Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Bu sanat dalında yüksek lisans programına Devlet Konservatuvarlarının Piyano Anasanat Dalı lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına Kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, Piyano Anasanat Dalı tarafından hazırlanmış müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar.
 • Program tanımları
  Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans Programı

  a) Öğrencilerin Yüksek Lisans ders düzeyinde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24 kredi olup, dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.
  b) Yüksek Lisans öğretim programında yeralan derslerin yarıyılllara göre dökümü aşağıda belirtilmiştir. Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile yeni dersler bu listeye eklenebileceği gibi, mevcut derslerin bazıları da kaldırılabilir.

  Tez Dönemi / Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu Çalışması
  Kredilerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, izleyen yarı yılda;
  a) Programı; Piyano Anasanat Dalı, Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Sanat Dalı Komisyonu tarafından belirlenecek olan vokal, enstrüman ve bale eşliğinden oluşan halka açık olabilecek 2 ayrı ‘Bitirme Dinletisi’ sunar.
  b) Öğrenci Enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış bir “Sanat Eseri  Raporu” hazırlar.


  DERS İÇERİKLERİ

  KRP 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  KRP 651 Vokal Eşlik ve Repertuar I
  Lied, oratoryo, eski arya ve arya repertuarının; dönem özelliklerine göre analizleri ve bu eserlerin armonik yapı, karakter ve form açısından incelenmesi ve aynı zamanda şarkı söyleme sanatı ve eşliğinin inceliklerini öğrenme çalışmaları.

  KRP 652 Vokal Eşlik ve Repertuar II
  Opera, lied, oratoryo ve kantatlara eşlik etmek, solistleri ve koristleri ritim, stil ve müzikal açıdan hazırlamak ve opera için yazılmış başlıca eserleri, ayrıntıları ile öğrenme çalışmaları.

  KRP 653 Enstrüman Eşlik ve Repertuar I
  Yaylı ve nefesli çalgılar eşliğinin gerektirdiği stil, yorum, eşlik kolaylıklarını öğrenme ve bu çalgılar için yazılmış önemli eserlerin detaylı olarak incelenmesi çalışmaları.

  KRP 654 Enstrüman Eşlik ve Repertuar II
  Yaylı ve nefesli çalgılar repertuarını dönemlere göre tanıma, yorumlama ve dönem özelliklerinin, karakter ve form açısından incelenmesi çalışmaları.

  KRP 655 Uygulamalı Bale Eşliği I
  Bale eşliğinde, hareketlere uygun müziğin çalınması, dansların karakter, stil ve ritmik özelliklerinin öğrenilmesi ve bale için yazılmış önemli eserlerin tanınması.

  KRP 656 Uygulamalı Bale Eşliği II
  Bale için yazılmış önemli eserlerin, dönemlere göre özelliklerinin öğrenilip, bale eşliği repertuarının teknik ve müzikal açıdan inceliklerini tanıma çalışmaları.

  KRP 657 Piyano I
  Barok ve klasik dönem piyano ve eşlik repertuarının, teknik ve müzikal açıdan incelenip, yorumlanması.

  KRP 658 Piyano II
  Romantik dönemden günümüze kadar piyano ve eşlik repertuarının, teknik ve müzikal açıdan incelenip, yorumlanması.

  KRP 659 Transpozisyon
  Farklı anahtarlarda çalabilme ve başka tonlara uyarlayabilme alışkanlığı geliştirme ve eserleri anında başka tonlarda çalabilme çalışmaları.

  KRP 660 Emprovizasyon
  Belli bir ezgi, armoni yada ritmik yapı etrafında stile uygun doğaçlama becerisini geliştirme.

  KRP 661 Partisyon Okuma
  Çok anahtarlı partileri çalabilme ve okuma alışkanlığını geliştirme, opera ve konçertoları partisyondan çalabilme çalışmaları.

  KRP 662 Vokal Tekniği
  Ses renkleri ve özelliklerini tanıma, rezonans organlarını tanıma ve doğru kullanmasını öğrenme, doğru soluk alma, doğru soluk kullanma gibi şarkı söyleme sanatının inceliklerini öğrenme çalışması.

  KRP 663 Seminer
  Öğrencilerin müziğe çok yönlü bakış açısını geliştirmelerini sağlayacak çalışmalar, uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Bugüne kadar kazanılan piyano ve genel müzik bilgileri ve bu alanla ilgili sorunlar derinlemesine incelenir.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |