Isı Akışkan Yüksek Lisans Programı       

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Isı Akışkan Yüksek Lisans Programı        - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (75/100) olmalıdır. Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği Programları mezunları tercih edilir. Mülakata gelirken, Bitirme Tasarım Projelerini beraberinde getirmesi.
 • Program tanımları
  Isı Akışkan Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Engineering Mathematics
  Advanced Fluid Dynamics
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Numerical Methods in Fluid Flow and Heat Transfer
  İlerisi ve Kütle Geçişiİ
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler    
  Design of Thermal Systems
  Introduction to Mechanics of Turbulance
  Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler
  Hidrodinamik
  Convective Heat Transfer
  Isı İletimi
  Genel Termodinamik
  Advanced Combustion
  Gözenekli Ortamda Isı ve Kütle Geçişi
  Türbomakinaların Aero-Termodinamiği
  Yanma Esasları
  Dimensional Analysis and Modeling
  Akışın Yarattığı Titreşimler
  Isı Işınımı
  Mikro Ölçekli Isı Transferi
  İstatistiksel Termodinamik
  İki Fazlı Akışlar
  Modelling of Turbo


  Ders İçerikleri

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)

  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Advanced Fluid Dynamics (İleri Akışkanlar Dinamiği)
  Akış kinematiği. Sürtmeli akışkanların sakınım denklemleri. Vortisite (çevrim) transport denklemi. Düşük Reynolds sayılı akışlar. Sürtmeli akış problemlerinin analitik çözümleri. Laminer sınır tabaka. Benzerlik çözümleri. Momentum Integral formülasyonu. Laminer jetler, serbest kayma tabakaları. Akış kararsızlığı ve türbülansa giriş.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Numerical Methods in Fluid Flow and Heat Transfer (Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler)

  Giriş. Akışkanlar mekaniği ve ısı transferinde temel denklemler. İlk şart ve sınır değer problemleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Sayısal çözüm yaklaşımları: Sonlu farklar, sonlu hacimler ve sonlu elemanlar yöntemleri. Sonlu fark formülleri. Parabolik denklemler: Açık ve kapalı yöntemler. Kararlılık analizi. Eliptik denklemler. Vortisite-Akım Fonksiyonu formülasyonu. Hiperbolik denklemler. Grid ağı oluşturulmasına giriş.

  İlerisi ve Kütle Geçişi
  Isı ve kütle geçişi ile ilgili temel kavramlar ve kanunlar. Isı ve kütle geçişi arasındaki andırım (benzerlik). Isı ve kütle yayılımı: Özelikler ve mekanizmalar. Katılarda ve laminer akış durumunda 1-boyutlu derişiklik dağılımları. Karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri. Çok-boyutlu ve zamana bağlı sistemler. Türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Design of Thermal Systems (Isıl Sistemlerin Tasarımı)

  Enerji ve iş. Tersinirlik. Fiziksel and kimyasal ekserji. Kapalı ve açık sistemlerde kullanılabilirlik denklemi. Mühendislik süreç ve çevrimlerinin ekserji analizi. Ekonomik değerlendirme yöntemleri. Yakıt ve ekipman maliyeti. Maliyet denge denklemi ve ısı ve işin maliyeti. Termo-ekonomik optimizasyon.

  Introduction to Mechanics of Turbulance (Türbülans Mekaniğine Giriş)

  Türbülanslı hareketin doğası. Boyut analizi ve boyutsal oranlar. Vortisite (çevri) dinamiği. Sürtmeli akışlar. Türbülansın istatistiksel ifadesi. Spektral dinamik yapı. Türbülans teorisinde son gelişmeler.

  Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler
  Hata çözümlemesi. Problu basınç-akış-sıcaklık ölçmeleri. Veri toplama ve değerlendirme. Sıcak tel ve sıcak film anemometrisi. "Laser"ler. "Laser-Doppler" hız ölçeri. Optik akış görünürleştirme ve sıcaklık ölçme yöntemleri. Akışkan içine, yabancı maddeler veya enerji katarak, akışı görünürleştirme yöntemleri. Deneysel modelleme. Rüzgar tünelleri.

  Hidrodinamik
  Sakınım denklemlerinin özetlenmesi. Sakınım denklemlerinin özel formları. Akış kinematiği: Akım çizgileri, sirkülasyon, akım ve vortex tübü. İdeal akışlar. İki boyutlu potansiyel akışlar. Kompleks fonksiyonlar. Kaynak-kuyu. Vortex. Karmaşık akışlar. Silindir etrafında akış. Blasius İntegral kanunları. Konform tasvir. Schwarz-Christoffel dönüşümü. Jet ve akımlar. Üç boyutlu potansiyel akışlar. Dalga teorisi.

  Convective Heat Transfer (Taşınım Isı Geçişi)

  Temel prrensipler. Zorlanmış ve doğal taşınım problemlerinin matematik formülasyonu. Paralel akışlarda tam gelişmiş ısı transferi. Doğal taşınım problemleri. Laminer sınır tabaka. Integral ve benzerlik çözümleri. Levha üzerindeki hız ve sıcaklık dağılımları. Düşey bir levhada doğal taşınım. Reynolds benzerliği. Düşey kanal ve kapalı hacimlerde doğal taşınım. Taşınım problemlerinin kararsızlığı. Türbülansa geçiş.

  Isı İletimi

  Formülasyon, Sınır Şartları. Zamana bağlı olan ve olmayan ısı iletimi problemlerinin çözüm yöntemleri. Bir, iki ve üç boyutlu modelleme teknikleri.

  Genel Termodinamik
  Termodinamiğin temel kanunları. Kullanılabilirlik analizi. İkinci kanun verimi. Özellik bağıntıları. Tabloların oluşturulması. Karışımlar. Kimyasal termodinamik.

  Advanced Combustion (İleri Yanma)
  Titreşimli ve kimyasal akış denklemeleri (kinetik teori yaklaşımı), kütle, momentum, enerji ve kimyasal karışımlar için sakınım denklemleri. Türbülanslı yanma. Türbülanslı yanma denklemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemler: Hız-basınç değişkenleri çözme ve Reynolds gerilmesi denklemleri. Olasılık yoğunluğu fonksiyonu. Doğrudan sayısal simülasyon. Hibrid sayısal model.

  Gözenekli Ortamda Isı ve Kütle Geçişi
  Gözenekli Ortam tanımı, bu tanımın matematiksel temeli, gözenekli ortamın süreklilik modelinin temelleri ve gözenekli ortamın genel korunum denklemlerinin çıkarılması ve entropi eşitsizliğinin elde edilmesi. Süreklilik modelinin gerektirdiği ve ortama ait özeliklerin tarifi. Zorlanmış, doğal ve karışık ısı taşınımı problemlerinin incelenmesi. Kütlesel difüzyon problemi. Gözenekli ortamda faz değişimi

  Türbomakinaların Aero-Termodinamiği
  Giriş. Boyut analizi ve benzerlik. Verim tanımları. Kanat dizinleri, Eksenel türbinler, Eksenel kompresörler, pompalar, fanlar (iki boyutlu teori), Eksenel makinalardaki üç boyutlu akış, Radyal pompalar, fanlar ve kompresörler, Radyal girişli türbinler. Gaz türbinleri

  Yanma Esasları

  Çok elemanlı ve değişken yapılı sistemlerin termodinamiği, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, yanma fiziği, kinetik ve difüzyon olarak kontrol edilen yanma, difüzyon alevi, ön karışımlı gazlarda yanma ve alev, laminer alev hızı, detonasyon ve deflagrasyon, katılarda yanma.

  Dimensional Analysis and Modeling (Boyut Analizi ve Benzerlik)
  Boyutsal sistemler. Boyut dönüşümleri. Eş boyutluluk ilkesi. Fiziksel bağıntıların yapısı. Dönüşümler. Değişkenlerin birbirleriyle ilişkisi. Boyutsuz ilişkilerin biçimleri. Farklı boyutlar. Boyutsal modelleme

  Akışın Yarattığı Titreşimler
  Genel kavramlar. Titreşen cisimlere gelen akişkan kuvvetleri. Akişkan osilatör. Akim-osilatör ve cisim-osilatör kavramlari. Zorlanmiş titreşimler. Kendiliğinden uyarılan titreşimler. Lineer olmayan titreşimler. Basit uyarim mekanizmalarinin siniflandirilmasi. Depo-boru-vana-denge bacası modelleme örneği. Mühendislikte karşilaşilan akış kaynaklı titreşimler.Vorteks uyarimli titreşimler.

  Isı Işınımı

  Işınım ısı geçişi mekanizmasının istatistik termodinamik ve elektromanyetik dalga temelleri. Gerçek yüzeylerin ışınım özelikleri. Şekil faktörleri. Eşit-dağıtan gri yüzeylerde ışınımla ısı geçişi. Ayna-gibi yüzeyler arasında ışınım, Gaz ışınımı, Tam ve yaklaşık Çözüm metotları. Bileşik ısı geçişi

  Mikro Ölçekli Isı Transferi
  Boyutları gittikçe küçülen cihaz ve ortamlarda geçerli olan ısı transfer mekanizmasının tanımı. Makro  mikro ısı transfer mekanizmalarının karşılaştırılması. Katılar içindeki mikro ölçekli ısı transferi, katı-katı arakesitlerde ve ince filmlerde ısı transferi. Katılaşma ve erime. Gecikme davranışları, termodinamik temeller ,biyolojik sistemlerde düşük sıcaklıkta ısı transferi

  İstatistiksel Termodinamik
  Temel istatistik ilkeleri, moleküler dağılım ve modelleri, istatistik mekanik, gazların özelikleri, katıların özelikleri, Gibbs Duhem bağıntıları, tersinmez termodinamik.

  İki Fazlı Akışlar
  Iki fazlı akışın tanımı, inceleme yöntemlerinin tanıtılması, akış tipleri ve sınıflandırılması. Iki fazlı akış modellerinin sürekli ve zamana bağlı kütle, momentum ve enerji denklemleri. Akışkanlaşma, sabit ve hareketli yatak sistemleri, akışkanlaştırılmış sistemlerin kararlılığı, katı-gaz ve katı- sıvı akışların limit değerleri. Kabarcıklı akış-Kabarcık oluşumu, boyut ve hızının incelenmesi, kabarcıklı akışın limit değerleri. Kabarcık boyutlarının tayini, Minimum kabarcık çapı Sıvı-gaz iki fazlı akışların incelenmesi -Kaynama rejimleri , Serbest yüzey buharlaşması, Çekirdekli kaynama.

  Modelling of Turbo

  Kapatma problemi, türbülans modeli postulaları, Reynolds gerilmesi ve türbülanslı ısı akısı modellemeleri, ikinci mertebe türbülans Modelleri , türbülans modeli sabitlerinin belirlenmesi, duvar fonksiyonları, düşük Reynolds sayılı akışlar için türbülans modelleri, Doğrudan Sayısal Benzeşim (DNS), Geniş Eddi Ölçeği (LES), türbülanslı buoyant akışın modellenmesi .

Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |