine tartışılır.

  YÇL 746 Sosyoloji
  İlgili konularda, gerekli olan Sosyoloji bilgisi.

  YÇL 790 Birlikte Çalma Uygulamaları I
  Sanatta yeterlik öğrencilerini Tez/Sanat Eseri çalışması, Savunma sınavlarına hazırlamak amacıyla Piyano eşliğinde değişik parçaların icrası.

  YÇL 791 Birlikte Çalma Uygulamaları II
  Sanatta yeterlik öğrencilerini Tez/Sanat Eseri çalışması, Savunma sınavlarına hazırlamak amacıyla Piyano eşliğinde değişik parçaların icrası.

  YÇL 792 Birlikte Çalma Uygulamaları III
  Sanatta yeterlik öğrencilerini Tez/Sanat Eseri çalışması, Savunma sınavlarına hazırlamak amacıyla Piyano eşliğinde değişik parçaların icrası.

  YÇL 793 Birlikte Çalma Uygulamaları IV
  Sanatta yeterlik öğrencilerini Tez/Sanat Eseri çalışması, Savunma sınavlarına hazırlamak amacıyla Piyano eşliğinde değişik parçaların icrası.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |