Home > Doktora Programları > Müzik > Çankaya > Opera Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Opera Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Opera Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması
  Ders dönemlerinde kredilerini başarıyla tamamlayarak ÜDS gibi yabancı dil yeterlik sınavlarında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yeterli puan alan ve
  -Bir Aria Antiche-İki Lied (Bir Lied yerine bir Oratoryo Aryası olabilir)-Üç opera aryası (Aryalardan ikisi recitatifli olmalı) ve Türk bestecilerinden seçilen bir eserden  oluşan  kırkbeş dakikalık bir resital programının sunulması sonucunda, başarılı olarak yeterlik sınavını veren öğrenciler; danışmanlarının eşliğinde hazırladıkları sanatta yeterlik  mezuniyet resital programı ve bu programı tamamlayıcı/destekleyici teorik inceleme ve analize dayalı Sanatta Yeterlik  Eseri Çalışması yada ilgi konularına göre Opera Sanat Dalına ilişkin araştırmalarını ve incelemelerini çözümlemeli bir çalışma ile ortaya koyacakları Sanatta Yeterlik  Eseri Çalışması önerileri, ‘Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Belirleme  Komitesi’ tarafından uygun görüldükten sonra dört yarıyıl süren sanatta yeterlik  eseri çalışmalarına başlarlar.

  -Sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde, öğrencinin Sanatta Yeterlik Mezuniyet “Resital” programının eşlik bölümünü oluşturacak OPR 717- OPR 718 –OPR 721- OPR 722 kodlu “Birlikte Söyleme Uygulamaları ” adlı uzmanlık alan derslerini, danışman ve Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından görevlendirilen piyanoda  eşlik yapacak öğretim elemanı (eşlikçi) birlikte yürütürler.
  Öğrenci ayrıca, danışmanı denetiminde ‘teorik kapsamdaki’ sanatta yeterlik  mezuniyet resital programını tamamlayıcı/destekleyici nitelikte olan teorik inceleme ve analize dayalı rapor yada ilgi konusuna göre Opera Sanat Dalına ilişkin araştırma ve inceleme çalışmalarını çözümleyici bir  nitelikte ortaya koymak üzere hazırlanacağı OPR 719 -OPR 720 -OPR 723  ve OPR 724 kodlu  “ İnceleme Konuları ” adlı alan derslerini alır.

  Öğrenciler belirtilen dönem sonunda, sınav komisyonuna;
  - Sanatta Yeterlik Müfredat  Programında yer alan eserlerden oluşan halka açık bir resital,
   Resital Programı
   -Bir Aria Antiche
   -İki Lied (Bir Lied yerine bir oratoryo aryası olabilir)
   -Üç opera aryası (Aryalardan ikisi recitatifli olmalı)
   -Türk bestecilerinden bir eser
   -İki komlple opera (a) W.A.Mozart’dan seçilmiş bir opera (b) Romantik dönem bestecilerinden seçilmiş bir opera ile;
   -Enstitü’nün yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış resital programının teorik incelemesine/analizine dayalı yada Opera Sanat Dalına ilişkin araştırmalarını ve incelemelerini içeren,  Sanatta Yeterlik  Eseri Çalışması Raporu sunarlar.


  Öğretim Üyeleri

  Prof. Mustafa YURDAKUL (Başkan)
  Doç. Pekin Kırgız
  Doç. Demet Akkılıç
  Yrd. Doç.İrem Bozkurt
  Dr. Sibel Jagoda


  DERS İÇERİKLERİ

  OPR 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  OPR 701 Şan I
  Opera, Oratoryo, Lied, Arie Antiche, Chanson v.b. eserler ses kullanma tekniklerinin üst düzeydeki ayrıntıları ile çalışılır.

  OPR 702 Şan II
  Resital repertuarındaki eserler çalışılır.

  OPR 703 Eşlik I
  lan, Lied – Oratoryo, Yorum derslerinin repertuarları piyano eşliğinde çalışılarak müzikal kalite olgunlaştırılır.

  OPR 704 Eşlik II
  Resital repertuarındaki eserler piyano eşliğinde çalışılır.

  OPR 705 Diksiyon I (İtalyancaAlmancaFransızca )
  Öğrenci, çalışılan eserlerin anlaşılır nitelikte söylenmesi yeterliliğini geliştirir. Öğrenci, belirtilen yabancı dillerden birini tercih eder.

  OPR 706 Diksiyon II (İtalyancaAlmancaFransızca )
  Öğrenci, çalışılan eserlerin anlaşılır nitelikte söylenmesi yeterliliğini geliştirir. Öğrenci, belirtilen yabancı dillerden birini tercih eder.

  OPR 707 Uygulamalı Ses Eğitimi I
  Bir ses eğitimi dersi vermenin metodu, nefes, ses, destek, imgelem ve psikolojik kavramlar açısından araştırılır ve uygulamalar yapılır.

  OPR 708 Uygulamalı Ses Eğitimi II
  Bir ses eğitimi dersi vermenin stil, ekol, müzik dönemlerine göre dağılımı ve bu dönemlere yönelik repertuar çalışmaları ayrıca, günümüze değin LiedOratoryoOpera alanında stile uygun yorumun metotları öğretilir.

  OPR 709 Foniatri
  Ses telleri rahatsızlıklarında hangi alıştırmaların yapılması ve bir şarkıcının ses sağlığını nasıl koruması gerektiği öğretilir.

  OPR 710 LiedOratoryo
  Değişik dönemlere ait Lied’ler ile Oratoryo vb. eserlerden seçilen aryaların üzerinde ayrıntılı metin ve müzik ile ilgili çalışma ve uygulamalar yapılır.

  OPR 712 Müzikal Stil
  Opera aryaları eserin bütünlüğü içerisinde, konu, karakter, sahne ve müzikal yapı olarak incelenir; sesle ifadelendirmeler yapılır.

  OPR 713 Sanat Açısından Felsefe Tarihi I
  Felsefe Tarihinde önde gelen filozofların sanatla ilgili görüşleri incelenir.

  OPR 714 Sanat Açısından Felsefe Tarihi II
  Sanatla ilgili bu görüşlerin, sanatın gelişmesindeki etkileri ele alınır.

  OPR 715 Sanat Eserlerini Anlama ve Değerlendirme I
  Sanat Eserlerini anlama ve değerlendirmede bilinmesi gereken ölçütler incelenir.

  OPR 716 Sanat Eserlerini Anlama ve Değerlendirme II
  Ölçütlerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelerin etkileri konu edilir.

  OPR 725 İleri Oyunculuk ve Sahneleme Teknikleri I

  OPR 726 İleri Oyunculuk ve Sahneleme Teknikleri I

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |