Home > Yüksek Lisans Programları > Üretim Yönetimi > Çankaya > Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çıkışlı öğrencilerle, Sosyoloji, Psikoloji gibi toplum ve davranış bilimleri ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir. Giriş sınavları, İngilizce ve bilimsel yeterlilik ve genel yeterlilik sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlar, adayların mesleklerine göre yapılacaktır. Lisans derecesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde veya dengi 4 yıllık bölümlerde tamamlamış olanların bilimsel yeterlilik sınavları işletme alanında yapılırken, diğer disiplinlerden aday olanların genel yetenek sınavı GMAT sınavlarının sayısal ve sözel kısımlarına benzer olarak Türkçe yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlar sonucunda adaylar, ağırlıklandırılmış puanlarına göre sıralanacak kontenjanın en çok iki katına kadar aday mülakata çağırılacaktır. Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanların önerecekleri en çok iki dönemlik bir bilimsel hazırlık programı yüklenebileceklerdir.
 • Program tanımları
  Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı
  Tezli programa kaydolan öğrencilerin alanda uzmanlaşabilmeleri için 30 kredi-saatlik dersleri, kredisiz seminer dersi ile birlikte ilk bir yıllık süre içinde tamamlamaları ve ikinci yılda da danışman gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

  DERS İÇERİKLERİ
  MAN 600 ÖZEL KONULAR

  MAN 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Dersin temel amacı sorun tanımlama; hipotez kurma; örnekleme; işletmecilikte araştırma tasarımı; veri toplama ve veri toplama stratejileri; geçerlilik, güvenirlik ve diğer ölçüm problemleri; veri değerlendirme; işletmecilik araştırmalarında kullanılan özel yöntem ve teknikler; araştırmacı deontolojisi ve uygulamalar konusunda öğrencileri uygulama yapacak düzeye getirmektir. 

  MAN 648 SEMİNER

  MAN 636 ÜRETİMDE SİSTEM SEÇİMİ
  Dersin amacı üretim sistemi ile ilgili makro kararların tanımlanması ve incelenmesidir.
  Dersin içeriğini oluşturan temel konular üretim stratejileri, süreç teknolojisi, kapasite planlama ve fabrika içi yerleşim gibi hususlardır.

  MAN 637 ÜRETİMDE PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KONTROL
  Dersin amacı işletmelerde üretimle ilgili planlama, programlama ve kontrolle ilgili konuların ele alınmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular karar verme stratejileri, ürün tasarımı, toplam üretim planlaması, stok kontrol ve kalite kontrolüdür.

  MAN 638 İLERİ İSTATİSTİK
  Dersin amacı öğrencinin istatistiksel bilgilerini tazelemek, öğrencileri kompleks ve ileri istatistik tekniklerle tanıştırmak ve bilimsel makaleler ve sunumlar ile bu ileri tekniklerin uygulamaları konusunda bilgilendirmektir. Dersin içeriğini oluşturan konular temel istatistiksel kavramlar ve olasılık, tahminleme, rastsal değişken ve dağılımlar, istatistiksel dağılımlar ve örnekleme, hipotez testi ve güven aralıkları, regresyon ve korelasyon analizi, ANOVA, çapraz tablo analizleri gibi konulardır.

  MAN 639 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli matematiksel programlama modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik bilgi ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı matematiksel programlama uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular doğrusal programlama, doğrusal programlama çözüm algoritmaları, duyarlılık analizi, şebeke modelleri, tamsayı programlama gibi konulardır.

  MAN 640 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik bilgi ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı yöneylem araştırması uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular doğrusal olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri ve simülasyonla modellemedir.

  MAN 641 ÜRETİM SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARI
  Dersin amacı üretim sisteminde yer alan üretim öncesi sorunların belirlenerek açıklanması ve üretimle ilgili konulara dayanan örnek olayların incelenmesidir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular üretim stratejileri, kapasite yönetimi, üretim planlama ve toplam üretim planlaması gibi hususlardır.

  MAN 642 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
  Dersin amacı öğrencinin tedarik zinciri yönetimi alanında temel kavramları anlayıp kullanabilmesi ve kavramsal bir çerçeve içinde temel teknikleri öğrenip bunları kompleks organizasyonların tedarik zinciri problemlerinin çözümünde uygulayabilmesinin sağlanmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan konular tedarik zincirlerine giriş, tedarik zincirleri performansı, tedarik zincirleri sürücüleri ve metrikleri, dağıtım şebekelerinin tasarımı, tedarik zincirlerinde şebeke tasarımı, belirsizlik altında şebeke tasarımı, tedarik zincirleri için talep öngörüsü, tedarik zincirleri için bütünleşik planlama, tedarik zincirlerinde arz ve talebin planlanması, tedarik zincirlerinde ölçek ekonomilerinin kullanımı, tedarik zincirlerinde güvenlik stoğu yönetimi, optimal stok seviyelerinin belirlenmesi, tedarik zincirlerinde ulaştırma, fiyat ve hasılat yönetimi, tedarik zincirleri için bilgi sistemleri ve tedarik zincirlerinde koordinasyondur.

  MAN 643 ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİ
  Dersin amacı tahminleme ve zaman serisi analizine genel ve ayrıntılı bir giriş yapmak, dersler, makale taramaları ve sunumlar ile bu tekniklerin uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Dersin içeriğini basit doğrusal regresyon, doğrusal olmayan regresyon çevrimleri, çoklu regresyon, rastsallık, trend, mevsimsellik, döngüler, otokorelasyon, heteroskedastiklik, hareketli ortalamalar, üstel yumuşatma, zaman temelli modeller, ARMA modelleri, ARIMA modelleri gibi konular oluşturmaktadır.

  MAN 644 KARAR ANALİZİ
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli karar verme modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik bilgi ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı karar kuramı makaleleri tartışılır. Derste ele alınacak temel konular belirsizlik altında karar verme, karar ağaçları, çok amaçlı karar verme, analitik hiyerarşi süreci, Electre metodu, Topsis metodu, hedef programlama, UTADİS Metodu gibi konulardır. 

  MAN 645 STOK YÖNETİMİ
  Dersin amacı öğrencilere stok yönetimi ve kontrolü konusundaki güncel yaklaşımların verilmesi ve ders sonunda öğrencilerin stok sistemlerinin modellenmesi ve analizi konusunda gerekli temel bilgilere sahip olmasının sağlanmasıdır. Derste temel stok kavramları; stok modellerinin sınıflandırılması; ABC stok sınıflandırma sistemi; EOQ modeli ve varyasyonları; risk altında tek dönemlik stok problemi; belirsiz talep altında EOQ; WagnerWhitin algoritması; stok politikaları: (R,Q), (R,S), (s,S), (s,Q); stok kontrolünde sezgisel yaklaşımlar: SilverMeal, PPB, LUC; çok aşamalı stok sistemleri ve stok kontrolünde yeni eğilimler gibi konular ele alınmaktadır.

  MAN 646 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
  Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin veritabanı yaklaşımı ile öğretilmesidir. Derste; yönetim bilişim sistemleri kavramları, veritabanları, veritabanı yazılımları, ilişkisel veritabanları, tablolar ve alanlar, SQL, Ms Access ve Mysql gibi konular ele alınmaktadır.

  MAN 647 PROJE YÖNETİMİ

Üretim Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |