Heykel Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Heykel Anasanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak (tezli sanat eseri raporlu) Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğretim programları düzenlemektedir. 1 Yüksek lisans programına giriş sınavı, yabancı dil sınavı ve sanat sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.  
   
  2 Sınav jürisi, adayları uygulamalı ve sözlü sınava alır. Adaylar, sanatsal çalışmalarını içeren dosyalarını hazırlayarak (fotoğraf, dia, desen, açıklayıcı metin, orijinal çalışma, vb.) sınav jürisine sunarlar. Sınav jürisi adayın sınav çalışmalarını ve dosyasını birlikte değerlendirir  

  Diploma Koşulları
  1 Dersler: Heykel Anasanat Dalında yüksek lisans derslerine devam zorunludur. Öğrenci, %60'ı atölye derslerinden olmak üzere en az 24 krediyi tamamlamak zorundadır.  
   
  2 Yüksek Lisans Sanat Eseri ve S.E.R. Heykel sanatının belirli yönlerini ve belirli sonuçlarını da içeren uygulamalı özgün bir dizi çalışma ile birlikte bu çalışmaları savunan, amaç ve yöntemlerini, ön araştırmalarını anlatan, sanatsal endişe ve problemlerini açıklayan, başvurulan kaynaklar ve yapılan çalışmaları belgeleyen (fotoğraf, dia, desen, kroki vb.) bir sanat eseri raporundan oluşur.  
   
  3 Öğrenci, hazırladığı eserleri ve bu eserlerin oluşumu ile ilgili çalışmalarını savunma sınavı jürisine sunmak üzere sergiler. Bu sergi, bir hafta süreyle açık kalır.  
   
  4 Yüksek lisans sanat eseri savunma sınavı dinleyicilere açık olup, sergi mekanında yapılır.  
   
  5 Çalışmalardan bir örnek, fakülte müzesi için alınır  


  Yüksek Lisans Dersleri


  HEY 600  Özel Konular 
  HEY 601  Atölye I 
  HEY 611 Form ve Kompozisyon I
  HEY 621 Heykel ve Çevre I 
  HEY 631 Modern Heykel Tarihi I 
  HEY 641 Desen I 
  HEY 645 Araştırma Yöntemleri
    
  Bahar
  HEY 600  Özel Konular 
  HEY 602 Atölye II
  HEY 612 Form ve Kompozisyon II
  HEY 622 Heykel ve Çevre II
  HEY 632 Modern Heykel Tarihi II
  HEY 642 Desen II
  HEY 652 Seminer

  Yüksek Lisans Programı Dersleri Tanımları

  ÖZEL KONULAR
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ATÖLYE
  Kişiliklerin oluşması yönünde değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma, etüd, kompozisyon çalışmaları.

  FORM VE KOMPOZİSYON
  Heykel sanatının temel plastik sorunlarının kişisel uygulamalarla incelenmesi, araştırılması.

  HEYKEL VE ÇEVRE
  Heykelin fiziki, sosyolojik vb. çevre ile ilişkisinin incelenmesi, araştırılması.

  MODERN HEYKEL TARİHİ
  20.Yüzyıl heykel sanatının evrimi, çağdaş sanat akımları, günümüz heykel sanatı.

  DESEN
  Canlı modelden ve doğadan etüdler, kişisel çizgi ve biçimlendirme denemeleri.

  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Temel Kavramlar:Bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma vb. Araştırmanın Planlanması:Araştırma önerisi ve ana hatları, araştırma eğitimi. Araştırma Süreç ve Teknikleri:Problem, amaç, denence, önem, sayıltı (varsayım),sınırlılıklar, tanımlar.

  SEMİNER
  Sanatta yüksek lisans sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlama sorunları.

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |