Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makine mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında önerilmekte olan derslerde mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Tasarım çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından dolayı malzemeler tüm mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı mühendislik fakültelerindeki programların çoğunda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili en az bir ders bulunmaktadır. Metaller ve bunların alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen; seramik, polimer ve kompozit malzemeler alanında iyileşme ve gelişmeler sürekli artmaktadır.
  İki Eylül Kampüsündeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binalarında bulunan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 5000 m2'lik kapalı alana sahiptir. Bölümümüz 3 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 13 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

  AMAÇ
  Bölüm çok sayıda yabancı üniversite, araştırma laboratuarı ve özellikle seramik sektörüyle yakın ilişkiler içerisindedir. Bölüm laboratuarları geleneksel ve ileri teknoloji malzemeleri alanında bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan modern araştırma alet ve cihazlarıyla donatılmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi içerisinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), seramik üreticileri ve Anadolu Üniversitesi'nin katkılarıyla kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM) de yer almaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü mezunlarının geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji alanında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan kurumlarda da iş bulmaları amaçlanmaktadır.


  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölüm elemanlarının çalıştığı araştırma konularından bazıları şunlardır:
  · Demir ve demir dışı malzemelerin yüksek hızlarda işlenmesinde kullanılanılacak yeni SiAlON kesici uçların geliştirilmesi.
  · Sensör uygulamalarında kullanılan nano boyuttaki elektroseramik tozların hidrotermal sentezi
  · Alumina esaslı kesici aletler
  · Piezoelektrik kompozit üretimi
  · Elekroseramiklerin, içyapısının kontrollü tane büyümesi ile mikroyapı kontrolü
  · Seramik filtreler
  · Seramiklerin kaynaklanması
  · Cymbal Transdüserlerin üretimi ve uygulamaları
  · Geleneksel seramik endüstrisi uygulamalarında kullanılan ileri seramikler
  · Arkeometri
  · İleri seramik tozlarının granülleştirilmesi
  · Bor karbür- Aluminyum kompozitleri
  · Piezoelektrik Kompozit Transdüserlerin modellenmesi
  · Çoklu Katyon Katkılı ve geçirgen SiAlON seramikleri
  · Geleneksel seramik endüstrisi atıklarının geri dönüşümü
  Bölüm, 1999 yılından bu yana uluslararası dergilerde (SCI) yayınlanmış 150'yi aşkın makale, 150'den fazla konferans bildirisi ve 5 adet patent sahibidir. Dört senede ulaşılan bu rakamlar bölümün dinamik ve üretken araştırma ortamının açık bir göstergesidir.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü birçok yabancı üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle işbirliği sürdürmektedir. Bu kurumlar: · Cambridge Üniversitesi, İngiltere · Karlsruhe Üniversitesi, Almanya · Newcastle Üniversitesi, İngiltere · Monash Üniversitesi, Avustralya · Stockholm Üniversitesi, İsveç · Shanghai Seramik Enstitüsü, Çin · Tsinghua Üniversitesi, Çin · Bath Üniversitesi, İngiltere · Penn State Üniversitesi,ABD · Eindhoven Teknik Üniversitesi, Hollanda · Fraunhofer Enstitüsü, Almanya · Evo Silikat Araştırma Merkezi, Almanya · NASA, ABD

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların hepsi internet bağlantılıdır ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaçları olan bilgisayar programlarına sahiptirler. Bütün öğrenciler bilgisayar laboratuarından yararlanabilirler.

  Laboratuvar Olanakları

  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği aşağıdaki eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler ders ve araştırma aktiviteleri için bu olanakları kullanma hakkına sahiptirler.

  Malzeme Süreçler Laboratuvarı I
  Toz boyut analizi, yoğunluk ölçümü, yer ve duvar karosu, sağlık gereçleri, porselen üretimi gibi geleneksel seramik üretim süreçleri bu laboratuarda yapılmaktadır. Her türlü seramik hammaddelerinin öğütülmesi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu için gerekli cihazlar bu laboratuarda mevcuttur.

  Malzeme Süreçler Laboratuvarı II
  Malzemenin mukavemet, sertlik, kırılma davranışı, mekanik dayanım gibi özellikleri bu laboratuarda test edilmektedir.

  Genel Karakterizasyon Laboratuarı
  Genel Karakterizasyon Laboratuarı numune hazırlama ve analiz etme olanakları sunmaktadır. Bu laboratuarda bulunan cihazlar şu şekilde sıralanabilir:

  · Optik Mikroskop
  · Isı Mikroskobu
  · Cıvalı Porozimetre
  · Mikrosertlik Ölçüm Cihazı
  · Viskozimetre (Brookfield ve Döner Silindirli)
  · Gaz Piknometresi
  · Tane Boyutu Analiz Cihazı
  · Renk Spektrometresi ve Parlaklık Ölçüm Cihazı

  X Işınları Difraktometre (XRD) Laboratuvarı
  Hammaddelerin, pişmiş ve pişmemiş seramik bünyelerin, sırların ve diğer malzemelerin bünyesinde bulunan mineral bileşiklerinin kalitatif ve kantitatif analizi için kullanılmaktadır. 1998 model, tamamen bilgisayar kontrollü difraktometre sistemi bu laboratuarda bulunmaktadır. Sistem, 60000 fazın otomatik tanımlanması, kalitatif ve kantitatif minerolojik analiz ve diğer programları içermektedir. Ayrıca mevcut difraktometreye 1500 °C'ye kadar çıkabilen fırın eklenebilmekte ve artan sıcaklıkla numunede meydana gelen faz dönüşümleri ve kimyasal reaksiyonlar dinamik olarak analiz edilebilmektedir.

  Termal Analiz LaboratuarıTG-DSC ÜNİTESİ
  : Bir malzemenin sıcaklık artışı ile bünyesinde meydana gelen değişimleri belirlemekte kullanılır. Malzeme bünyesinde meydana gelen ağırlık değişimleri termogravimetri (TG), ekzotermik yada endotermik reaksiyonlar sonucu meydana gelen sıcaklık değişimleri diferansiyel termal analiz (DTA) ile tespit edilir. Özellikle seramik hammaddelerinin sıcaklık artışı ile uğradığı ağırlık kayıplarının ve bünyelerinde meydana gelen reaksiyonların hangi sıcaklıklarda meydana geldiği, reaksiyon cinsi ve şiddeti, böylelikle de hammaddelerin termal davranışları belirlenmektedir. 1998 model tamamen bilgisayar kontrollü simultane TG-DTA (DSC) cihazı 0,1-50 C/dk ısıtma hızları ile 1500 °C'ye kadar çıkabilmektedir.

  DİLATOMETRE ÜNİTESİ:
  Bir malzemenin sıcaklık karşısında bünyesinde meydana gelen boyutsal değişimlerin (genleşme ve büzülme) ölçümünde kullanılır. 1998 model, tamamen bilgisayar kontrollü dilatometre cihazı 0,1-50 C/dk ısıtma hızları ile 1500 °C?ye çıkabilmektedir.

  SIR-BÜNYE UYUM CİHAZI :

  Sırlanmış numunelerin kontrollü ısıtma hızlarında ısıtılarak, sır ve bünyenin ısıl genleşme katsayıları farkına göre sırda oluşan basma yada çekme gerilmelerinin varlığının belirlenmesinde kullanılır. 1998 model, tamamen bilgisayar kontrollü sır-bünye uyumu test cihazı 0,1-50 C/dk ısıtma hızları ile 1200 C'ye kadar çıkabilmektedir.

  Metalografi Laboratuvarı
  Malzemelerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. Büyüteçten başka optik alet gerektirmeyen makroskopik metalografi ile optik ve elektron mikroskoplarının kullanıldığı mikroskobik metalografi ile malzemeler incelenir. Metalografik işlemler numunenin hazırlanması ile başlar. Numunenin hazırlanmasında ilk işlem bütünden onu temsil eden örneğin alınmasıdır. Yeterli büyüklükteki örnek, mekanik kesme cihazları ile kesilerek alınır. Numune kalıplanır ve parlatılmaya hazırlanır. Numunelerin parlatılması mekanik parlatma, elektrolitik parlatma şeklinde yapılabilir. Dağlama işlemi tamamlanan numuneler optik mikroskopta incelenecek duruma gelmiştir. Numuneden istenilen bölgelerden fotoğraflar alınarak, numunenin iç yapısı hakkında bilgiler derlenir.
  Metalografi laboratuarı numune kalıplama, kesme, zımparalama, parlatma ve dağlama için gerekli olan bütün ekipmanı sağlayacakkapasitededir. Laboratuarda bulunan gereçler:
  · Numune kesme işlemi için SiC ve elmas diskler
  · Kalıplama malzemeleri
  · Manuel ve otomatik parlatma cihazları

  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Mikroanaliz Laboratuvarı
  Tozların, seramik ve diğer malzemelerin yüzey ve kesitlerinin, yüksek büyütmelerde (100.000 katın üstünde) morfolojik ve kimyasal analizi için kullanılmaktadır. Malzeme yüzeyi ve kesitinde bulunan her türlü hatalar (örneğin sır yüzeyinde bulunan siyah nokta, pinhole ve diğer hatalar) rahatlıkla incelenebilir ve mikron boyutunda bölgelerin kimyasal analizleri, faz haritalaması, renkli kompozisyon görüntülemesi vb. yapılabilir. Laboratuvarda, ikincil elektron ve geri saçılan elektron görüntü sistemi taramalı elektron mikroskobu (SEM); tamamen bilgisayar kontrollü, dijital işlemcili ve bor-uranyum arası tüm elementleri kapsayan mikro analiz (EDX) sistemi ve karbon ve altın kaplama cihazları bulunmaktadır.

  ElektroseramikLaboratuvarı
  Elektroseramik laboratuvarında piezoelektrik, kapasif ve dirençsel transdüserlerin tasarımı yapılmakta, prototipler üretilmekte ve özellikleri ölçülmektedir. Transdüserlerin DC ve AC altındaki davranışları incelenmektedir: bu amaçla özel cihazlardan yararlanılmaktadır. Bunlarda bazılarını şöyle sıralayabiliriz: HA419a direnç-kazanç faz analizörü; bu cihazla kapasif, rezistiv ve endüktiv devre elemanlarını 40Mhz'e kadar özellikleri belirlenebilmektedir. ICR; düşük ve sabit frekanslardaki özellik belirleme amacı ile kullanılır
  · Agilent Marka - 54624A Osiloskop
  · MTI-2000 Fotonik Sensör
  · HP-4194A Direnç / Faz-Kazanç Analiz Ünitesi
  · WF 1944 Çok Amaçlı Sentezleme Ünitesi
  · HSA-4011 Yüksek Hızlı ve Çift Kutuplu
  Yükseltici
  · SR830 DSP Ünitesi
  · TREK-Model 6100
  · Piezo d33 Test Cihazı

  Standart Testler laboratuarı
  Üyelerinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kurulan ürün test laboratuvarında, sağlık gereçlerinde TSE testlerinin tamamını, kaplama malzemelerinde ise TSEN ISO 10545 serisi standart testlerinin tamamına yakını yapılabilmektedir. Bu laboratuvarın akreditasyonu için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca SAM, dünya seramik laboratuvarları birliği (CERLABS) üyesi olarak, dünyadaki diğer laboratuarlar ile işbirliği içindedir. Laboratuarlar arası "roundrobin" standart test çalışmalarına katılmakta ve çeşitli ülke laboratuarları ile karşılıklı test sonuçlarının tanınması yönünde girişimde bulunmaktadır.

  Kütüphane
  Yunus Emre Kampüsü'ndeki ana kütüphaneye ek olarak İki Eylül Kampüsü'nde de mühendislik öğrencilerinin kullanabileceği bir kütüphane yapımı sürmekte ve birkaç yıl sonra tamamlanması beklenmektedir.

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl

  Ders Adı ve Şubeler     
  SRM501     Seramiklerin Şekillendirme Yöntemleri    
  Seçmeli Dersler
  ENM501     Deney Tasarımı ve Analizi    
  SRM502     Seramiklerin Reolojik Davranışları    
  SRM503     Dielektrik Malzemeler ve Cihazlar    
  SRM508     Metalik Camlar    
  SRM509     Kristallografinin Uygulamaları    
  SRM510     Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Özellikleri
  SRM512     Camların Kimyasal Dayanımları    
  SRM513     Yapı Seramiklerinin Üretimi
  SRM514     Seramik Malzemelerin Kırılma Mekaniği    
  SRM517     Seramik; Çamur ve Sır Bünyeleri    
  SRM518     Kaplama Teknikleri    
  SRM519     Hammaddeler ve Hammade Hazırlama    
  SRM520     Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Üretimi    
  SRM521     Malzeme Karakterizasyonunda X-Işını Teknikleri    
  SRM522     Camsı Malzemelerin Endüstride Kullanımı    
  SRM523     Mühendislik Camları    
  SRM524     Refrakter Teknolojisi    
  SRM525     Film ve Kaplamalar İçin Üretim Teknikleri    
  SRM526     Seramik-Metalik Filmler ve Kaplamalar    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  MAT517     Uygulamalı Matematik    
  SRM506     Seramiklerde Yapı-Özellik İlişkileri    
  SRM592     Seminer    
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  SRM790     Tez    
   
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler 
  SRM501     Seramiklerin Şekillendirme Yöntemleri    

  Seçmeli Dersler
  ENM501     Deney Tasarımı ve Analizi    
  SRM502     Seramiklerin Reolojik Davranışları    
  SRM503     Dielektrik Malzemeler ve Cihazlar    
  SRM508     Metalik Camlar    
  SRM509     Kristallografinin Uygulamaları    
  SRM510     Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Özellikleri    
  SRM512     Camların Kimyasal Dayanımları
  SRM513     Yapı Seramiklerinin Üretimi    
  SRM514     Seramik Malzemelerin Kırılma Mekaniği    
  SRM517     Seramik; Çamur ve Sır Bünyeleri    
  SRM518     Kaplama Teknikleri    
  SRM519     Hammaddeler ve Hammade Hazırlama    
  SRM520     Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Üretimi    
  SRM521     Malzeme Karakterizasyonunda X-Işını Teknikleri    
  SRM522     Camsı Malzemelerin Endüstride Kullanımı    
  SRM523     Mühendislik Camları    
  SRM524     Refrakter Teknolojisi    
  SRM525     Film ve Kaplamalar İçin Üretim Teknikleri    
  SRM526     Seramik-Metalik Filmler ve Kaplamalar    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  MAT517     Uygulamalı Matematik    
  SRM506     Seramiklerde Yapı-Özellik İlişkileri    
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  SRM599     Dönem Projesi    


  DERS İÇERİKLERİ

   
  ENM    501    Deney Tasarımı ve Analizi           3+0            7,5
  Deney Tasarımına Giriş; Tek Faktörlü Deneyler, Varyans Analizi; Model Uygunluk Analizleri; Bloklama ve Karıştırma; Faktoriyel Tasarıma Giriş; 2 k Tasarımları; Kesirli Faktoriyel Tasarım; 3 k Faktoriyel Tasarım; Karışım Deneyleri ve Analizi; Cevap Yüzeyi Metodu.

  MAT    517    Uygulamalı Matematik                3+0      7,5
  Vektör Uzayları; Alt uzaylar; Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık; Tabanlar; Lineer dönüşümler; Matrisler; Lineer dönüşümlerin matrislerle gösterilmesi; Lineer denklem sistemleri; Özdeğer ve özvektörler; İç çarpım uzayları; Diferansiyel denklemler ve çözümleri; Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve uygulamaları; Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve uygulamaları; Lineer diferansiyel denklem sistemleri.
   
  MLZ     610    Kinetik                                           3+0      7,5
  Difüzyon Kinetiği: Birinci Fick Kanunu ve Uygulamalar, İkinci Fick Kanunu ve Yarı Sonsuz Sistem Uygulamaları, İkinci Fick Kanunu ve Sonlu Sistem Uygulamaları, İkinci Fick Kanunu ve Laplace Dönüşümleri, Çoklu – Fazlarda Difüzyon, Kimyasal Difüzyon: Boltzman-Matano Analizi, Difüzyonun Atomistik Teorisi, Hızlı Difüzyon Bölgeleri, İyonik Difüzyon; Kimyasal Reaksiyonların Kinetiği: Giriş, Reaksiyon Derecesi ve Hız Sabitlerinin Belirlenmesi, Reaksiyon Mekanizmaları ve İlgili Hız Kanunları; Malzeme Biliminde Katı – Gaz Reaksiyonları: Metallerin Oksitlenme Kinetiği, PVD Prosesinin Kinetiği, CVD Prosesinin Kinetiği.
   
  SRM     501    Seramiklerin Şekillendirme Yöntemleri       3+0      7,5
  Seramik Tozların Özellikleri ve Özelliklerinin Şekillendirme Açısından Önemi; Uygun Şekillendirme Tekniğinin Seçiminin Bağlı Olduğu Kriterler; Şekillendirme Yöntemleri; Kuru Presleme; İsostatik ve Yarı İsostatik Presleme; Alçı Döküm; Basınçlı Döküm; Şerit Döküm; Ekstrüzyon; Enjeksiyon Kalıplama; Jel Döküm; Şekillendirme ve Yoğunlaştırma Yöntemleri; Sıcak Presleme; Sıcak İsostatik Presleme; Sinterleme Sonrası Şekillendirme Yöntemleri; Yüzey Taşlama; Probleme Göre Cihaz Seçimi. Her Şekillendirme Yöntemi De Aşağıdaki Alt Başlıklar Altında Anlatılacaktır; Yöntemin Avantaj ve Dezavantajları; Yardımcı Proses İlavelerinin Seçimi; Kullanılan Cihazların Tanıtımı; Elde Edilen Ürün Özellikleri; Ürün ve Cihaz Maliyetleri; Meydana Gelebilecek Hatalar; Sebepleri ve Kontrolü.

  SRM     502    Seramiklerin Reolojik Davranışları                                  3+0      7,5
  Kolloidlerin Tanımı; Kolloid Sistemler ve Ara Yüzeyin Önemi; Elektriksel Çift Tabaka; Elektroforetik Hareketlilik ve Zeta Potansiyeli; DLVO Teorisi ve Çamurların Stabilizasyonu; Süreç İlaveleri; Su; Organikler; Islatıcılar; Deflokulantlar; Kil Çamurlarının Kararlılığı; Anyon ve Katyonların Etkisi; Akış ve Deformasyon; Reolojik Davranışlar; Pseudoplastisite; Dilatent Davranış; Tiksotropi; Vizkoziteye Etki Eden Faktörler; Reolojik Özelliklerin Pratik Kullanımı.

  SRM     503    Dielektrik Malzemeler ve Cihazlar                                         3+0      7,5
  Dönüşüm ve Tensörler; Kristal ve Doku Simetri; Curie Prensibi ve Neumann Kuralı; Polar Tensörler; Pyroelektriklik; Geçirgenlik; Piezoelektriklik; Elastisite; Termodinamik; Denge Özellikleri; Eksensel Tensörler; Piezomagnetizm; Magnetoeleastiklik; Pyromagnetizm; Manyetik Simetri-Zaman Tersinir; Histeritik Özellikler-Yönlenmiş Alanlar; Taşınım Özellikleri; Termal ve Elektriksel İletkenlik; Galvanomanyetik Fenomen; Termoelektrik Fenomen; Termomanyetik Fenomen; Dalga Akustiği ve Optikler; Optik Aktivite. Metamorfik ve Diğer Malzemeler (Vollastonit; Talk; Garnet ve Sillimanit Mineralleri vd.).

  SRM     506    Seramiklerde Yapı-Özellik İlişkileri                                          3+0      7,5
  Seramiklerin Kristal Yapısına Genel Bakış; Seramik Kristal Yapısında Atomların ve İyonların İki ve Üç Boyutlu Paketlenmesi (FCC; HCP; Perovskite; Spinel Vb.) ve Atomların Yerleşimine Bağlı Olarak Seramiklerin Fiziksel Özelliklerinin Değişimi (Örneğin Yönlere Bağlı Olarak Özelliklerin Değişimi (Anisotropi) Vb.); Seramik Kristallerinde Nokta; Çizgi ve Üç Boyutlu Yapı Eksikliklerinin Oluşumu (İyonik Ve/Veya Elektronik Düzensizlikler; Yapı Eksikliğini Oluşturan Kimyasal Reaksiyonlar vb.) ve Bu Eksikliklerin Seramiklerin Fiziksel Özelliklerine Etkileri (Örneğin Renk ve Renk Merkezlerinin Oluşumu; Seramiklerin Bazı Gazları Algılama Yetenekleri vb.); Seramiklerde Mikroyapı Oluşumunun Özetlenmesi (Sinterleme; Kılcal Kuvvetler; Tane Büyüklüğü ve Şekli; Mikroyapıda Gözeneklerin Ortadan Kalkması vb.) ve Mikroyapının Seramiklerin Fiziksel Özelliklerine Etkisi (Örneğin Gözenekliliğin ve Tane Büyüklüğünün (Veya Tane Sınırının) Mekanik; Isısal ve Elektriksel Özelliklere Etkileri; Mikroyapıda Bulunan İkinci Faz Malzemenin Seramiklerin Fiziksel Özelliklerine Etkileri vb.; Özel Amaçlı Uygulamalar için Seramik Malzeme Seçimi Kriterlerinin Geliştirilmesi.

  SRM     508    Metalik Camlar                             3+0      7,5
  Giriş; Metalik Cam Alaşım Türleri; Metalik Camların Yapısı; Metalik Camların Oluşum Teorileri; Kristalin Olmayan Fazların Davranışı ve Özelliklerinin Araştırılması; Deformasyon ve Kırılmanın Teorik Mekanizması; Kristalleşmenin Mekanik Özelliklerine Etkisi; Yüksek Sıcaklık Metalik Camları; Metalik Camların Genel Uygulama Alanları.

  SRM     509    Kristallografinin Uygulamaları   3+0      7,5
  Kristallografinin Kısa Bir Özeti; Stereografik Projeksiyon ve Uygulamaları; Tek Kristallerde Kayma ve Diehl Kuralı; Difraksiyon; Karşıt Latis ve Ewald Küresi; Polimorfizm ve Politipler; Rutil ve Anatase Kristal Yapıları ve Kullanım Alanları; Çinko Sülfür Kristal Yapıları ve Piezoelektrik/Piroelektrik Özellikler; Optik Anizotropi-Kristal Yapı İlişkisi; Etkileşim Renkleri ve Fotoelastik Özellik; Olivin-Spinel Faz Geçişleri; Perovskite Yapı; Süper İletkenlik ve Faz Dönüşümleri; CCP-HCP Faz Dönüşümleri ve Hafızalı Alaşımlar. Silika; Zirkonya; Silisyum Nitrür ve Silisyum Karbür Faz Dönüşümleri.

  SRM     510    Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Özellikleri                        3+0      7,5
  Temel Kavramlar; Seramik Malzemelerdeki Bağlar ve Bunların Mekaniksel Özelliklere Etkisi; Mukavemet; Sertlik; Tokluk; Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Etki Eden Parametreler; Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Özellikleri; Mukavemet; Sürünme; Yorulma; Oksidasyon; Korozyon; Mekanik Aşınma; Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışına Yönelik Uygulamalar; Oksit Esaslı Seramikler; Oksit-Dışı Seramikler; Cam ve Cam Seramikler; Seramik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Özelliklerinin İyileştirilmesine Yönelik Uygulamalar.

  SRM     512    Camların Kimyasal Dayanımları                                  3+0      7,5
  Kimyasal Dayanımın Tanımı ve Önemi; Belli Başlı Aşındırıcı Ortamlarda Kimyasal Dayanım; Çeşitli Cam Sistemlerinin Farklı Ortamlardaki Davranışları; Kimyasal Dayanımı Etkileyen Faktörler; Kimyasal Dayanım Ölçüm Metotları ve Standart Testler; Kimyasal Dayanımı Artırma Metotları; Kimyasal Dayanım Açısından Ticari Öneme Sahip Cam Sistemleri ve Kullanım Alanları.

  SRM     513    Yapı Seramiklerinin Üretimi       3+0      7,5
  Giriş; Yapı Seramik Ürünleri; İnşaat Tuğlaları; Yüzey Kaplama Tuğlaları; Çatı Kiremitleri; Yer Kaplama Tuğlalar; Yapı Seramiklerinde Kullanılan Hammaddeler; Hammaddelerin Hazırlanması; Şekillendirme; Yüzey İşlemleri; Kesme; Kurutma; Pişirme; Pişmiş Ürünlere Uygulanan İşlemler; Teknik Kontroller ve Ölçümler; Ürün Kalite Kontrolü; Yapı Seramik Üretecek Fabrikanın Planlanması; Yapı Malzemesi Olarak Tuğlanın Geleceği.

  SRM    514     Seramik Malzemelerin Kırılma Mekaniği                          3+0      7,5
  Kırılma Mekaniğinin Esasları; Dislokasyonlar; Plastik Akış ve Stresler; Seramiklerin Kırılma Mukavemeti; Seramiklerin Elastik Modülünü Etkileyen Faktörler; Seramiklerin Darbe Direnci ve Tokluğu; Kritik Çatlak Ölçüsü; Kırılma Yüzey Enerjisi; İş Enerjisi; Isıl Genleşme Katsayıları Farklılıklarının Mekanik Özelliklere Etkileri; Isıl Genleşme Katsayıları Farklılıklarının Mekanik Özelliklere Etkileri; Isıl Stres ve Kırılma; Isıl Şok Parametrelerinin Endüstride Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi; Isıl Şok Davranışları; Mühendislik Dizayn Verileri. 

  SRM     517    Seramik; Çamur ve Sır Bünyeleri                                       3+0      7,5
  Seramik Ürünlerinin Sınıflandırılması; Earthenware; Stonware; Sağlık Gereçleri; Porselen ve Karolar. Bünye Bileşimi; Sıvı; Plastik ve Kuru Şekillendirme için Bünye Hazırlama Metodları. Sırlama; Bünye-Sır İlişkisi; Sır Bileşimi ve Hesaplaması; Sırların Özellikleri. Özel Sırlar; Opak; Mat; Krakle; Tuz; Lüster; Kristal ve Aventurin. Seramik Renkler; Seramik Boya ve Sırların Hazırlanması ve Uygulanması. Sır Hataları ve Kontrolleri.  

  SRM    518     Kaplama Teknikleri                     3+0      7,5
  İnce Kaplamalara Giriş; Kaplama Tipleri ve Genel Proses Kademeleri; Herhangi Bir Uygulama İçin En Uygun Kaplamanın Seçimindeki Etkin Kriterlerin Değerlendirilmesi; Termal Püskürtme Yöntemleri (Plazma Püskürtme, Düşük Basınçlı Püskürtme, Alev Püskürtme, HVOF Püskürtme), Uygulama Alanları ve Kaplama Özellikleri; TBC Kaplamalar; Kimyasal Buhar Çöktürme (CVD); Metal Organik Kimyasal Buhar Çöktürme (MOCVD); Plazma CVD; Proses Parametreleri; Uygulama Alanları; Fiziksel Buhar Çöktürme (PVD), Proses Parametreleri ve Uygulama Alanları, Kaplama Özellikleri; İyon İmplentasyonu; Sertlik, Sürtünme Ve Aşınma Prensip ve Mekanizmaları.

  SRM     519    Hammaddeler ve Hammadde Hazırlama                                      3+0      7,5
  Giriş; Seramik Hammaddeleri : Kil, Kuvars, Feldispatlar, Kalker, Mermer, vd.; Hammadde Hazırlama İşlemleri: Kırma, Öğütme, Eleme, Sınıflandırma; Boyutlarına Göre Sınıflandırma ve Ayıklama ile Zenginleştirme; Özgül Ağırlık Farkı ile Zenginleştirme; Manyetik Ayırma; Elektrostatik Ayırma; Flotasyon; Kimyasal Zenginleştirme.

  SRM    520     Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Üretimi         3+0      7,5
  Seramik Sektörünün Tanıtımı; Seramik Kaplama Malzemeleri: Duvar Karosu, Yer Karosu, Porselen Karo ; Hammaddeler, Hazırlama, Öğütme ve Granülasyon ; Presleme ve Dekor; Sinterleme ve Fırınlar; Frit Üretimi ve Sırlar; Ürün Karakterizasyonu, Standartlar ve Testler; Seramik Sağlık Gereçleri: Ürünler, Hammaddeler, Hazırlama; Üretim Metotları; Alçı Döküm; Basınçlı Döküm; Döküm Çamuru Hazırlama ve Döküm; Kurutma ve Sinterleme.

  SRM    521     Malzeme Karakterizasyonunda X-Işını Teknikleri                         3+0      7,5
  Malzeme Karakterizasyonunun Önemi; Malzeme Karakterizasyonunda Kullanılan Teknikler ve Farkları; X-ışınlarının Özellikleri; Elektromanyetik Radyasyon; Sürekli Spektrum; Karakteristik Spektrum; Emilim; Filtreler; X-ışınlarının Üretimi; X-ışınlarının Algılanması; XRD Cihazının Tanıtımı; Numune Hazırlama Yöntemleri; XRD Paternlerinin Yorumlanması; Kristallerin Geometrisi; Latisler; Kristal Sistemleri; Simetri; Basit ve Basit Olmayan Hücreler; Stereografik İzdüşüm Uygulamaları; Kırınım Demetlerinin Yönleri; Kırınım Olgusu; Bragg Kanunu; X-ışınları Spektroskopisi; Kırınım Yönleri; Kırınım Yöntemleri; Mükemmel Olmayan Koşullar Altında Kırınım; Kırınım Demetlerinin Şiddetleri; Elektron Tarafından Saçınım; Atom Tarafından Saçınım; Birim Hücre Tarafından Saçınım; Kristal Yapı Faktörü Hesaplamaları: Çarpan Katsayısı, Lorentz Katsayısı; Emilim Katsayısı; Sıcaklık Katsayısı; Toz Patern Çizgilerinin Şiddetleri; Tozların Tane Boyut Ölçümü; X-ışını Yoğunluğunun Hesaplanması; X-ışınının Nüfuz Etme Derinliğinin Hesaplanması; Kristal Yapının Bulunması; Kübik Kristallerin İndekslenmesi;

  Kübik Olmayan Kristallerin İndekslenmesi; Birim Hücredeki Atom Sayısının Tespit Edilmesi; Atom Konumlarının Tespit Edilmesi; Kantitatif XRD; X-Işını Flöresansı (XRF); XRF Uygulamaları.

  SRM    522     Camsı Malzemelerin Endüstride Kullanımı                  3+0      7,5
  Cam ve Camsı Malzemelerin Endüstrideki Yeri; Sır Bilimine Giriş; Sır Üretiminde Kullanılan Belli Başlı Hammaddeler; Firit Üretimi, Sır Hazırlama ve Uygulama; Sır-Bünye Etkileşimi; Sırlı Ürünlerin Karakterizasyonu; Teknolojik Açıdan Önemli Sırlar; Emaye Üretimi; Teknolojik Öneme Sahip Emayeler; Emaye Hataları ve Giderilmesi.

  SRM    523     Mühendislik Camları                   3+0      7,5
  Ticari Cam Sistemleri; Soda-Kireç-Silika Camları; Borosilikat Camları; Fosfat Esaslı Camlar; Germanat Camları; Kalgojenit Camları; Metalik Camlar; Organik Camlar; Cam Yapımında Kullanılan Endüstriyel Hammaddeler ve Özellikleri; Cam Üretimi; Camların Belli Başlı Fiziksel, Kimyasal, Mekanik ve Optik Özellikleri; Cam Karakterizasyon Teknikleri; Teknolojik Öneme Sahip Camlar.

  SRM    524     Refrakter Teknolojisi                   3+0      7,5
  Refrakterlerin Sınıflandırılması ve Özellikleri; Üretim Prosesi ve Test Yöntemleri; Endüstriyel Uygulamalar; Bazik Refrakterlerin Özellikleri ve Uygulamaları; Asidik Refrakterlerin Özellikleri, Uygulamaları ve Korozyon Direnci; Kırılma Mekaniğinin Temelleri; Mekanik Özelliklerin Ölçüm Yöntemleri; Isıl Genleşme Katsayıları Farklılıklarının Refrakterlerin Mekanik Özelliklerine Etkileri; Isıl Stres ve Şok Parametrelerinin Endüstride Uygulanabilirliğinin Tespiti; Refrakterlerin Isıl Şok Davranışları; Numune Hazırlama; Mekanik Testler; Taramalı Elektron Mikroskobunda Mikroyapı Analizi.

  SRM     525    Film ve Kaplamalar için Üretim Teknikleri                            3+0         7,5
  Gazların Vakum ve Kinetik Teorileri; Fiziksel ve Kimyasal Büyütme-Kaplama Teknikleri; İnce Film Materyalleri; Seramikler için Film-Kaplama Teknikleri; İleri Teknoloji için Özel Seramik İnce Film ve Kaplamalar; İnce Film-Kaplama Kristal Yapıları için İleri Teknoloji Karakterizasyon Teknikleri; Elektromagnetik ve Mekanik Teknikler.

  SRM     526    Seramik-Metalik Filmler ve Kaplamalar                                   3+0           7,5
  Seramik ve Metallerde İletkenliğin Yarı-Klasik Teorisi ve Elektronik Bant Yapıları; Yalıtkan Malzemelerin Dielektrik Özellikleri; Manyetik Düzenlenme; Filmler, Kaplamalar ve Yüzey Etkileri; Film ve Kaplamalar için Büyüme Bölge Modelleri ve Biçimleri; Plazmalar; Seçilmiş Film ve Kaplamaların Magnetoelektronik ve Mekanik Özellikleri.

  SRM     592    Seminer                                          3+0      7,5

  SRM     599    Dönem Projesi                               3+0       15   

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |