Resim Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Resim Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  RESİM DOKTORA PROGRAMI

  Sanatta Yeterlik Dersleri


  ATÖLYE (I-II-III-IV-V)
  9 Saat/Hafta, T 3, U 6, 6 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrenciden lisans döneminde edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması,
  kendine özgü bir dille kendi görsel dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve
  sergi metnini/tezini hazırlaması beklenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav ve bir final sınavı
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi,
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1992
  - LYNTON, N., Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1982
  - HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984
  - WORRINGER, Wilhelm, Soyutlama ve özdeşleyim, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1985
  - TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1986
  Dersin Sorumlusu : Atölye (I-II-III-IV-V) de Görevli Öğretim Elemanları

  MEKAN VE KOMPOSİZYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı mekan ve komposizyonun, kavram ve kullanım alanlarının Batı
  yağlıboya resim sanatının baş yapıtları ışığında tanımlamaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - BERENSON, Bernard, The Italian Painters of The Renaissance, Londra:Phaidon,
  1952
  - CLARK, Kenneth, The Nude, Londra:Penguin Books, 1956
  - HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984
  - PANOFSKY, Erwin, Renaissance and Renascences in Western Art, Londra:Paladin,
  1970
  - WÖLFFLIN, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul:Remzi Kitabevi
  Dersin Sorumlusu : Prof.Kemal İSKENDER

  MODERNLİK SONRASI TARTIŞMALAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Ders bu kavramı çeşitli perspektiflerden ele alarak; sosyolojik, sanatsal,
  siyasal ve antropolojik olarak yaklaşmakta ve bunların arasındaki ilişkileri yazarlarına göre
  tartışmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - FOUCALT, Michel, Kelimeler ve Şeyler, Ankara:İmge Kitabevi, 1994
  - FOUCALT, Michel, Bilginin Arkeolojisi, Ankara:Birey Yayınları, 1999
  - DELEUZE, Gilles, Diyaloglar, İstanbul:Bağlam Yayınları, 1999
  - DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998
  - BOURRIAUD, Nicolas, Postproduksiyon, İstanbul:Bağlam Yayınları, 2004
  Dersin Sorumlusu : Prof.Ali AKAY

  RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ (SEMİNER)

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste; resmin yapısal elemanlarını (komposizyon, desen, renk skalası
  gibi), sanat yapıtını oluşturan belli tematik ve kişisel yaklaşımları analiz etmek amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - CHARPENTERS, La Geometre Secret des Peintres, Paris:Edition du Sevil, 1963
  - LANGER, Susan. K., Feeling and Form, New York:Charles and Scribner, 1933
  - OSBORNE, Harold., The Art of Appreciation, Londra:Oxford University Press,
  1970
  - PANOFSKY, Erwin., Meaning in The Visual Arts, New York:Double Day Anchor
  Books, 1955
  - WHYTTE, Lancelot., Aspects of Form, Londra:Lord Humpries, 1968
  Dersin Sorumlusu : Prof.Kemal İSKENDER

  GRAVÜR (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Gravürün; kavramsal ve uygulama kapsamında; estetik ve kültürel ifade
  biçimlerinin genel olarak irdelenmesi, kazı tekniklerinin uygulanması ve örneklerle
  desteklenmesi amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PETERDİ,Gabor, Printmaking,Macmillon Publishing Co.,Inc., 1980
  - GARRETT,Albert, A History of Wood Engraving, London:Bloomsbury Books
  - WAX,Carol, The Mezzotınt/ History and Technique, Abrams, 1990.
  - PASSERON, Roger, La Gravure Française au XX siecle, Fribourg:Office Du Livre,
  1970
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Mehmet Mahir

  FRESK (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu atölyede öğrenciye duvar resmi ile ilgili bilgiler verilir. Araç, gereç ve
  malzeme ile tanışması sağlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - PALLOTINO,Massimo, La Peinture Etrusque, Milano:Skira,1952
  - MAIURI,Amedeo, La Peinture Romaine, Milano:Skira, 1953,
  - MARIACHER,Di Giovanni, Mosaici di san marco, Ardo-Venezia:Edizioni
  D’Arte,1980
  - FERRARİ,Enrique Lafuente, Goya-Les fresques de-San Antonio De la Florida a
  Madrid, Albert Skira,1955
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Hüsnü Koldaş

  LİTOGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrencinin Litografi konusunda bilinçlenmesi için bir araştırma konusu ödev
  olarak verilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - RAMUS,F.Charles(edited by), Daumier-120 Great Lithographs, New York:Dover
  Publications,Inc.
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. İrfan Okan,

  VİTRAY (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Vitray Uygulama Atölyesinde lisans dönemi programı sıkıştırılmış olarak
  uygulanır.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - MERR Elizabeth, Stained & Decorative Glass,
  - BARTENEV, Igor,Modern Lithuanian Stained Glass,
  - HOOGVELD, Carine, Glass in Lood İn Nederland,
  - PINECREST, Transform an Entrance From the Ordinary To The Unforgettable,
  - EVTA, Vitraux D’ Artistes,Ateliers LOIRE
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Prof. Fuat Acaroğlu

  HALI (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste Halı-resim konusunda bilinçlendirilmek için bir araştırma yaptırılır.
  Öğrencinin halının teknik olanaklarını içeren malzemelerle tanışması sağlanır ve bu
  konuda bir proje hazırlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - COFFİNET, Julien, L’art de la tapiesserie, Geneve:İmprimerie H. Studer S.
  A.,1971
  - JARRY, Madeleine, Wandteppiche des 20. Jahrhunderts, München:Hirmer
  Verlag, 1974
  Öğrencinin üretimine ve eğilimine göre farklı kaynaklar önerilebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Doç. Gülçin Özdemir

  SERİGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Serigrafik basım tekniğini genel olarak tanıtmak ve resim tekniği bağlamında
  anılan tekniği grup çalışması yaptırarak uygulatmaktır.
  Değerlendirme Biçimi: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Nedir ?, İstanbul:Serigrafi Atelyesi Yayını, 1992
  - AYSAN Şükrü, Serigrafide Foto Mekanik Kalıp Alma Yöntemleri, İstanbul:Serigrafi
  Atelyesi Yayını,1992.
  - AYSAN Şükrü, Serigrafik Ekranda Kullanılan Bezler, İstanbul:Serigrafi Atelyesi 1992.
  - AYSAN Şükrü, Kağıt ve Serigrafi Mürekkepleri, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1989
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Kılavuzu, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1976
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Yrd. Doç. Sedat BALKIR

  ATÖLYE (I-II-III-IV-V)
  9 Saat/Hafta, T 3, U 6, 6 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrenciden lisans döneminde edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması,
  kendine özgü bir dille kendi görsel dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve
  sergi metnini/tezini hazırlaması beklenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav ve bir final sınavı
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi,
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1992
  - LYNTON, N., Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1982
  - HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984
  - WORRINGER, Wilhelm, Soyutlama ve özdeşleyim, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1985
  - TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1986
  Dersin Sorumlusu : Atölye (I-II-III-IV-V) de Görevli Öğretim Elemanları

  MEKAN VE KOMPOSİZYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, ECTS

  Amaç/Içerik: Dersin amacı mekan ve komposizyonun, kavram ve kullanım alanlarının Batı
  yağlıboya resim sanatının baş yapıtları ışığında tanımlamaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav ve bir final sınavı
  Önerilen Kaynaklar :
  - BERENSON, Bernard, The Italian Painters of The Renaissance, Londra:Phaidon,
  1952
  - CLARK, Kenneth, The Nude, Londra:Penguin Books, 1956
  - HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984
  - PANOFSKY, Erwin, Renaissance and Renascences in Western Art, Londra:Paladin,
  1970
  - WÖLFFLIN, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul:Remzi Kitabevi
  Dersin Sorumlusu : Prof.Kemal İSKENDER

  MODERNLİK SONRASI TARTIŞMALAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 2 ECTS

  Amaç/İçerik: Ders bu kavramı çeşitli perspektiflerden ele alarak; sosyolojik, sanatsal,
  siyasal ve antropolojik olarak yaklaşmakta ve bunların arasındaki ilişkileri yazarlarına göre
  tartışmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - FOUCALT, Michel, Kelimeler ve Şeyler, Ankara:İmge Kitabevi, 1994
  - FOUCALT, Michel, Bilginin Arkeolojisi, Ankara:Birey Yayınları, 1999
  - DELEUZE, Gilles, Diyaloglar, İstanbul:Bağlam Yayınları, 1999
  - DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998
  - BOURRIAUD, Nicolas, Postproduksiyon, İstanbul:Bağlam Yayınları, 2004
  Dersin Sorumlusu : Prof.Ali AKAY

  RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ (SEMİNER)

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 3 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste; resmin yapısal elemanlarını (komposizyon, desen, renk skalası
  gibi), sanat yapıtını oluşturan belli tematik ve kişisel yaklaşımları analiz etmek amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - CHARPENTERS, La Geometre Secret des Peintres, Paris:Edition du Sevil, 1963
  - LANGER, Susan. K., Feeling and Form, New York:Charles and Scribner, 1933
  - OSBORNE, Harold., The Art of Appreciation, Londra:Oxford University Press,
  1970
  - PANOFSKY, Erwin., Meaning in The Visual Arts, New York:Double Day Anchor
  Books, 1955
  - WHYTTE, Lancelot., Aspects of Form, Londra:Lord Humpries, 1968
  Dersin Sorumlusu : Prof.Kemal İSKENDER

  GRAVÜR (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Gravürün; kavramsal ve uygulama kapsamında; estetik ve kültürel ifade
  biçimlerinin genel olarak irdelenmesi, kazı tekniklerinin uygulanması ve örneklerle
  desteklenmesi amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PETERDİ,Gabor, Printmaking,Macmillon Publishing Co.,Inc., 1980
  - GARRETT,Albert, A History of Wood Engraving, London:Bloomsbury Books
  - WAX,Carol, The Mezzotınt/ History and Technique, Abrams, 1990.
  - PASSERON, Roger, La Gravure Française au XX siecle, Fribourg:Office Du Livre,
  1970
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Mehmet MAHİR

  FRESK (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu atölyede öğrenciye duvar resmi ile ilgili bilgiler verilir. Araç, gereç ve
  malzeme ile tanışması sağlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - PALLOTINO,Massimo, La Peinture Etrusque, Milano:Skira,1952
  - MAIURI,Amedeo, La Peinture Romaine, Milano:Skira, 1953,
  - MARIACHER,Di Giovanni, Mosaici di san marco, Ardo-Venezia:Edizioni
  D’Arte,1980
  - FERRARİ,Enrique Lafuente, Goya-Les fresques de-San Antonio De la Florida a
  Madrid, Albert Skira,1955
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Hüsnü Koldaş

  LİTOGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrencinin Litografi konusunda bilinçlenmesi için bir araştırma konusu ödev
  olarak verilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - RAMUS,F.Charles(edited by), Daumier-120 Great Lithographs, New York:Dover
  Publications,Inc.
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. İrfan Okan

  VİTRAY (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Vitray Uygulama Atölyesinde lisans dönemi programı sıkıştırılmış olarak
  uygulanır.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev ve proje değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:
  - MERR Elizabeth, Stained & Decorative Glass,
  - BARTENEV, Igor,Modern Lithuanian Stained Glass,
  - HOOGVELD, Carine, Glass in Lood İn Nederland,
  - PINECREST, Transform an Entrance From the Ordinary To The Unforgettable,
  - EVTA, Vitraux D’ Artistes,Ateliers LOIRE
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Prof. Fuat Acaroğlu

  HALI (Uygulama Atölyesi)

  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste Halı-resim konusunda bilinçlendirilmek için bir araştırma yaptırılır.
  Öğrencinin halının teknik olanaklarını içeren malzemelerle tanışması sağlanır ve bu
  konuda bir proje hazırlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - COFFİNET, Julien, L’art de la tapiesserie, Geneve:İmprimerie H. Studer S.
  A.,1971
  - JARRY, Madeleine, Wandteppiche des 20. Jahrhunderts, München:Hirmer
  Verlag, 1974
  Öğrencinin üretimine ve eğilimine göre farklı kaynaklar önerilebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Doç. Gülçin Özdemir

  SERİGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Serigrafik basım tekniğini genel olarak tanıtmak ve resim tekniği bağlamında
  anılan tekniği grup çalışması yaptırarak uygulatmaktır.
  Değerlendirme Biçimi: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Nedir ?, İstanbul:Serigrafi Atelyesi Yayını, 1992
  - AYSAN Şükrü, Serigrafide Foto Mekanik Kalıp Alma Yöntemleri, İstanbul:Serigrafi
  Atelyesi Yayını,1992.
  - AYSAN Şükrü, Serigrafik Ekranda Kullanılan Bezler, İstanbul:Serigrafi Atelyesi 1992.
  - AYSAN Şükrü, Kağıt ve Serigrafi Mürekkepleri, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1989
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Kılavuzu, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1976
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Yrd. Doç. Sedat BALKIR

Resim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |