Seramik Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  SERAMİK TASARIMI PROGRAMI

  Bölüm hedefi seramik sanat ve tasarım alanlarında geniş kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için programlar seramik sanat ve tasarımı konularında tüm sahalarda yaratıcılığı ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Disiplinlerarası programlar, yeni teknolojilere açık olup endüstrinin ihtiyaçlarına duyarlıdır.

  SERAMİK TASARIM YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

  GÜZ YARIYILI


  TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Fiziksel çevre ögeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönleri
  araştırılarak, insan fonksiyonu ve duygularına uygun düzenlenmeleri amaçlanmaktadır.
  Program kapsamında; ülkemizde gelişen seramik endüstrisi içinde yer alabilecek
  tasarımcıların, gelişimlerini desteklemek ve teorik olarak da ilerlemelerini sağlamak
  doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Her yarıyıl önerilen konulara göre değişir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Süleyman A. BELEN

   TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Fiziksel çevre ögeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönleri
  araştırılarak, insan fonksiyonu ve duygularına uygun düzenlenmeleri amaçlanmaktadır.
  Program kapsamında; ülkemizde gelişen seramik endüstrisi içinde yer alabilecek
  tasarımcıların, gelişimlerini desteklemek ve teorik olarak da ilerlemelerini sağlamak
  doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Her yarıyıl önerilen konulara göre değişir.
  Dersin Sorumlusu : Prof..Hande KURA

  TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda, öğrenci belirlediği bir konu / kavram çerçevesinde projesini,
  ifade ve biçimsel kurguda özgünlüğü hedefleyerek gerçekleştirmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Her yarıyıl önerilen konulara göre değişir.
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Lerzan ÖZER

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda, öğrencinin tez konusuna paralel olarak seçtiği bir başlık
  çerçevesinde yaptığı araştırmaların, seminer haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dosya Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu öğrencinin tez alanı ile ilgili belirlendiği için
  özelleşmiş kaynak önerileri yapılmaktadır.
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Lerzan ÖZER

  DEKOR
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Öğrencinin, ilgi alanı ile bağlantılı olarak sanatsal ve endüstriyel seramik
  tasarımında kullanılan dekor tekniklerinden bir veya birkaçının değerlendirilmesi ve
  gerektiğinde de deneysel çalışmalarla desteklenmesini amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - Karo ve Sofra eşyası fabrikalarının katalog ve broşürleri, tanıtım CD’leri
  - Seramik Sanatçıları Kitap ve Broşürleri, İnternet Sayfaları
  - CARUSO, Nino, Decorazione Ceramica, Milano: Hoepli, 1984
  - GIOVANNINI, Rolando, Tile Fashion and Design-Vent’anni di Progetti e di decorazioni
  nelle Ceramiche d’architettura, Faenza: Faenza Editrice, 2000
  - MC CULLY, Marilyn, Picasso/ Painter And Sculptor In Clay, Harry N.Abrams, Inc 1998
  Dersin Sorumlusu : Prof. Gül ÖZTURANLI

  LABORATUVAR
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda; proje çalışmalarının paralelindeki deneysel hamur ve sır
  uygulamalarının yanısıra, çeşitli seramik hamur ve sırlarının teorik ve uygulamalı olarak
  araştırılması ile seramik teknolojisindeki yeni gelişmeler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - Öğrencinin serbest olarak seçtiği konu ile ilgili Tüm Türkçe ve Yabancı Dilde Kaynaklar
  - Kendi konuları ile ilgili İnternet siteleri, katolog ve broşürler
  - Seçilen konularla ilgili daha önce yapılmış bölüme ait çalışma dosyaları
  Dersin Sorumlusu : Prof. Meltem KAYA

  CAM TEKNOLOJİSİ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda, camın yapısı, üretim ve şekillendirme teknikleri teorik ve
  deneysel olarak ileri düzeyde ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - SCHOLZE, H., Glas, Berlin: Springer-Verlag, 1998
  - PYE, L.D.- STERENS, H.J.- LACOURSE, W.C., Introduction to Glass Science,
  Newyork: Plenum Press,1972
  - VOGEL, W., Glaschemie, Almanya: Springer Verlag, 1992
  - AY, N.- KARASU, B., Cam Teknolojisi, Milli Eğitim Basımevi, 2000
  - Şişecam İç Eğitim Notları
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. İlhan HASDEMİR

  ÖZEL CAMLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Renkli, opak, antik, takı vb. özel artistik ve mimari camların çeşitleri, üretim
  ve kullanım alanları teorik olarak incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar: Özel artistik cam üreten firmaların broşürleri ve internet sayfaları
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. İlhan HASDEMİR

  MİMARİ SERAMİK
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Seramiğin mimaride yapı kompleksinin bir parçası olarak kullanımı, şehir
  dokusu içinde yer alan seramik heykel ve kent- mobilyaları ülkeler bazında örneklenerek
  incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma dosyası değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  GREGORY, Ian (1999), Sculptural Ceramics, The Overlook Press., New York,Amerika
  PETERSON, Susan (2000), The Craft and Art of Clay, The Overlook Press, New York,
  Amerika
  RILEY, Noel (1992), Tile Art, Quintet Pub. Ltd. Londra, İngiltere
  ROBISON, Jim (1997), Large-Scale Ceramics, A&c Black Pub., Londra, İngiltere
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Lerzan ÖZER

  İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Teknik resim ve pespektif altyapısı özerine sunumla ilgili malzeme teknik ve
  bunların kulanım yöntemleri hakkında bilgi verilerek tasarımın ikinci ve üçüncü kişilere
  tanıtımı ile ilgili olarak sunum tekniklerinin teorik ve uygulamalı çalışmaları
  amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dosya değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersin Sorumlusu :Öğr.Gör. Murat BAKIŞ

  TREND ÜRÜN İLİŞKİSİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik :İç mekanda trendlerin, renk, doku, desen ve form açısından irdelenmesi
  doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dosya değerlendirme
  Önerilen Kaynaklar : Trend dergileri (yabancı-yerli) / internet
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Gaye KIRLIDÖKME BELEN

  SERAMİK VE SES

  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Seramik Müzik aletlerinin tanıtımı ve bir sanat öğesi olarak sesin seramik
  objelerde kullanımının araştırılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Test Sınavı + Araştırma Ödevi veya
  Test Sınavı + Seramik Obje Yapımı
  Önerilen Kaynaklar :
  HALL Barry, “From Mud to Music, Making and Enjoying Ceramic Musical Instruments”,
  The American Ceramic Society, 2006
  ABRASHEV Bozhidar and GADJEV Vladimir, “The Illustrated Encyclopedia of Musical
  Instruments From all ears and regions of the world”, by Kibea Publication, Könemann
  Belgium 2000
  Dersin Sorumlusu: Prof. Hande KURA

  BAHAR YARIYILI


  TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Fiziksel çevre ögeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönleri
  araştırılarak, insan fonksiyonu ve duygularına uygun düzenlenmeleri amaçlanmaktadır.
  Program kapsamında; ülkemizde gelişen seramik endüstrisi içinde yer alabilecek
  tasarımcıların, gelişimlerini desteklemek ve teorik olarak da ilerlemelerini sağlamak
  doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Her yarıyıl önerilen konulara göre değişir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Süleyman A. BELEN

  TASARIM

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Fiziksel çevre ögeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönleri
  araştırılarak, insan fonksiyonu ve duygularına uygun düzenlenmeleri amaçlanmaktadır.
  Program kapsamında; ülkemizde gelişen seramik endüstrisi içinde yer alabilecek
  tasarımcıların, gelişimlerini desteklemek ve teorik olarak da ilerlemelerini sağlamak
  doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Her yarıyıl önerilen konulara göre değişir.
  Dersin Sorumlusu : Prof..Hande KURA

  TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda, öğrenci belirlediği bir konu / kavram çerçevesinde projesini,
  ifade ve biçimsel kurguda özgünlüğü hedefleyerek gerçekleştirmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Her yarıyıl önerilen konulara göre değişir.
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Lerzan ÖZER

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda, öğrencinin tez konusuna paralel olarak seçtiği bir başlık
  çerçevesinde yaptığı araştırmaların, seminer haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dosya Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu öğrencinin tez alanı ile ilgili belirlendiği için
  özelleşmiş kaynak önerileri yapılmaktadır.
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Lerzan ÖZER

  DEKOR
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Öğrencinin, ilgi alanı ile bağlantılı olarak sanatsal ve endüstriyel seramik
  tasarımında kullanılan dekor tekniklerinden bir veya birkaçının değerlendirilmesi ve
  gerektiğinde de deneysel çalışmalarla desteklenmesini amaçlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - Karo ve Sofra eşyası fabrikalarının katalog ve broşürleri, tanıtım CD’leri
  - Seramik Sanatçıları Kitap ve Broşürleri, İnternet Sayfaları
  - CARUSO, Nino, Decorazione Ceramica, Milano: Hoepli, 1984
  - GIOVANNINI, Rolando, Tile Fashion and Design-Vent’anni di Progetti e di decorazioni
  nelle Ceramiche d’architettura, Faenza: Faenza Editrice, 2000
  - MC CULLY, Marilyn, Picasso/ Painter And Sculptor In Clay, Harry N.Abrams, Inc 1998
  Dersin Sorumlusu : Prof. Gül ÖZTURANLI

  LABORATUVAR
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda; proje çalışmalarının paralelindeki deneysel hamur ve sır
  uygulamalarının yanısıra, çeşitli seramik hamur ve sırlarının teorik ve uygulamalı olarak
  araştırılması ile seramik teknolojisindeki yeni gelişmeler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - Öğrencinin serbest olarak seçtiği konu ile ilgili Tüm Türkçe ve Yabancı Dilde Kaynaklar
  - Kendi konuları ile ilgili İnternet siteleri, katolog ve broşürler
  - Seçilen konularla ilgili daha önce yapılmış bölüme ait çalışma dosyaları
  Dersin Sorumlusu : Prof. Meltem KAYA

  CAM TEKNOLOJİSİ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Programda, camın yapısı, üretim ve şekillendirme teknikleri teorik ve
  deneysel olarak ileri düzeyde ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - SCHOLZE, H., Glas, Berlin: Springer-Verlag, 1998
  - PYE, L.D.- STERENS, H.J.- LACOURSE, W.C., Introduction to Glass Science,
  Newyork: Plenum Press,1972
  - VOGEL, W., Glaschemie, Almanya: Springer Verlag, 1992
  - AY, N.- KARASU, B., Cam Teknolojisi, Milli Eğitim Basımevi, 2000
  - Şişecam İç Eğitim Notları
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. İlhan HASDEMİR

  ÖZEL CAMLAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Renkli, opak, antik, takı vb. özel artistik ve mimari camların çeşitleri, üretim
  ve kullanım alanları teorik olarak incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar: Özel artistik cam üreten firmaların broşürleri ve internet sayfaları
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. İlhan HASDEMİR

  İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Teknik resim ve pespektif altyapısı özerine sunumla ilgili malzeme teknik ve
  bunların kulanım yöntemleri hakkında bilgi verilerek tasarımın ikinci ve üçüncü kişilere
  tanıtımı ile ilgili olarak sunum tekniklerinin teorik ve uygulamalı çalışmaları
  amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dosya değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersin Sorumlusu :Öğr.Gör. Murat BAKIŞ

  TREND ÜRÜN İLİŞKİSİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik :İç mekanda trendlerin, renk, doku, desen ve form açısından irdelenmesi
  doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dosya değerlendirme
  Önerilen Kaynaklar : Trend dergileri (yabancı-yerli) / internet
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Gaye KIRLIDÖKME BELEN

  KAMUSAL ÇEVRE VE SANAT
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Şehirlerin yeniden yapılanmalarında kamusal mekanlarda sanat eserlerinin
  yer almalarına ilişkin kanun ve yaptırımlar ele alınarak ülkeler bazında örneklemeler
  anlatılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma dosyası değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar: Periyodik yayınlar / internet
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Lerzan ÖZER

  RENKLİ CAM ÜRETİMİ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Stüdyo camı, Soda camı ve Kristal camların renkli üretim yöntemlerinin
  deneysel olarak öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar: Özel cam üreten firmaların broşürleri ve internet sayfaları
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. İlhan HASDEMİR

  SERAMİK VE SES
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Seramik Müzik aletlerinin tanıtımı ve bir sanat öğesi olarak sesin seramik
  objelerde kullanımının araştırılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Test Sınavı + Araştırma Ödevi veya
  Test Sınavı + Seramik Obje Yapımı
  Önerilen Kaynaklar :
  - HALL Barry, “From Mud to Music, Making and enjoying ceramic musical Instruments”,
  The American Ceramic Society, 2006
  - ABRASHEV Bozhidar and GADJEV Vladimir, “The Illustrated Encyclopedia of Musical
  Instruments From all ears and regions of the world”, by Kibea Publication, Könemann
  Belgium 2000
  Dersin Sorumlusu: Prof. Hande KURA

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |