Heykel Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Buca - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  HEYKEL ANASANAT DALI

  YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL

  GRA 535 Temel Sanat Kavramları (İng) 3 0

  Seçmeli Dersler

  HEY 501 Heykel I 2 4
  HEY 511 Multi-Media I 2 4
  HEY 515 Doğrudan Biçimlendirme I 2 4
  HEY 513 Heykel Çözümlemeleri I 3 0
  SER 515 Seramik Heykel I 2 4
  RSA 501 Resim I 4 4
  SER 517 Sır ve Boya Teknolojisi I 2 4
  RSA 509 Sanatta Yaratıcı Süreç I 3 0
  FTG 511 Avangard Akımlar ve Fotoğraf I 3 0
  HEY 519 Heykel ve Renk I 3 0
  HEY 525 Form Araştırmaları I 2 2

  II.YARIYIL

  HEY 596 Seminer 0 2
  HEY 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0
  HEY 599 Tez - -

  Seçmeli Dersler


  HEY 510 Multi-Media II 2 4
  HEY 514 Heykel Çözümlemeleri II 3 0
  HEY 516 Heykel II 2 4
  HEY 520 Heykel ve Renk II 3 0
  HEY 522 Doğrudan Biçimlendirme II 2 4
  HEY 524 Form Araştırmaları II 2 2
  SER 514 Seramik Heykel II 2 4
  SER 516 Sır ve Boya Teknolojisi II 2 4
  RSA 500 Resim II 4 4
  RSA 508 Sanatta Yaratıcı Süreç II 3 0
  FTG 512 Avangard Akımlar ve Fotoğraf II 3 0

  NOT : Adaylar seçmeli derslerden birinci yarıyılda 3, ikinci yarıyılda 4 seçmeli ders seçmek zorundadır.

  Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrenci bulunması esastır.


  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  I YARIYIL

  Zorunlu Dersler

  GRA 535 Temel Sanat Kavramları (ing.)

  Seçmeli Dersler

  HEY 501 Heykel I
  Öğrencilerin, kendi biçim dillerini arayışa itecek bir program çerçevesinde, bizzat tercih ettikleri malzeme ve teknikleri kullanarak heykel sanatının sorunlarıyla yüzleşecekleri uygulamalar yapılır ve çağdaş heykel örnekleri dikkate alınarak ortaya çıkan işler üstüne tartışılır.

  HEY 511 Multi - Media I
  Sanat çalışmalarında birbirinden farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanım ilke ve yöntemlerini araştıran uygulamalar yaptırılır ve bu yolla ortaya konan heykellerin ürettiği sanat problemleri, çağdaş sanattaki yeri ve önemi bakımından değerlendirilir.

  HEY 515 Doğrudan Biçimlendirme I (Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR)
  Malzeme ile direkt anlatım şeklinde de adlandırılan bu derste; Ağaç, taş, metal, hurda , v,b, malzemelerle doğrudan biçimlendirme teknikleri kullanılarak heykelde özgün anlatım olanakları uygulamalarla araştırılmaktadır.

  HEY 525 Form Araştırmaları I ( Yrd. Doç. Arzu ATIL)
  Farklı tema ve konulardan yola çıkılarak form geliştirme ilke ve yöntemleri ile form araştırmaları yapılır.

  HEY 519 Heykel ve Renk I ( Yrd. Doç. Sevgi AVCI )
  Sanat tarihinde farklı anlayışlarda üretilmiş renkli heykel örneklerinden yola çıkılarak; heykelde rengin etkileri, hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

  HEY 513 Heykel Çözümlemeleri I ( Yrd. Doç. Oktay ŞAHİNLER )
  Belli başlı sanat anlayışlarının özgün heykel örnekleri biçim ve içerikleri açısından çözümlenir.

  SER 515 Seramik Heykel I ( Prof Sevim ÇİZER )

  Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

  SER 517 Sır ve Boya Teknolojisi I ( Doç. HALİL YOLERİ )
  Sır maddeler, firitli sırlar, ham sırlar, sırların fiziksel ve kimyasal özellikleri

  RSA 501 Resim I ( Doç. Gülay YAŞAYANLAR SAĞLAM )
  Lisans öğrenimi süresince oluşturulan, kişisel üslup, estetik ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bağımsız proje uygulamaları. Yeni üslup, teknik ve anlatım olanaklarının araştırılması Türk ve Batı Resim Sanatına ilişkin çağdaş ve geleneksel örnekler üzerine kuramsal çalışmalar.

  RSA 509 Sanatta Yaratıcı Süreç I ( Yrd. Doç. Rasim ÖZGÜR )
  Psiko-sosyal estetik etkenlerin bileşiminde yaratıcılığa dönüşen sanat olgusunun görsel dokümanlar eşliğinde irdelenmesi. Büyü, oyun ve yansıma teorileri kapsamında estetiğin oluşum sürecini irdeleyen açıklamalar ve tartışmalar.

  FTG 511 Avangard Akımlar ve Fotoğraf I (Prof. Dr. Simber Rana ESKİER )
  XX. yüzyılın başlangıcında Fütürizm, Vortisizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi avantgarde akımların ortaya çıkışı, manifestoları, temsilcileri incelenerek fotoğraf sanatı ile bağlantıları araştırılacak ve fotoğraf örnekleri çözümlenecektir.

  II YARIYIL

  Zorunlu Dersler

  HEY 596 Seminer

  HEY 598 Uzmanlık Alanı Dersi

  HEY 599 Tez

  Seçmeli Dersler

  HEY 502 Heykel II
  Öğrencilerin, kendi biçim dillerini arayışa itecek bir program çerçevesinde, bizzat tercih ettikleri malzeme ve teknikleri kullanarak heykel sanatının sorunlarıyla yüzleşecekleri uygulamalar yapılır ve çağdaş heykel örnekleri dikkate alınarak ortaya çıkan işler üstüne tartışılır.

  HEY 510 Multi - Media II
  Sanat çalışmalarında birbirinden farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanım ilke ve yöntemlerini araştıran uygulamalar yaptırılır ve bu yolla ortaya konan heykellerin ürettiği sanat problemleri, çağdaş sanattaki yeri ve önemi bakımından değerlendirilir.

  HEY 522 Doğrudan Biçimlendirme II (Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR)
  Malzeme ile direkt anlatım şeklinde de adlandırılan bu derste; Ağaç, taş, metal, hurda , v,b, malzemelerle doğrudan biçimlendirme teknikleri kullanılarak heykelde özgün anlatım olanakları uygulamalarla araştırılmaktadır.

  HEY 524 Form Araştırmaları II ( Yrd. Doç. Arzu ATIL)
  Farklı tema ve konulardan yola çıkılarak form geliştirme ilke ve yöntemleri ile form araştırmaları yapılır.

  HEY 520 Heykel ve Renk II ( Yrd. Doç. Sevgi AVCI )
  20 yy. heykel sanatında rengin etkileri, hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığı anlatılmakta ve konuyla ilgili belli başlı sanatçılar ve yapıtları ele alınmaktadır.

  HEY 514 Heykel Çözümlemeleri II ( Yrd. Doç. Oktay ŞAHİNLER )
  20. yy sanatını belirleyen sanat akımlarının özgün heykel örnekleri biçim ve içerikleri açısından çözümlenir.

  SER 514 Seramik Heykel II ( Prof Sevim ÇİZER )
  Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

  SER 516 Sır ve Boya Teknolojisi II ( Doç. HALİL YOLERİ )
  Renkli sırlar ve renk veren oksitler, seramik boyalar

  RSA 500 Resim II ( Doç. Gülay YAŞAYANLAR SAĞLAM )
  Lisans öğrenimi süresince oluşturulan, kişisel üslup, estetik ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bağımsız proje uygulamaları. Yeni üslup, teknik ve anlatım olanaklarının araştırılması. Türk ve Batı Resim Sanatına ilişkin çağdaş ve geleneksel örnekler üzerine kuramsal çalışmalar.

  RSA 508 Sanatta Yaratıcı Süreç II ( Yrd. Doç. Rasim ÖZGÜR )
  Psiko-sosyal estetik etkenlerin bileşiminde yaratıcılığa dönüşen sanat olgusunun görsel dokümanlar eşliğinde irdelenmesi. Büyü, oyun ve yansıma teorileri kapsamında estetiğin oluşum sürecini irdeleyen açıklamalar ve tartışmalar.

  FTG 512 Avangard Akımlar ve Fotoğraf II ( Prof. Dr. Simber Rana ESKİER )
  Pop-Art, Neo-Dada, Fluxus gibi avantgarde içerikli akımların ortaya çıkışı, gelişmeleri, bu bağlamda fotoğrafın yeri ve önemi tartışılarak, örneklerle çözümlenecektir.

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |