Hollandaca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hollandaca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  HOLLANDACA

  Neden Hollandaca?
  Türkiye’de Hollandaca öğrenmek için birçok neden vardır. Hollanda’da 300 bin, Belçika’da 100 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığı göz önüne alınırsa Hollandacanın önemi anlaşılacaktır. Ayrıca Hollandaca sanıldığı kadar konuşanı az olan bir dil değildir. Belçika (Kuzey Belçika, yani Flaman Bölgesi) ve Hollanda’da toplam 21 milyon insan bu dili konuşmaktadır.

  Her yıl Türkiye’ye gelen Hollandalı ve Belçikalı turistlerin sayısı son yıllarda yüz binlerle ifade edilmektedir. Bu da doğal olarak ülkemiz turizmine büyük katkıda bulunmaktadır.
  Günümüzde Hollandaca öğrenmek isteyenlerin sayısı artmıştır. Bu artışın nedenlerinden biri, ülkemize gelen Hollandalı turistlere kendi dillerinde hizmet sunmanın gerekliliğidir.

  Hollandaca öğrenimini teşvik eden nedenlerden biri de özellikle Ankara ve İstanbul’da bulunan Hollanda ve Belçika şirketleri ile bankalarının, Hollandaca bilen personeli tercih etmeleridir. Avrupa’da yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen Türk öğrencilerin tercihleri arasında Hollanda’nın da bulunması da Hollandacaya olan ilgiyi artırmaktadır.

  Derslerin Uygulanışı
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  Hollandaca kursları 5 temel, 5 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Hollandaca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  B2 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 12 ayda (toplam 480 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 24 ayda (toplam 576 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Hollandaca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.


  Genel Amaçlı Kurslar
  Genel Amaçlı Hollandaca kurslarında Code Nederlands 1 ve Nederlands 2 adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri ve DVD ile TÖMER Hollandaca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.


  Temel kurları bitiren kursiyerler Avrupa Dil Portfolyosuna göre A2 düzeyine ulaşırlar. Bu kursiyerler, kendini, ailesini tanıtabilir, üç temel zamanı (şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) ve emir kipini kullanarak yol sorabilir, yol tarifi yapabilir, lokantada yemek siparişi verebilir, alışveriş yapabilir.  Orta kurları bitiren kursiyerler B1 düzeyine ulaşırlar. Bu düzeydeki kursiyerler, televizyon veya radyodan haberleri çok detaylı olarak anlamasa bile, genel anlamıyla takip edebilir, iş başvurusunda bulunmak için başvuru dilekçesi ve CV yazabilir, anadili konuşuru bir Hollandalı ile rahatlıkla görüşme yapıp onun söylediklerini anlayabilir ve diyaloğu sürdürebilir. Yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 düzeyine erişirler. Bu düzeydeki kursiyerler kendi alanlarıyla ilgili makaleleri takip edebilir, rapor hazırlayabilir, alt yazı olmadan bir Hollandaca bir filmi seyredip anlayabilir ve bu film konusunda yorum yapabilir.

  Hollandaca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

  Özel Amaçlı Kurslar
  KPDS ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberliği sınavı gibi özel amaçlı sınavlara ve bazı resmi ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ile çeviri gibi özel amaçlı kurslar talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

  Konuşma Kulüpleri
  TÖMER’de Hollandaca kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda, Hollandalı öğretim elemanı eşliğinde kursiyerlerin ilgisini çekecek konularda konuşmalar yapılmakta ve Hollanda kültürü tanıtılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Hollandaca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |