Matematik Doktora Programı - Çankaya - Ankara - Gazi Universitesi - I700

Home>Doktora Programları>Matematik,Uygulamalı Matematik>Çankaya>Matematik Doktora Programı - Çankaya - Ankara
 
Matematik Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Gazi Universitesi

Matematik Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Matematik,Uygulamalı Matematik Doktora Programları:
Matematik Doktora Programı - Çankaya - Ankara Matematik Doktora Programı - Çankaya - Ankara
Program Tanımları:
MATEMATİK BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI

DERS LİSTESİ

 MAT 606      Abeliyan Gruplar II    
 MAT 544      Afin Diferensiyel Geometri I    
 MAT 536      Altnormallik Şartına Sahip Gruplar    
 MAT 612      Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri    
 MAT 521      Cebir I    
 MAT 522      Cebir II    
 MAT 511      Cebirsel Topoloji I
 MAT 538      Cebirsel Topoloji II    
 MAT 515      Çok Değişkenli Fonksiyonlar I    
 MAT 516      Çok Değişkenli Fonksiyonlar II    
 MAT 655      Çok Değişkenli Polinomlarda Genişletmeler I    
 MAT 656      Çok Değişkenli Polinomlarda Genişletmeler II    
 MAT 573      Diferensiyel Denklemler Kuramı I    
 MAT 620      Diferensiyel Denklemler Kuramı II    
 MAT 540      Diferensiyel Denklemlerin Stabilitesi    
 MAT 648      Dirac-Delta Tipinde Çekirdeği olan İntegral  Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri                 90*05DD      Doktora Uzmanlık Alanı Dersi    
 6001005     Doktora Tezi
 8000005     Doktora Yeterlilik Sınavı
 7001005     Dönem Projesi     0
 MAT 551      Dönüşümler ve Geometriler I    
 MAT 552      Dönüşümler ve Geometriler II    
 MAT 644      Düzgün Uzaylar    
 MAT 617      Eliptik Sınır Değer Problemleri I
 MAT 636      Eliptik Sınır Değer Problemleri II    
 MAT 503      Fonksiyonel Analiz
 MAT 571      Fuzzy Uzayları I
 MAT 618      Fuzzy Topolojik Uzayları II    
 MAT 565      Genel Topoloji I    
 MAT 566      Genel Topoloji II    
 MAT 563      Geometri I    
 MAT 564      Geometri II
 MAT 625      Hiperbolik Geometriye Giriş
 MAT 645      Iraksak Serilere Giriş
 MAT 642      İleri Kompleks Analiz I    
 MAT 649      İleri Kompleks Analiz II
 MAT 628      İleri Lineer Cebir I
 MAT 629      İleri Lineer Cebir II    
 MAT 650      İleri Topoloji
 MAT 581      Kısmi Diferensiyel Denklemler I    
 MAT 582      Kısmi Diferensiyel Denklemler II    
 MAT 634      Kısmi Türevli Denklemlerin Sayýsal Çözümleri Sonlu Farklar    
 MAT 633      Kodlama ve şifreleme    
 MAT 627      Konvex Geometri    
 MAT 622      Kuadratik Fonksiyoneller ve Enerji Uzayı
 MAT 613      Latis Teori    
 MAT 553      Lie Gupları I    
 MAT 554      Lie Gupları II    
 MAT 513      Lineer Eþitsizlik Sistemleri ve Çözümleri    
 MAT 603      Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemler I    
 MAT 630      Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri I    
 MAT 631      Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri II
 MAT 545      Manifoldlar Teorisi I    
 MAT 546      Manifoldlar Teorisi II
 MAT 576      Matematik Fiziğin Denklemleri I    
 MAT 640      Matris Diferensiyel Denklemler    
 MAT 609      Non-Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi I    
 MAT 637      Non-Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi II    
 MAT 646      Örtü Özellikleri    
 MAT 615      Permütasyon Grupları
 MAT 577      Pozitif Operatörler I    
 MAT 578      Pozitif Operatörler II    
 MAT 614      Projektif Diferensiyel Geometriye Giriþ    
 MAT 555      Reel Analiz
 MAT 647      Rekürans Bağıntıları, Fibonacci ve Lucas Sayıları   
 5980005      Seminer
 MAT 575      Sonlu Yansıma Grupları I    
 MAT 541      Tensör Geometri I    
 MAT 542      Tensör Geometri II    
 8500005     Tez İzleme    
 MAT 653      Toplamsal İntegral Tip Lineer Pozitif Operatörlerle Yaklaşım I    
 MAT 643      Topolojik Gruplar    
 MAT 505      Topolojik Vektör Uzaylarý I    
 MAT 502      Topolojik Vektör Uzaylarý II
 MAT 517      Uygulamalý Fonksiyonel Analiz    
 MAT 590      Uygulamalý Fonksiyonel Dönüþümler    
 MAT 559      Yarı-Riemann Geometri I    
 MAT 560      Yarı-Riemann Geometri II    

Matematik,Uygulamalı Matematik ile ilgili diğer programlar: