Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Halk Sağlığı Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Halk Sağlığı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halk Sağlığı Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  HALK SAĞLIĞI DOKTORA PROGRAMI

  Halk Sağlığı Doktora Programı’nın amacı; halk sağlığı alanında araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak; ülkenin ve toplumun halk sağlığı alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alış-verişinde bulunacak; bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış bilim insanı yetiştirmektir.


  DERS LİSTESİ


  HAS 601 Halk Sağlığında Güncel Konular    
  HAS 602 Çocuk Sağlığı
  HAS 603 İleri Epidemiyoloji    
  HAS 604 Kadın Sağlığı
  HAS 605 Evde Bakım Hizmetleri
  HAS 606 Sağlık Yönetimi    
  HAS 607 Halk Sağlığında Etik Sorunlar
  HAS 608 Seminer
  HAS 609 Sağlık Sosyolojisi
  HAS 610 Sağlık Politikaları
  HAS 611 Okul Sağlığı
  HAS 612 Afet Epidemiyolojisi ve Afetlerde Sağlık Yönetimi
  HAS 613 Üreme Sağlığı
  HAS 614 Aile Sağlığı
  HAS 615 İş Sağlığında Riskler
  HAS 616 Tüberküloz Epidemiyolojisi
  HAS 617 Kanser Epidemiyolojisi
  HAS 699 Tez Çalışması
  SABE 601 Biyoistatistik
  SABE 602 Araştırma Teknikleri
  SABE 603 Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi
  SABE 604 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
     
  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam  32  kredi alacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ

  HAS 601   Halk Sağlığında Güncel Konular
  Halk Sağlığı anlayışının ve sağlık sistemindeki değişimlerin irdelenmesi, sağlığa yansımalarının tartışılması

  HAS 602 Çocuk Sağlığı

  Çocuk sağlığına ilişkin temel ilkeler, çocuk sağlığını etkileyen önemli sorunlar ve bu sorunların çocuk ve aileye etkileri, çocuk sağlığı düzeyinin yükseltilmesini hedefleyen hizmetler ve  alınabilecek önlemler
   
  HAS 603 İleri Epidemiyoloji
  İleri epidemiyolojik yöntemlerin ve ileri epidemiyolojik yöntem uygulamalarının tanıtılması

  HAS 604 Kadın Sağlığı
  Kadın sağlığına ilişkin temel ilkeler, Dünyada ve ülkemizde kadın sağlığını etkileyen önemli sorunlar ve bu sorunların kadın ve aileye etkileri, kadın sağlığı düzeyinin yükseltilmesini hedefleyen hizmetler ve  alınabilecek önlemler

  HAS 605 Evde Bakım Hizmetleri
  Dünyada ve ülkemizde evde bakım hizmeti sunan kurumların ve hizmet modellerinin irdelenmesi, ülkemizde evde bakım hizmetlerinin kapsamının, içeriğinin ve yönetiminin tartışılması

  HAS 606 Sağlık Yönetimi
  Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve işletilmesi konusundaki genel ilkeler, Dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık insan gücü yönetimi ve planlamasının tartışılması

  HAS 607 Halk Sağlığında Etik Sorunlar
  Halk sağlığı uygulamalarında sık karşılaşılan etik sorunların irdelenmesi ve uygun etik yaklaşımların tartışılması.
   
  HAS 608 Seminer
  Öğrencinin bireysel gereksinimleri ve halk sağlığına ilişkin yeni gelişmeler ve uygulamalar doğrultusunda bir seminer hazırlaması ve sunması

  HAS 609 Sağlık Sosyolojisi

  Sağlığı ilgilendiren tüm olayların sosyolojik yönden değerlendirilmesi

  HAS 610 Sağlık Politikaları

  Farklı sağlık politikası yaklaşımlarının ve  bu yaklaşımlardaki  değişim süreçlerinin sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin tartışılması, sağlığı etkileyen sosyal dinamiklerin irdelenmesi
   
  HAS 611 Okul Sağlığı
  Okul sağlığı sorunlarının irdelenmesi ve okul sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesini hedefleyen hizmetlerin ve okul sağlığı programlarının tartışılması

  HAS 612 Afet Epidemiyolojisi ve Afetlerde Sağlık Yönetimi
  Dünyada ve ülkemizde sık yaşanan afetlerin irdelenmesi, afetlerde sağlık yönetiminin ilkeleri,  afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrası dönemde  sağlık yönetimi ve koordinasyonun  tartışılması

  HAS 613 Üreme Sağlığı

  Üreme sağlığında temel kavramların, yaş gruplarına özel üreme sağlığı sorunlarının,  sorunların çözümüne yönelik sunulan hizmetlerin ve programların tartışılması sağlığının

  HAS 614 Aile Sağlığı
  Aile sisteminin kurulması, aileye yaklaşımda hedef ve roller,  aile sağlığını etkileyen önemli sorunların irdelenmesi ve ailelere ve risk gruplarına yaklaşımda temel prensiplerin tartışılması

  HAS 615 İş Sağlığında Riskler
  Riskli işler, bu işlerdeki sağlık ve güvenlik tehlikeleri, çalışanlara yönelik  koruyucu önlemlerin tartışılması, iş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlenme ve yasal düzenlemelerin irdelenmesi

  HAS 616 Tüberküloz Epidemiyolojisi
  Dünyada ve ülkemizde tüberküloz epidemiyolojisinin irdelenmesi, ülkemizdeki tüberküloz sürveyans sisteminin incelenmesi

  HAS 617 Kanser Epidemiyolojisi

  Dünyada ve ülkemizde kanser epidemiyolojisinin irdelenmesi, ülkemizdeki kanser kayıt sisteminin incelenmesi

   

   

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |