Matematik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Matematik Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  MATEMATİK BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI

  DERS LİSTESİ

   MAT 606      Abeliyan Gruplar II    
   MAT 544      Afin Diferensiyel Geometri I    
   MAT 536      Altnormallik Şartına Sahip Gruplar    
   MAT 612      Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri    
   MAT 521      Cebir I    
   MAT 522      Cebir II    
   MAT 511      Cebirsel Topoloji I
   MAT 538      Cebirsel Topoloji II    
   MAT 515      Çok Değişkenli Fonksiyonlar I    
   MAT 516      Çok Değişkenli Fonksiyonlar II    
   MAT 655      Çok Değişkenli Polinomlarda Genişletmeler I    
   MAT 656      Çok Değişkenli Polinomlarda Genişletmeler II    
   MAT 573      Diferensiyel Denklemler Kuramı I    
   MAT 620      Diferensiyel Denklemler Kuramı II    
   MAT 540      Diferensiyel Denklemlerin Stabilitesi    
   MAT 648      Dirac-Delta Tipinde Çekirdeği olan İntegral  Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri                 90*05DD      Doktora Uzmanlık Alanı Dersi    
   6001005     Doktora Tezi
   8000005     Doktora Yeterlilik Sınavı
   7001005     Dönem Projesi     0
   MAT 551      Dönüşümler ve Geometriler I    
   MAT 552      Dönüşümler ve Geometriler II    
   MAT 644      Düzgün Uzaylar    
   MAT 617      Eliptik Sınır Değer Problemleri I
   MAT 636      Eliptik Sınır Değer Problemleri II    
   MAT 503      Fonksiyonel Analiz
   MAT 571      Fuzzy Uzayları I
   MAT 618      Fuzzy Topolojik Uzayları II    
   MAT 565      Genel Topoloji I    
   MAT 566      Genel Topoloji II    
   MAT 563      Geometri I    
   MAT 564      Geometri II
   MAT 625      Hiperbolik Geometriye Giriş
   MAT 645      Iraksak Serilere Giriş
   MAT 642      İleri Kompleks Analiz I    
   MAT 649      İleri Kompleks Analiz II
   MAT 628      İleri Lineer Cebir I
   MAT 629      İleri Lineer Cebir II    
   MAT 650      İleri Topoloji
   MAT 581      Kısmi Diferensiyel Denklemler I    
   MAT 582      Kısmi Diferensiyel Denklemler II    
   MAT 634      Kısmi Türevli Denklemlerin Sayýsal Çözümleri Sonlu Farklar    
   MAT 633      Kodlama ve şifreleme    
   MAT 627      Konvex Geometri    
   MAT 622      Kuadratik Fonksiyoneller ve Enerji Uzayı
   MAT 613      Latis Teori    
   MAT 553      Lie Gupları I    
   MAT 554      Lie Gupları II    
   MAT 513      Lineer Eþitsizlik Sistemleri ve Çözümleri    
   MAT 603      Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemler I    
   MAT 630      Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri I    
   MAT 631      Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri II
   MAT 545      Manifoldlar Teorisi I    
   MAT 546      Manifoldlar Teorisi II
   MAT 576      Matematik Fiziğin Denklemleri I    
   MAT 640      Matris Diferensiyel Denklemler    
   MAT 609      Non-Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi I    
   MAT 637      Non-Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi II    
   MAT 646      Örtü Özellikleri    
   MAT 615      Permütasyon Grupları
   MAT 577      Pozitif Operatörler I    
   MAT 578      Pozitif Operatörler II    
   MAT 614      Projektif Diferensiyel Geometriye Giriþ    
   MAT 555      Reel Analiz
   MAT 647      Rekürans Bağıntıları, Fibonacci ve Lucas Sayıları   
   5980005      Seminer
   MAT 575      Sonlu Yansıma Grupları I    
   MAT 541      Tensör Geometri I    
   MAT 542      Tensör Geometri II    
   8500005     Tez İzleme    
   MAT 653      Toplamsal İntegral Tip Lineer Pozitif Operatörlerle Yaklaşım I    
   MAT 643      Topolojik Gruplar    
   MAT 505      Topolojik Vektör Uzaylarý I    
   MAT 502      Topolojik Vektör Uzaylarý II
   MAT 517      Uygulamalý Fonksiyonel Analiz    
   MAT 590      Uygulamalý Fonksiyonel Dönüþümler    
   MAT 559      Yarı-Riemann Geometri I    
   MAT 560      Yarı-Riemann Geometri II    

Matematik,Uygulamalı Matematik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |