Home > Yüksek Lisans Programları > Edebiyat > Çankaya > Türk Dili Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Türk Dili Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk Dili Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans programına başvurmak için anabilim dalınca uygun görülen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir üniversiteden lisans mezuniyet notunun en az % 60'ıyla mezun olmak gerekir.
 • Program tanımları
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın dört bilim dalından birinde, giriş sınavlarını kazanarak enstitüye kesin kaydını yaptıran öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için aşağıda belirtilen alan derslerinden 24 kredilik ders seçip bunları iki yarıyılda başarı ile tamamlaması, danışmanı yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlaması, bu tezin kabul edilmesi ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS LİSTESİ

  TDE 601      Orhon Türkçesi    
  TDE 603     Karahanlı Türkçesi   
  TDE 605     Kırgız Türkçesi 
  TDE 607     Tatar Türkçesi 
  TDE 609     Genel Dilbilimi I   
  TDE 611     Başkurt Türkçesi   
  TDE 613     Türkmen Türkçesi    
  TDE 615     Harezm Türkçesi  
  TDE 617     Eski Türkçe Metinler I  
  TDE 619     Anadolu ve Rumeli Ağızları   
  TDE 602     Uygur Türkçesi    
  TDE 604     Eski Anadolu Türkçesi    
  TDE 606     Kazak Türkçesi 
  TDE 608     Yeni Uygur Türkçesi   
  TDE 610     Genel Dilbilimi II    
  TDE 612     Kıpçak Türkçesi   
  TDE 614     Özbek Türkçesi
  TDE 616     Çağatay Türkçesi    
  TDE 618     Eski Türkçe Metinler II    
  TDE 620     Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri    


  DERS İÇERİKLERİ

  TDE 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  TDE 601 Orhon Türkçesi
  Eski Türk Runik yazısı; Orhon ve Yenisey yazıtlarından seçilmiş metinlerin incelenmesi.

  TDE 602 Uygur Türkçesi
  Uygur alfabesi; Uygur Türkçesi yazmalardan seçilmiş metinlerin incelenmesi.

  TDE 603 Karahanlı Türkçesi
  Karahanlı Türkçesine ait eserlerden seçilmiş metinlerin incelenmesi.

  TDE 604 Eski Anadolu Türkçesi
  13. ve 14. yüzyıl Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde dil incelemesi.

  TDE 605 Kırgız Türkçesi
  Kırgız Türkçesinin kısa grameri; Kırgız Türkçesi metinleri üzerinde dil incelemesi.

  TDE 606 Kazak Türkçesi
  Kazak Türkçesinin kısa grameri; Kazak Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler.

  TDE 607  Tatar Türkçesi
  Tatar Türkçesinin kısa grameri; Tatar Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler.

  TDE 608 Yeni Uygur Türkçesi
  Yeni Uygur Türkçesinin kısa Grameri; Yeni Uygur Türkçesi metin tahlilleri.

  TDE 609 Genel Dilbilimi I
  Dilbilimi tarihi, sesbilgisi, sesbilimi.

  TDE 610  Genel Dilbilimi II
  Dilbilimi tarihi, sesbilgisi, sesbilimi, fonemler ve alofonlar.

  TDE 613 Türkmen Türkçesi
  Türkmen Türkçesinin kısa bir grameri; Türkmen Türkçesi metinleri üzerinde çalışmalar.

  TDE 616 Çağatay Türkçesi
  Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinleri üzerinde çalışmalar.

  TDE 617 Eski Türkçe Metinler I
  Runik harfli eski Türk yazıtlarından belirli bir metnin, örneğin Tunyukuk yazıtının ele alınışı ve çözümlemeli olarak incelenişi.

  TDE 618 Eski Türkçe Metinler II
  Eski Uygur edebiyatına ait belirli bir metin grubunun, örneğin eski Türk şiirinin bir dönem boyu incelenmesi.

  TDE 619 Anadolu ve Rumeli Ağızları
  Anadolu ve Rumeli ağızları üzerinde metinlere dayalı gramer çalışması.
  TDE 620 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri
  Klâsik Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde gramer çalışması.

  TDE 697.02 Seminer
  Türk Dili bilim dalıyla ilişkili teorik ve yöntemsel problem çözümlemeleri ve örnek çalışmalar tartışılacaktır.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |