Seramik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Doktora Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  SERAMİK ANASANAT DALI

  SANATTA YETERLİK PROGRAMI

  I.Yarıyıl

  SER 615 Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri I 2 2

  Seçmeli Dersler

  SER 619 Seramik Hammaddeleri I 2 0

  RSA 609 Eleştiri Metinleri I 2 0

  HEY 607 Çağdaş Heykel ve Yorum I 2 0

  GRA 601 Renk Kuramları I 2 0  SERAMİK ANASANATDALI SANATTA YETERLİK DERSLERİ

  1. YARIYIL

  Zorunlu Dersler

  (SER 615) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri I

  İlk olarak boya ile bezemenin görüldüğü Çatalhöyük ve Hacılar seramiklerinden Anadolu seramiklerine kadar kronolojik bir sıra izlenerek boyama, kazıma, ajurlama örneklerinin incelenmesi ve uygulaması.

  Seçmeli Dersler

  (SER 619) Seramik Hammaddeleri I

  Seramik yapımının başladığı neolotik dönemden günümüze sır ve hamur yapımında kullanılan hammaddelerin fiziksel incelenmesi.

  (SER 617) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları I

  Ülkemizde seramik geleneği olmasına rağmen oldukça yeni olan seramik heykel sanatının incelenmesi.

  2. YARIYIL

  Zorunlu Dersler

  (SER 614) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri II

  Önasya, Mısır, Yunan, Roma; Bizans seramiklerinde kabartma teknikleri ile bezeme örneklerinin incelenmesi ve uygulaması.

  Seçmeli Dersler

  (SER 618) Seramik Hammaddeleri II

  Seramik yapımının başladığı neolitik dönemden günümüze sır ve hamur yapımında kullanılan hammaddelerin fiziksel incelenmesi.

  (SER 616) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları II

  Seramik heykel sanatının ve bu alanda yapıt vermiş sanatçılarının yapıtlarıyla birlikte incelenmesi.


  SER 617 Türkiye'de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları I 2 0

  SSA 603 Toplumsal Yapı ve Sanat I 2 0

  ORTAK ZORUNLU DERSLER

  GSE 601 Bilim Tarihi ve Felsefesi 1 0

  GSE 602 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1 0

  GSE 603 Teknoloji ve Sanat 2 0

  GSE 604 Çağdaş Sanat Kuramları 1 0

  GSE 605 Estetik 2 0

  GSE 606 Gelişim ve Öğrenme 3 0 (Kredisiz)

  GSE 607 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 (Kredisiz)

  NOT: Öğrenciler Enstitümüzde okutulacak olan Ortak Zorunlu Dersleri en fazla 4 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar.

  II.Yarıyıl

  SER 614 Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri II 2 2

  GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İng.) 3 0

  SER 699 Tez - -

  Seçmeli Dersler

  SER 618 Seramik Hammaddeleri II 2 0

  RSA 610 Eleştiri Metinleri II 2 0

  HEY 608 Çağdaş Heykel ve Yorum II 2 0

  GRA 602 Renk Kuramları II 2 0

  SER 616 Türkiye'de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları II 2 0

  SSA 602 Toplumsal Yapı ve Sanat II 2 0

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |