İç Mimari ve Çevre Tasarımı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimari ve Çevre Tasarımı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  İÇ MİMARİ ve ÇEVRE TASARIMI DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  İÇT 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  İÇT 703 Çağdaş iç Mekan Tasarımında Gelişmeler
  İç mekan tasarımında güncel gelişme ve değişimlere bağlı olarak oluşan çağdaş akım ve kuramların araştırılması, güncel tasarım oluşumlarının değerlendirilerek incelenmesi.

  İÇT 704 Çağdaş İç Mekan Kavramları
  Çağdaş mekan anlayışlarının kuramsal sorunlarının ve kavramsal içeriklerinin sorgulanarak analiz edilmesi ve gelişen kavram ve kuramlar çercevesinde yeni tasarım anlayışlarının araştırılması.

  İÇT 723 İç Mekan Tasarım ve Uygulama Problemleri I
  Çağdaş iç mekan tasarım ve uygulama sürecinin içerik ve biçimleniş kuramlarının incelenmesi.

  İÇT 724 İç Mekan Tasarım ve Uygulama Problemleri II
  (Önkoşul: İÇT 723) Çağdaş iç mekan tasarım ve uygulama sürecine ilişkin kuramsal verilerin alternatif uygulama örnekleri üzerinde analiz edilmesi.

  İÇT 763 Tarihi Yapı ve Çevrelerde İç Mekan Sorunları
  Tarihi değer taşıyan yapı ve çevrelerinin korunup, değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan iç mekan sorunlarının araştırılması.

  İÇT 764 İç Mekan Tasarımnda Yeniden İşlevlendirme
  Tarihi değer taşıyan yapı ve çevrelerin yeniden işlevlendirme süreçlerinde oluşan iç mekan sorunlarının ve çözüm önerilerinin araştırılması.

  İÇT 775 Yakın Çevre Tasarımına Analitik Yaklaşım I
  Yakın çevre tasarım ölçütlerinin çeşitli işlevler için örnekleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

  İÇT 776 Yakın Çevre Tasarımına Analitik Yaklaşım II
  (Önkoşul: İÇT 775) Yakın çevre tasarım ve oluşum ölçütlerinin çeşitli işlevler için örnekleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

  İÇT 783 Mekan Tasarımında Sürdürülebilirlik Kavramı
  Sürdürülebilirlik son yıllarda, kent, çevre, yapı, mimarlık ve tasarım bilimlerinde en çok kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Günümüzde var olan doğal ve kültürel varlıkların, geleceğin insanları ve toplumun geleceği düşünülerek kullanılması anlamına gelen bu kavramın, geleceğin mimar ve tasarımlarına tanıtılmasının, hem ülke ekonomisi ve hem de görsel çevrenin kalitesi yönünden önemli yararları vardır. Bu nedenle, bu ders kapsamında, sürdürülebilirlik kavramının türlü anlamlarının öğrencilere tanıtılmasına çalışılacak, kavramın uygulamaya yansıtılması yöntemleri üzerinde durulacaktır.

  İÇT 784 Sürdürülebilir Kent ve Mekan
  Öğrenci,Kentsel dış mekanları sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda irdelemeyi öğrenecektir.

İç mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |