Matematik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Matematik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  MATEMATİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


   MAT 606       Abeliyan Gruplar II     
   MAT 544       Afin Diferensiyel Geometri I     
   MAT 536       Altnormallik şartına Sahip Gruplar     
   MAT 612       Başlangıç ve Sinir Değer Problemleri     
   MAT 521       Cebir I     
   MAT 522       Cebir II     
   MAT 511       Cebirsel Topoloji I
   MAT 538       Cebirsel Topoloji II     
   MAT 515       Çok Değişkenli Fonksiyonlar I     
   MAT 516       Çok Değişkenli Fonksiyonlar II     
   MAT 655       Çok Değişkenli Polinomlarda Genişletmeler I     
   MAT 656       Çok Değişkenli Polinomlarda Genişletmeler II     
   MAT 573       Diferensiyel Denklemler Kuramı I     
   MAT 620       Diferensiyel Denklemler Kuramı II     
   MAT 540       Diferensiyel Denklemlerin Stabilitesi     
   MAT 648       Dirac-Delta Tipinde Çekirdeği olan İntegral  Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri             
   7001005      Dönem Projesi     0
   MAT 551       Dönüşümler ve Geometriler I     
   MAT 552       Dönüşümler ve Geometriler II     
   MAT 644       Düzgün Uzaylar     
   MAT 617       Eliptik Sınır Değer Problemleri I
   MAT 636       Eliptik Sınır Değer Problemleri II     
   MAT 503       Fonksiyonel Analiz
   MAT 571       Fuzzy Uzaylarý I
   MAT 618       Fuzzy Topolojik Uzayları II     
   MAT 565       Genel Topoloji I     
   MAT 566       Genel Topoloji II     
   MAT 563       Geometri I     
   MAT 564       Geometri II
   MAT 625       Hiperbolik Geometriye Giriş
   MAT 645       Iraksak Serilere Giriş
   MAT 642       İleri Kompleks Analiz I     
   MAT 649       İleri Kompleks Analiz II
   MAT 628       İleri Lineer Cebir I
   MAT 629       İleri Lineer Cebir II     
   MAT 650       İleri Topoloji
   MAT 581       Kısmi Diferensiyel Denklemler I     
   MAT 582       Kısmi Diferensiyel Denklemler II     
   MAT 634       Kısmi Türevli Denklemlerin Sayýsal Çözümleri Sonlu Farklar     
   MAT 633       Kodlama ve şifreleme     
   MAT 627       Konvex Geometri     
   MAT 622       Kuadratik Fonksiyoneller ve Enerji Uzayı
   MAT 613       Latis Teori     
   MAT 553       Lie Gupları I     
   MAT 554       Lie Gupları II     
   MAT 513       Lineer Eşitsizlik Sistemleri ve Çözümleri     
   MAT 603       Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemler I     
   MAT 630       Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri I     
   MAT 631       Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri II
   MAT 545       Manifoldlar Teorisi I     
   MAT 546       Manifoldlar Teorisi II
   MAT 576       Matematik Fiziğin Denklemleri I     
   MAT 640       Matris Diferensiyel Denklemler     
   MAT 609       Non-Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi I     
   MAT 637       Non-Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi II     
   MAT 646       Örtü Özellikleri     
   MAT 615       Permütasyon Grupları
   MAT 577       Pozitif Operatörler I     
   MAT 578       Pozitif Operatörler II     
   MAT 614       Projektif Diferensiyel Geometriye Giriþ     
   MAT 555       Reel Analiz
   MAT 647       Rekürans Bağlantıları, Fibonacci ve Lucas Sayıları   
   5980005      Seminer
   MAT 575       Sonlu Yansıma Grupları I     
   MAT 541       Tensör Geometri I     
   MAT 542       Tensör Geometri II     
   8500005      Tez İzleme     
   MAT 653       Toplamsal İntegral Tip Lineer Pozitif Operatörlerle Yaklaşım I     
   MAT 643       Topolojik Gruplar     
   MAT 505       Topolojik Vektör Uzayları I     
   MAT 502       Topolojik Vektör Uzayları II
   MAT 517       Uygulamalı Fonksiyonel Analiz     
   MAT 590       Uygulamalı Fonksiyonel Dönüþümler     
   MAT 559       Yarı-Riemann Geometri I     
   MAT 560       Yarı-Riemann Geometri II     
   80*05DD      Y.Lisans Uzmanlık Alan Dersi     
   5001005      Y.Lisans Tezi
             

Matematik,Uygulamalı Matematik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |