Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Opera Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Opera Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Opera Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans öğretim programına Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı lisans dönemi eğitim programını tamamlayarak mezun olanlar veya bu seviyede olan lisans mezunları başvurabilir. Sanat Sınavı; - H.Ü. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalının Lisans IV. sınıf mezuniyet sınavı düzeyinde bir dinleti sunmak. - Mesleki ve güncel konularla ilgili bir yazılı sınav. Mesleki konular: Opera Tarihi, Ses ve Nefes Teknikleri ile ilgili sorular sorulur. - Mülakat: Adayın değişik konularda konuşma ve ifadelendirme özellikleri değerlendirilir.
 • Program tanımları
  Opera Yüksek Lisans Programı

  I)‘Bitirme Dinletisi’
  Öğrenci SER dönemi sonunda, Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programı eserlerinden seçilerek; İlk yarısı, 2 Arie Antiche; 2 Lied; 1 Oratoryo; Kantat veya Missa Aryası; Türk Bestecilerinden 1 eser; ikinci yarısı 2’si reçitatifli olmak üzere 3 opera aryasından oluşturulan 2 bölümlü bir Bitirme Dinletisi sunar.
  II)Öğrenci, ayrıca yasal süresi içinde Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu hazırlar.

  Öğretim Üyeleri
  Prof. Mustafa YURDAKUL (Başkan)
  Doç. Pekin Kırgız
  Doç. Demet Akkılıç
  Yrd. Doç.İrem Bozkurt
  Dr. Sibel Jagoda

  DERS İÇERİKLERİ

  OPR 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  OPR 601 Şan I
  Bu derse devam öğrenci, nefes ve tını çalışmalarını sürdürerek doğru bir şekilde söyleme tekniklerini tanır. Değişik çağlara ve Türk müziğine ait repertuarları tanıma ve yorumlama becerisi kazanır.

  OPR 602 Şan II
  Bu derse devam öğrenci, nefes ve tını çalışmalarını sürdürerek doğru bir şekilde söyleme tekniklerini tanır. Değişik çağlara ve Türk müziğine ait repertuarları tanıma ve yorumlama becerisi kazanır.

  OPR 607 Sahne Oyunculuk Teknikleri I
  Bu derse devam eden öğrenci, sahne ve sahne teknikleriyle ilgili kavramları, başlıca teknik yöntemleri, oynamak denilen olgunun temel modellerini, eser özelliklerine uygun teknik ve yöntemleri, tiyatro ile ilgili bir takım kavramları ve terimleri, tiyatro ve opera gibi yüce bir sanatın gizlerini çözmeyi öğrenir.

  OPR 608 Sahne Oyunculuk Teknikleri II
  Bu derse devam eden öğrenci, sahne ve sahne teknikleriyle ilgili kavramları, başlıca teknik yöntemleri, oynamak denilen olgunun temel modellerini, eser özelliklerine uygun teknik ve yöntemleri, tiyatro ile ilgili bir takım kavramları ve terimleri, tiyatro ve opera gibi yüce bir sanatın gizlerini çözmeyi öğrenir.

  OPR 609 Korrepetisyon I
  Bu dersi alan öğrenci, değişik çağlarda yazılmış şan, opera eserleri ile Çağdaş Türk Müziği'ne ait repertuarları piyano eşliğiyle çalışarak üst düzeyde müzik yapma niteliğini kazanır.

  OPR 610 Korrepetisyon II
  Bu dersi alan öğrenci, değişik çağlarda yazılmış şan, opera eserleri ile Çağdaş Türk Müziği'ne ait repertuarları piyano eşliğiyle çalışarak üst düzeyde müzik yapma niteliğini kazanır.

  OPR 613 Sanat Felsefesi
  Felsefe ve sanatın temel kavramları çözümlemeli bir yaklaşımla irdelenerek incelenir. Her dönemin toplumsal değişimi ile sanat akımları arasındaki ilişki tartışılır. Sanattaki değişik kavramlar incelenerek tartışılır.

  OPR 617 Estetik
  Estetik, sanattaki anlamı açısından ele alınır. Estetik üzerine değişik felsefi görüşler dönemlerine göre incelenir. Bir sanat yapıtının estetik çözümlemesi teknikleri üzerinde tartışılır.

  OPR 619 LiedOratoryo Teknikleri I
  Bu derste öğrenci LiedOratoryo sanatının doğuşundan bu yana çağlar boyu gelişimini, LiedOratoryo ustalarının kendine özgü stil ve karakterlerinin teknik özelliklerinin açıklanıp irdelenmesini, dolayısıyla çağın edebi akımları ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinir ve Lied ve Oratoryo'nun yazıldığı dilin kendine özgü telaffuz ve vurgulamaları üzerine teorik bilgiler edinir ve uygular.

  OPR 620 LiedOratoryo Teknikleri II
  Bu derste öğrenci LiedOratoryo sanatının doğuşundan bu yana çağlar boyu gelişimini, LiedOratoryo ustalarının kendine özgü stil ve karakterlerinin teknik özelliklerinin açıklanıp irdelenmesini, dolayısıyla çağın edebi akımları ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinir ve Lied ve Oratoryo'nun
  yazıldığı dilin kendine özgü telaffuz ve vurgulamaları üzerine teorik bilgiler edinir ve uygular.

  OPR 622 Seminer
  Kaydedilmiş veya sahnelenmiş bazı eserlerin dönemlerine göre koreografi, stil, müzik, sahne, konu, dekor ve ışık gibi özellikleriyle ilgili incelemeler.

  OPR 625 Müzik Stilleri ve Analiz I
  19. yy sonuna kadar olan müzikler sanatın toplumsal değişimine paralel olarak ele alınır. Stiller, analiz edilerek tanınır. Müzik sanatı, müziktoplum bağlamında ele alınarak incelenir.

  OPR 626 Müzik Stilleri ve Analiz II
  Bu derste,19.yüzyıl ve sonrası dönemin sesle ilgili literatüründen seçilen eserlerin stilleri, biçim ve müzikal estetik özellikleri ile  müzik sanatının toplumsal değişimlerle etkileşimi incelenir.

  OPR 631 Birlikte Söyleme Uygulamaları I
  Bu ders öğrenciyi, mezuniyet sınavlarından ‘Resital’ programına hazırlamak amacıyla, piyano eşliğinde yapılacak değişik eserlerin yorumlanmasını  içerir.  Anasanat Dalı Başkanlığında eşlik yapmak üzere görevli öğretim elemanı tarafından yürütülür.

  OPR 632 Birlikte Söyleme Uygulamaları II
  Bu ders öğrenciyi, mezuniyet sınavlarından ‘Resital’ programına hazırlamak amacıyla, piyano eşliğinde yapılacak değişik eserlerin yorumlanmasını  içerir.  Anasanat Dalı Başkanlığında eşlik yapmak üzere görevli öğretim elemanı tarafından yürütülür.

  OPR 633 Birlikte Söyleme Uygulamaları IV

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |