Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trombon-Vurma Çalgılar Sanat Dallarında yüksek lisans programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı lisans programı mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla ilgili sanat dalına kabul edilirler. Sanat Sınavı: Aday, bu sınav için aşağıda belirtilen programı hazırlamak zorundadır; 1.Konçerto 2. Sonat (Konçerto ve Sonat, piyano ile çalınmak zorundadır.) 3.İki Etüd
 • Program tanımları
  Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

  Ders dönemlerinde kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler izleyen yarıyıldan başlayarak;
   
  1.Danışmanı tarafından belirlenecek olan programla jüri önünde yapılacak ‘Yüksek lisans Bitirme Resitali’ sunacaklardır. (Bu resital halka açık olarak yapılır.)
   2.Tez danışmanı tarafından belirlenecek bir ‘Yüksek Lisans Bitirme Tezi’ hazırlamak zorundadır.


  DERS İÇERİĞİ

  ÜVÇ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ÜVÇ 601 Çalgı I
  Üst düzeydeki çalma tekniklerinin yapılması; Müzik çağlarına göre eserlerin çaldırılarak müziksel ve teknik çözümlerinin yapılması.

  ÜVÇ 602 Çalgı II
  Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

  ÜVÇ 603 Korrepetisyon
  Eserlerin piyano eşliğiyle birlikte çalışılarak üst düzeyde müzik yapma niteliğinin kazandırılması.

  ÜVÇ 604 Oda Müziği I
  Birlikte çalma tekniklerinin geliştirilmesi; Müzik çağlarına göre oda müziği eserlerinin tanıtılması ve
  çaldırılarak, müziksel ve teknik çözümlemelerinin yapılması.

  ÜVÇ 605 Oda Müziği II
  Birlikte çalma tekniklerinin geliştirilmesi; Türk ve Dünya Çağdaş Müzik eserlerinin tanıtılması ve çaldırılarak, müziksel ve teknik çözümlemelerinin yapılması; Birlikte müzik yapma niteliğinin geliştirilmesi.

  ÜVÇ 606 Müziksel Çözümleme
  Müzik yapıtlarının çokseslilik ve biçimsel açıdan incelenmesi.

  ÜVÇ 607 Çalgı Müziklerini Çözümleme
  Çalgı müziği eserlerinin, çağlara göre müziksel estetik ve teknik açılardan incelenmesi, yorumlanması ve bu yolla yüksek bir müzik anlayışının kazandırılması.

  ÜVÇ 608 Genel Öğretim İlkeleri Yöntemleri
  Bireysel ve grupla öğretme öğrenme ilkeleri; Öğretme öğrenme süreçleri; Öğretim programları ve öğeleri; Öğretim hizmetleri.

  ÜVÇ 609 Türk Müzik Tarihi
  Türk toplumunda müziğin yeri ve önemi; Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Müziğinin tarihsel gelişimi; Türkler öncesi Anadolu Müzikleri ve Türk Müziğine olan etkileri; Anadolu Türk Devletleri ve Osmanlı dönemlerinde Türk Müziğinin gelişimi.

  ÜVÇ 610 Çoksesli Türk Müziği
  Batı (Avrupa) Müziği ile Türk Müziğinin etkileşimi(etkilenme); Osmanlı döneminde Çoksesli Türk Müziğinin gelişimi; Cumhuriyet döneminde Çoksesli Türk Müziğinin gelişimi; Günümüz çoksesli Türk Müziklerinde yeni arayışlar ve yönelişler.

  ÜVÇ 611 Çalgı Öğretiminde Program Geliştirme
  Program nedir?; Eğitim Programı ve öğeleri; Öğretim Programı ve öğeleri; Çalgı Öğretim Programları; Program Geliştirme nedir?; Program Geliştirme Kurulu; Program Geliştirme Süreci
  (Hazırlama Deneme Değerlendirme Düzeltme).

  ÜVÇ 612 Sanat Felsefesi
  Sanat nedir? niçin sanat vardır?; İnsan sanat ilişkisi sanatın psikolojik yanı ve bir felsefe olarak sanat.

  ÜVÇ 613 Çalgı Öğretiminde Program Hazırlama
  Okulun Ana Belirtke Tablosunun hazırlanması; Eğitim Programının hazırlanması; Öğretim Programının hazırlanması; Ders Planının hazırlanması.

  ÜVÇ 614 Bilimsel Araştırma Teknikleri
  Ele alınacak bir problemin bilimsel araştırma ölçülerine göre çözümlenmesi ve bir tez haline
  getirilmesi ve bu süreç içinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması.

  ÜVÇ 615 Özel Öğretim İlkeleri ve Yöntemleri
  Bireysel ve Grupla Özel Öğretme Öğrenme İlkeleri; Özel Öğretme Öğrenme Süreçleri; Özel Öğretim Programları ve Öğeleri; Özel Öğretim Hizmetleri.

  ÜVÇ 616 Seminer
  Çalgı Eğitimi; Çalgı Müziğinin Türleri ve Biçimler; Çalgıların Teknik Kullanımları Ve Teknolojisi; Çeşitli Çalgı Toplulukları; Müziğin İşgörüleri, Müzik Politikaları; Çalgıların ve Çalgı Müziklerinin Tarihsel Gelişimi, alanlarında yapılan küçük boyutlu bilimsel çalışmaların, bilgilendirme ve tartışma bazında müzik çevrelerine sunulması.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |