Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Koreoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans öğretim programına H.Ü.Devlet Konservatuvarı Koreoloji Sanat Dalı mezunları ile koreoloji alanında aynı düzeye erişmiş adaylar başvurabilirler. Giriş sınavları yazılı ve uygulamalı yapılır.
 • Program tanımları
  Koreoloji Yüksek Lisans Programı

  a) I.yılın Güz ve Bahar dönemlerinde öğrencilerin kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24 kredidir.

  b) Yüksek Lisans öğretim programında yeralan derslerin yarıyılllara göre dökümü aşağıda belirtilmiştir.

  c) Program kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı kararı ile yeni dersler bu listeye eklenebileceği gibi, mevcut derslerin bazıları kaldırılabilir yada değişik yarıyıllara aktarılabilir,

  Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu
  I)Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu hazırlanır. İlk yılda alınan ders doğrultusunda (Modern/Klasik Bale veya Karakter Halk Dansları) seçilen eserden, en az 20 dakikalık bölümü veya 1 perdelik eseri Koreoloji ile kaydetmek.
  II) Seçilen eserin kon, kostüm, ışık gibi genel bilgilerini kapsayan kısmın birinci bölümünü, eserin koreoloji ile kaydedilmiş kısmı ise ikinci bölümünü oluşturur.
  III) Kaydedilen eser; uygulamalı olarak jüri önünde sahnelenir.
  IV) Değerlendirme iki aşamalıdır. Yüksek lisans Sanat Eseri Raporu ve raporun yeniden sahnelenmesi, birlikte değerlendirilerek yapılır.

  DERS İÇERİKLERİ

  KSD 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir  ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  KSD 601 Hareket Teorisi I
  Modern/Klasik Bale ve Karakter/Türk Halk Danslarının kullandığı vücut hareketlerinde solo, ikili dans ve grup danslarının teorik notasyonla kaydının analizi.

  KSD 602 Hareket Teorisi II
  Modern/Klasik Bale ve Karakter/Türk Halk Danslarının kullandığı vücut hareketlerinde solo, ikili dans ve grup danslarının teorik notasyonla kaydının analizi.

  KSD 603 Modern/Klasik Bale Kaydetme I
  Klasik Bale ve Mıodern Dans kapsamı içerisindeki solo, ikili dans ve grup danslarını, notasyonla kaydetme tekniğini öğretir.

  KSD 604 Modern/Klasik Bale Kaydetme II
  Klasik Bale ve Mıodern Dans kapsamı içerisindeki solo, ikili dans ve grup danslarını, notasyonla kaydetme tekniğini öğretir.

  KSD 605 Karakter/Türk Halk Danslarını Kaydetme I
  Karakter Dansları ve Türk Halk Dansları kapsamı içerisindeki solo, ikili dans ve grup danslarını, notasyonla kaydetme tekniğini öğretir.

  KSD 606 Karakter/Türk Halk Danslarını Kaydetme II
  Karakter Dansları ve Türk Halk Dansları kapsamı içerisindeki solo, ikili dans ve grup danslarını, notasyonla kaydetme tekniğini öğretir.

  KSD 607 Modern/Klasik Bale Repertuarından Sahnelemeler I
  Stil ve teknik özellikleri korunarak notasyonla kaydedilmiş Klasik Bale ve Modern Dans repertuarlarından bazı bölümler, dansçılara öğretilerek yeniden sahnelenir.

  KSD 608 Modern/Klasik Bale Repertuarından Sahnelemeler II
  Stil ve teknik özellikleri korunarak notasyonla kaydedilmiş Klasik Bale ve Modern Dans repertuarlarından bazı bölümler, dansçılara öğretilerek yeniden sahnelenir.

  KSD 609 Karakter/Türk Halk Danslarını Yeniden Sahnelemek I
  Stil ve teknik özellikleri korunarak notasyonla kaydedilmiş Karakter ve Türk Halk Danslarından bazı bölümler, dansçılara öğretilerek yeniden sahnelenir.

  KSD 610 Karakter/Türk Halk Danslarını Yeniden Sahnelemek II
  Stil ve teknik özellikleri korunarak notasyonla kaydedilmiş Karakter ve Türk Halk Danslarından bazı bölümler, dansçılara öğretilerek yeniden sahnelenir.

  KSD 611 Sahne Teknik Metodları I
  Algısal ve matematiksel değer alanları (simetrik-asimetik denge) gibi seyirci karşısında yapılan her türlü sanatsal faaliyetlerdeki ilkelerin ve sahnelemelerdeki tiyatral sahne kuralları ile yöntemlerinin öğretilerek koreolojiye uygulanması.

  KSD 612 Sahne Teknik Metodları II
  Algısal ve matematiksel değer alanları (simetrik-asimetik denge) gibi seyirci karşısında yapılan her türlü sanatsal faaliyetlerdeki ilkelerin ve sahnelemelerdeki tiyatral sahne kuralları ile yöntemlerinin öğretilerek koreolojiye uygulanması.

  KSD 613 Müzik Teori ve Analiz I
  Orkestra ve/veya piyano partisyonu eşliğinde senkronize Benesh Hareket Notasyonu yazımının pratik ve teorik olarak uygulanması.

  KSD 614 Müzik Teori ve Analiz II
  Orkestra ve/veya piyano partisyonu eşliğinde senkronize Benesh Hareket Notasyonu yazımının pratik ve teorik olarak uygulanması.

  KSD 615 Seminer
  Kaydedilmiş veya sahnelenmiş bazı bale eserlerinin, dönemlerine göre koreografi, stil, müzik, sahne, konu, dekor ve ışık gibi özellikleriyle ilgili seminerler.

Dans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |