Heykel Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Anasanat Dalının amacı; öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak, genelde sanatın, özel anlamda ise heykel sanatının tanıtılmasından yola çıkarak bu sanat dalının getirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirerek sezgi gücünü arttırmaktır. Eğitim, teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile teknik bilgi, beceri ve sanat formasyonu kazandırmaya yöneliktir. Anasanat Dalında temel heykel atölyelerinin yanı sıra metal, ağaç, taş, madalyon ve takı tasarım Uygulama atölyeleri ve desen stüdyoları bulunmaktadır.


  Öğretim Üyeleri
  Doç. Mümtaz Demirkalp (Başkan)
  Doç. O. Mete Demirbaş
  Doç. Refa Emrali
  Doç. Turhan Çetin
  Doç. Mümtaz Demirkalp
  Yrd. Doç. Şinasi Tek
  Öğr. Gör. Ayhan Yılmaz
  Öğr. Gör. Ayşe  Kedik


  DERS İÇERİKLERİ

  HEY 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  HEY 601 Atölye I
  Kişiliklerin oluşması yönünde değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları.

  HEY 602 Atölye II
  Kişiliklerin oluşması yönünde değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları.

  HEY 611 Form ve Kompozisyon I
  Heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması.

  HEY 612 Form ve Kompozisyon II
  Heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması.

  HEY 621 Heykel ve Çevre I
  Heykelin fiziki, sosyolojik vb. çevre ile ilişkisinin incelenmesi, araştırılması.

  HEY 622 Heykel ve Çevre II
  Heykelin fiziki, sosyolojik vb. çevre ile ilişkisinin incelenmesi, araştırılması.

  HEY 631 Modern Heykel Tarihi I
  20.Yüzyıl heykel sanatının evrimi, çağdaş sanat akımları, günümüz heykel sanatı.

  HEY 632 Modern Heykel Tarihi II
  20.Yüzyıl heykel sanatının evrimi, çağdaş sanat akımları, günümüz heykel sanatı.

  HEY 641 Desen I
  Canlı modelden ve doğadan etüdler, kişisel çizgi ve biçimlendirme denemeleri.

  HEY 642 Desen II
  Canlı modelden ve doğadan etüdler, kişisel çizgi ve biçimlendirme denemeleri.

  HEY 645 Araştırma Yöntemleri
  Temel Kavramlar:Bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma vb. Araştırmanın Planlanması:Araştırma önerisi ve ana hatları, araştırma eğitimi. Araştırma Süreç ve Teknikleri:Problem, amaç, denence, önem, sayıltı (varsayım),sınırlılıklar, tanımlar.

  HEY 652 Seminer
  Sanatta yüksek lisans sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlama sorunları.

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |