Heykel Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Sanatta Yeterlik Programı  
  Heykel Anasanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak (tezli sanat eseri raporlu) Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğretim programları düzenlemektedir.

  Giriş Koşulları
  1 Sanatta Yeterlik programına giriş, yabancı dil ve sanat sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.  
   
  2 Sınav jürisi, adayları uygulamalı ve sözlü sınava alır. Adaylar, sanatsal çalışmalarını içeren dosyalarını (fotoğraf, dia, desen, açıklayıcı metin, orijinal çalışma vb.) sınav jürisine sunarlar. Sınav jürisi, adayın sınav çalışmalarını ve dosyasını birlikte değerlendirir  

  Diploma Koşulları
  1 Sanatta Yeterlik programı derslerine devam zorunludur. Öğrenci en az %60'ı atölye derslerinden olmak üzere 24 krediyi tamamlamak zorundadır.  
   
  2 Sanatta Yeterlik eseri, geniş kapsamlı bir projeyi içeren sonuçlanmış tek bir eser olabileceği gibi, yapılan yeterlik eseri çalışmasının özelliğine göre çok sayıda eserlerden ve bu eserleriyle ilgili olarak öğrencinin sanatsal endişe ve problemlerini açıklayan rapordan oluşur. Bu raporda öğrenci, yaptığı sanatta yeterlik çalışmalarını fotoğraf, şema, desen vb. yöntemlerle belgelendirir.  
   
  3 Öğrencinin sanatta yeterlik eseri olarak hazırladığı eserleri, savunma sınavı jürisine sunmak üzere hazırladığı sergidir. Bu sergi bir hafta süreyle açık kalır.  
   
  4 Sanatta yeterlik eseri savunma sınavı, dinleyicilere açık olup sergi mekanında yapılır.  
   
  5 Sanatta yeterlik eseri sergisindeki çalışmalardan bir örnek, fakülte müzesi için alınır.  
   

  Sanatta Yeterlik Dersleri  

  Güz
  HEY 700  Özel Konular 
  HEY 701  Atölye I
  HEY 703 Atölye III
  HEY 711 Form ve Kompozisyon I 
  HEY 713 Form ve Kompozisyon III
  HEY 721 Desen I 
  HEY 731 Heykel ve Çevre I 
    
  Bahar
  HEY 700  Özel Konular 
  HEY 702 Atölye II
  HEY 712 Form ve Kompozisyon II 
  HEY 722 Desen II
  HEY 732 Heykel ve Çevre II 


  DERS İÇERİKLERİ

  HEY 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  HEY 701 Atölye I
  Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

  HEY 702 Atölye II
  Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

  HEY 703 Atölye III
  Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

  HEY 711 Form ve Kompozisyon I
  Heykel kompozisyonu ve plastiğinde kişisel arayışlar ve çözümlemelerle heykel çalışmaları.

  HEY 712 Form ve Kompozisyon II
  Heykel kompozisyonu ve plastiğinde kişisel arayışlar ve çözümlemelerle heykel çalışmaları.

  HEY 713 Form ve Kompozisyon III
  Heykel kompozisyonu ve plastiğinde kişisel arayışlar ve çözümlemelerle heykel çalışmaları.

  HEY 721 Desen I
  Konu ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik desen çalışmaları.

  HEY 722 Desen II
  Konu ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik desen çalışmaları.

  HEY 731 Heykel ve Çevre I
  Heykel sanatının tüm çevre faktörleriyle ilişkisinin analizi.

  HEY 732 Heykel ve Çevre II
  Heykel sanatının tüm çevre faktörleriyle ilişkisinin analizi.

  HEY 741 Çağdaş Heykel Sanatı
  20.y.yıl ilk yarısı sanat tarihinin öncü akımları ve eserleri heykel sanatı temelinde konu, teknik, biçim, içerik v.b. açılardan karşılaştırmalı olarak irdelenir.

  HEY 742 Çağdaş Sanat Kuramları
  20.y.yıl ikinci yarısı ve günümüze kadar sanat tarihinin öncü akımları ve eserleri heykel sanatı temelinde konu, teknik, biçim, içerik v.b. açılardan karşılaştırmalı olarak irdelenir

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |