Home > Doktora Programları > Müzik > Çankaya > Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Doktora Programı

  Ders dönemlerinde kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler izleyen yarıyıldan başlayarak;
  1.Danışmanı tarafından belirlenecek olan programla jüri önünde yapılacak (halka da açık olabilecek) ‘Sanatta Yeterlik Bitirme Resitali’ sunacaklardır.
  2.Tez danışmanı tarafından belirlenecek bir ‘Sanatta Yeterlik Bitirme Tezi’ hazırlamak zorundadır.


  DERS İÇERİKLERİ

  ÜVÇ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  ÜVÇ 701 Enterpretasyon I
  Üst düzeydeki çalgı yapıtlarının çaldırılarak, özellikle yorumlama temelinde ele alınması.

  ÜVÇ 702 Enterpretasyon II
  Ulusal ve evrensel çalgı yapıtlarının, stil incelemelerinin yapılarak yorumlanması.

  ÜVÇ 703 Stil Analizleri I
  20. yüzyıla kadar olan çalgı yapıtlarının, dönemsel özelliklerini göz önünde bulundurarak biçim, armoni vs. açılardan, stil farklılıklarının ya da benzerliklerinin kıyaslama metoduyla incelenmesi.

  ÜVÇ 704 Stil Analizleri II
  20. yüzyıldaki çalgı yapıtlarının, dönemsel özelliklerini göz önünde bulundurarak biçim, armoni vs. açılardan, stil farklılıklarının benzerliklerinin kıyaslama metoduyla incelenmesi.

  ÜVÇ 705 Çalgı Öğretim Müziği Yazım Teknikleri I
  Çalgı öğretimi sırasında karşılaşılacak teknik problemlerin aşılmasına yardımcı olacak egzersiz, etüd vb. formlarındaki yazım tekniklerinin kazandırılması.

  ÜVÇ 706 Çalgı Öğretim Müziği Yazım Teknikleri II
  ÜVÇ 705 Çalgı Öğretim Müziği Yazım Teknikleri I'in devamı.

  ÜVÇ 707 Çalgı Öğretim İlke ve Yöntemleri
  Bireysel ve grupla çalgı öğretme öğrenme ilkeleri; çalgı öğretme öğrenme süreçleri; çalgı öğretim programları ve öğeleri; çalgı öğretim hizmetleri.

  ÜVÇ 708 Çalgı Müziği Tarihi ve Literatürü
  Çalgıların tarih boyunca gelişim süreci; literatürdeki önemli çalgı müziklerinin dinletilerek teknik özellikleriyle incelemelerinin yapılması.

  ÜVÇ 709 Sanat Sorunları
  SanatFelsefe bağlamındaki başlıca sorunlar; Sanat eserinin değerlendirilmesi ve yaratılması konularında karşılaşılan sorunlar; Dinleyicinin rolü ve önemi.

  ÜVÇ 710 Türkiye'de Sanat
  Güncel ve tarihsel kapsamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde sanat anlamında ortaya çıkan çalışmaların ele alınması.

  ÜVÇ 711 Çalgı Öğretiminde Program Çözümleme
  Çalgı Öğretim Programlarını Çözümlemenin temel İlkeleri; Çalgı Öğretim Programlarının öğeleri arasındaki ilişkilerin analizinde izlenen yaklaşımlar; Çalgı Öğretim Programlarının bu yöntemlerle çözümlenmesi.

  ÜVÇ 712 Çalgı Öğretiminde Program Değerlendirme
  Çalgı Öğretim Programının öngördüğü genel ve özel hedeflerin değerlendirilmesi; Çalgı Öğretim Programının kapsamının değerlendirilmesi; Çalgı Öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi; Çalgı Öğretiminin izlenmesindeki ölçüm ve ölçütlerin değerlendirilmesi.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |