Home > Doktora Programları > Müzik > Çankaya > Piyano Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Piyano Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Piyano Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  a) Öğrencilerin Sanatta Yeterlik ders düzeyinde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24 kredi olup, dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.
  b) Sanatta Yeterlik öğretim programında yer alan derslerin yarıyıllara göre dökümü aşağıda belirtilmiştir. Piyano Anasanat Dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile, yeni dersler bu listeye eklenebileceği gibi, mevcut derslerin bazıları da kaldırılabilir.

  Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması
  Kredilerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, izleyen yarı yılda;

  a) Piyano Anasanat Dalı, Piyano ve Arp Sanat Dalının Sanatta Yeterlik mezuniyet müfredat çerçevesinde oluşturulacak bir program ile halka açık bir “Bitirme Dinletisi”(Resital) ve bu dinletiyi takiben Sanatta Yeterlik mezuniyet konçertolarından bir tanesi ve Anasanat Dalı Kurulunun Piyano Sanat Dalı için seçeceği bir Mozart Konçerto’yu “Zorunlu Konçerto” olarak halka açık başka bir konser ile sunar.
  Söz konusu dinleti (resital), konçerto ve “zorunlu” Mozart Konçerto’nun sunulacağı konser, Piyano Anasanat Dalı, Arp Sanat Dalı öğretim elemanlarından oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilir.

  b) Yukarıda Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması programında belirtilen zorunlu ve müfredattan seçilecek konçertolar, ayrı bir program halinde orkestra eşliğinde icra edilir. (Orkestra temin edilemediği takdirde, piyano konçertoları 2. piyano eşliğinde icra edilebilir).

  c) Öğrenci resital ve konserlerde icra ettikleri eserlerden en az birinin araştırma çalışmasını açıklayan ve belgeleyen, Enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış bir “Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu” hazırlamakla yükümlüdür.

  DERS İÇERİKLERİ

  PİA 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  PİA 751 Piyano I
  Romantik Dönemde yazılmış Piyano Edebiyatının seçkin eserleri üzerinde yapılan ileri düzeyde icra ve yoruma yönelik tuşe çalışmaları.

  PİA 752 Piyano II
  Empresyonist Devirden günümüze kadar gelen Çağdaş Müzik çerçevesinde, Piyano Edebiyatının yazılmış seçkin eserleri üzerinde yapılan artistik yorum çalışmaları.

  PİA 753 Arp I
  Romantik dönemde yazılmış Arp Edebiyatının seçkin eserleri üzerinde yapılan ileri düzeyde icra ve yoruma yönelik çalışmalar.

  PİA 754 Arp II
  Empresyonist Devirden günümüze kadar gelen Çağdaş Müzik çerçevesinde, Arp Edebiyatının yazılmış seçkin eserleri üzerinde yapılan artistik yorum çalışmaları.

  PİA 755 Oda Müziği I
  Romantik Dönemi kapsayan Oda Müziği repertuvarının Düo, Trio, Kuartet, Kentet ve daha büyük gruplar için yazılmış eserlerinde icra ve yorum çalışmaları.

  PİA 756 Oda Müziği II
  Empresyonist Devirden günümüze kadar gelen Çağdaş Müzik çerçevesinde, çeşitli gruplar için yazılmış Oda Müziği eserleri üzerinde yapılan icra ve yorum çalışmaları.

  PİA 757 Yirminci Yüzyıl Müziği I
  Yirminci Yüzyılda üretilen yeni yazı stilleri ve teknikleri üzerinde yapılan çalışmalar, kullanılan yeni notalama yöntemleri.

  PİA 758 Yirminci Yüzyıl Müziği II
  Yirminci Yüzyıl Müziği I'in devamı. Dersin içeriğinin işitsel ve görsel materyal ile desteklenmesi.

  PİA 759 Sanat Sorunları I
  Felsefede sanata ilişkin başlıca sorunlar. Sanat eserini değerlendirme, sanatta yaratma, izleyicinin konumu vb.

  PİA 760 Sanat Sorunları II
  Sanat Sorunları I'in devamı. Ayrıca, yüzyılımızın kimi sanat eserlerine dayalı çeşitli tartışmalar.

  PİA 761 Mitoloji I
  Eski Grek Mitolojisi ve özelliklerinin tanıtılması.

  PİA 762 Mitoloji II
  Roma ve Türk Mitolojisi ve özelliklerinin tanıtılması.

  PİA 763 Sanat Eleştirisi
  Sanat eserlerinin değerlendirilmesi olarak eleştiri. Eleştirinin hareket noktaları ve bilgisel değeri.

  PİA 764 Türkiye'de Sanat Semineri
  Türkiye Cumhuriyeti'nde sanat alanlarındaki çeşitli çalışmaların ve sanat anlayışlarının tarihsel ve
  güncel olarak ele alınması.

  PİA 765 Düşünce Tarihi I
  Düşünmenin insan için önemi. Uygarlıkların kurucusu olarak insan düşüncesi. Felsefe, Bilim ve Sanat alanlarında bu tür düşüncelere ve düşünürlere örnekler.

  PİA 766 Düşünce Tarihi II
  Düşünce Tarihi I'in devamı. Dersin içeriğinin görsel materyalle desteklenmesi.

  PİA 767 "Lied" Eşliği I
  Lied Edebiyatının temel bestecisi olan Franz Schubert'in lied'leri üzerine detaylı inceleme ve yorum çalışmaları.

  PİA 768 "Lied" Eşliği II
  19. Yüzyıl sonlarından günümüze değin yazılmış Lied'ler üzerine inceleme ve yorum çalışmaları.

  PİA 769 Sanat ve Kültür
  Kültür ve Sanat arasındaki bağlantılar. Sanatçının bir kültürün içinden gelmesinin anlamı.

  PİA 770 Sanat ve Psikoloji
  Sanatsal yaratmanın psikolojik kaynakları. Bu konudaki psikolojik teoriler.

  PİA 771 Arp Pedal ve Duate Tekniği I
  Arp için yazılmış solo eserlerde parmak numaralarını ve pedal kullanımını yazıya aktarma çalışmaları.

  PİA 772 Arp Pedal ve Duate Tekniği II
  Önemli arp sololarının bulunduğu orkestra eserleri ve arp'li oda müziği gruplarında, parmak numaralarını ve pedal kullanımını yazıya aktarma çalışmaları.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |