Teknik Resim Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir FCTASARIM Eğitim Merkezi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Teknik Resim Kursu - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Teknik Resim Kursu Ders Planı

     GİRİŞ
  • Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi
  • Çizim Araç ve Gereçleri
  • Yazı ve Rakamlar
  • Çizgi ve Çeşitleri
     
             TEMEL GEOMTRİ ÇİZİMLERİ
  • Açılarla ilgili Geometrik Çizimler
  • Çokgenlerin Çizimi
  • Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler
  • Oval Çizimleri
  • Elips Çizimleri
  • Helis Çizimleri
  • Birim çember (Trigonometrik bağıntılar.)
  • Alan ve hacim hesaplamaları

     
             GÖRÜNÜŞ ÇIKARTMA
  • Görünüş Çeşitleri
  • Görünüş Çıkarmanın Kuralları
  • Tek (Bir) Görünüşle İfade Edilen
  • İki Görünüşle İfade Edilen Parçalar
  • Üç Görünüşle İfade Edilen Parçalar
  • Ortak Görünüşlü Parçalar
  • Perspektif Resimler ve Model Parçalar
  • Eksik Verilmiş Görünüşler
  • Yardımcı Görünüşlere İhtiyaç Duyulan Parçalar
  • Özel Görünüşler

     
             KESİTLER
  • Kesit Alma Kavramının Tanımı
  • Kesit Görünüş Çeşitleri
  • Kesit Alma Kuralları
  • Taramalar


     
             ÖLÇÜLENDİRMELER
  • Ölçek Çeşitleri
  • Ölçeklerle İlgili Genel Kurallar
  • Ölçülendirmenin Gereği Ve Önemi
  • Ölçülendirme Kuralları
  • Ölçülerin Yazılması:
  • Ölçü Çizgisi
  • Ölçü Bağlama Çizgisi
  • Ölçü okları

     
             PERSPEKTİFLER
  • Perspektifin Tanımı
  • Perspektifte Kavramlar
  • Üç boyut
  • İz Düşüm
  • Bakış Noktası
  • Bakış Uzaklığı
  • Bakış Yüksekliği
  • Resim Düzlemi
  • Ufuk Çizgisi
  • Kaçma Noktası
  • Esas Nokta

  • Perspektif Çeşitleri
  • Paralel Perspektif
  • Konik Perspektif
  • Dairenin Perspektifini Çizme
  • Yatay Ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi
  • Tek kaçış noktalı perspektifte alan bölünmesi
  • İki Kaçış Noktalı Perspektifle Alan Bölünmesi
  • Hava (Renk) Perspektifi
  • Tanımı
  • Yöntemi

Teknik Resim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |