İç Mimari ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimari ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam en az 21 kredilik dersi ve kredisiz “İç Mimarlıkla İlgili Seminer Çalışması” dersini almak zorundadırlar. Bu derslerin iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

  DERS İÇERİKLERİ

  İÇT 600 Özel konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerince verilir.

  İÇT 603 İç Mekan Tasarımında Çağdaş Kuramlar
  İç mekan tasarımını oluşturan temel kriterler doğrultusunda mekan sorunlarına yönelik kavram ve kuramların araştırılması ve değişen koşullara bağlı olarak gelişen yeni tasarım anlayışlarının incelenmesi.

  İÇT 604 İç Mekanda Çağdaş Tasarım Yöntemleri
  Çağdaş tasarım metodlarının araştırılması ve iç mekan tasarım problemlerinin güncel gelişmelere bağlı olarak gösterdiği değişimin incelenmesi.

  İÇT 611 İç Mimarlıkla İlgili Seminer Çalışması
  İç mimari tasarımına ilişkin çeşitli literatür ve araştırma çalışmalarının yapılması.

  İÇT 614 Proje
  İç mekan tasarım elemanlarının incelenmesi, iç mekan ve yakın çevre ilişki ve sistemlerinin araştırılması-biçim, yapım ve taşıyıcı sistem olgusunun tasarıma etkileri, aşamaların analizi-tasarım, estetik, teknik, ekonomik, antropometrik ve ergonomik çerçevede değerlendirilmesi, sentez niteliğinde tasarım çalışması.

  İÇT 623 İç Mekan Analiz Yöntemleri I
  İç mekan tasarımında temel öge ve ilkelerin plastik değerler açısından çözümlenerek biçimleniş kavramının elde edilmesi.

  İÇT 624 İç Mekan Analiz Yöntemleri II
  (Önkoşul: İÇT 623) İç mekan tasarımındaki biçimleniş ögelerinin içerik ve anlamsal açıdan çözümlenerek ana düşüncenin elde edilmesi.

  İÇT 631 İç Mekanda Mobilya ve Donatı Sistemleri
  Mobilya ve donatı elemanlarının dönemlere göre yayılımı, işlevsel, kültürel ve teknolojik açıdan iç mekan tasarımında mobilya ve donatı sistemleri ilişkisinin araştırılması.

  İÇT 634 Mobilya ve Donatı Sistemleri Analizi
  Mobilya ve donatı elemanlarının çeşitli boyutlarıyla analizlerinin değerlendirilerek, elde edilen veriler ile projelendirilmesi.

  İÇT 643 Bilgisayarla Tasarım I
  Bilgisayarla tasarım programlarının temel kavramları tasarım dizesi ve temel işlevleri-bilgisayarla tasarımda program geliştirmeye yönelik sorun çözümleme ve kodlama

  İÇT 644 Bilgisayarla Tasarım II
  (Önkoşul: İÇT 643) Program sınama-iletişim-tasarımda temel komut yapıları ve örnek tasarımlar üzerine çalışmalar yapılması.

  İÇT 663 Yakın Çevrede Tasarım ve Oluşum Problemleri
  İşlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda yakın çevre tasarım ve oluşum problemlerinin analizi ve uygulama önerilerinin tartışılması.

  İÇT 664 Yakın Çevrede Tasarım ve Oluşum Problemlerinin Analizi
  Yapı ve yapı gruplarının tanımladığı dış mekanlardan oluşan  yakın çevre tasarımı büyük önem taşımaktadır. Yapı yakın çevresi tasarım ilkelerinin, doğal veriler doğrultusunda tanımlanması ve belirlenmesi yöntemleri ile birlikte; seçilen örneklerin analizleri, bu ders kapsamında işlenerek yapılacaktır.

  İÇT 683 Tarihi Çevrelerin Korunması ve Değerlendirilmesi
  Tarihi çevreler sadece bulundukları şehirlerin, ülkelerin değil, aynı zamanda insanlığın mirasıdır. Dolayısıyla, bu çevrelerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası boyutlarda korunmaları ve yaşatılmaları, kültürlerin devamlılığı ve gelecek nesillere aktarılmaları bakımlarından büyük önem taşımaktadır. Tarihi çevrelerin korunmaları ve değerlendirilmeleri bu ilkeler doğrultusunda ele alınacaktır.

  İÇT 684 Tarihi Çevrelerin Korunması ve Değerlendirilmesinde İç Mekan Çözümleri

İç mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |