Grafik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Buca - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  GRAFİK ANASANAT DALI

  YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL

  GRA 535 Temel Sanat Kavramları (İng) 3 0

  Seçmeli Dersler

  GRA 531 Deneysel Grafik I 2 4
  GRA 533 Türk Grafik Tasarımının Oluş.I 3 0
  GRA 537 Endüstri Grafiği tasarımı I 2 4
  GRA 539 Çizgi Roman ve Animasyon I 2 4
  GRA 541 Baskı Resim Anlatım Biçimleri I 2 4
  GRA 545 Tipoğrafik tasarım I 2 4
  GRA 547 Modern Grafik tasarım Tarihi I 3 0

  II.YARIYIL

  GRA 596 Seminer 0 2
  GRA 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0
  GRA 599 Tez - -

  Seçmeli Dersler


  GRA 530 Deneysel Grafik II 2 4
  GRA 534 Türk Grafik Tasarımının Oluş.II 3 0
  GRA 538 Endüstri Grafiği Tasarımı II 2 4
  GRA 540 Çizgi Roman ve Animasyon II 2 4
  GRA 542 Baskıresim Anlatım Biçimleri II 2 4
  GRA 546 Tipoğrafik Tasarım II 2 4
  GRA 548 Modern Grafik Tasarım Tarihi II 3 0
  GRA 550 Grafik Tasarım Portfolyo 2 2
  RSA 512 Sanatta Yeni Arayışlar,Yeni Matery. 3 0

  NOT:Adaylar seçmeli derslerden dördünü seçmek zorundadır. Seçmeli dersleri açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.


  GRA 535 Temel Sanat Kavramları(İng)
  İÇERİK:
  Sanatın temel ilkelerini bir sistem içinde incelemek.

  GRA 533 Türk Grafik Tasarımının Oluşumu I 3 (3+0)
  İÇERİK:
  Cumhuriyetten günümüze Türkiye’de Grafik tasarımın oluşum sürecinin analiz edilmesi.

  GRA 534 Türk Grafik Tasarımının Oluşumu II 3 (3+0)
  İÇERİK:
  Türk Grafik tasarımcılarının analiz edilmesi

  GRA 537 Endüstri Grafiği Tasarımı I 4(2+4)
  İÇERİK:
  Tüketim ekonomisine dayanan bugünün dünyasında, üretim pazarlamasında önemli yeri olan reklamı başlı başına bir kampanya niteliğinde araştırmak.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

  GRA 538 Endüstri Grafiği Tasarımı II 4 (2+4)
  İÇERİK:
  Üretim pazarlamasında önemli yeri olan reklam ve tanıtımın tüketici toplumunda taleplerini gözönünde bulundurarak araştırmak ve uygulamak.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

  GRA 539 Çizgi Roman ve Animasyon I 4 (2+4)
  İÇERİK: Bu derste Cumhuriyet döneminden günümüze çizgi roman ve animasyon analiz edilir.

  GRA 540 Çizgi Roman ve Animasyon II 4 (2+4)
  İÇERİK: Batı’da çizgi romanın gelişim süreci ayrıntılı olarak incelenecektir.

  GRA 541 Baskıresim Anlatım Biçimleri I 4 (2+4)
  İÇERİK:
  Özgün baskı sanatı kullanılarak, öğrencilerin kendilerine özgü bir dili oluşturmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  GRA 542 Baskıresim Anlatım Biçimleri II 4 (2+4)
  İÇERİK:
  Baskıresim aracılığıyla, öğrencilerin kendilerine özgü bşr anlatım dilini oluşturmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  GRA 531 Deneysel Grafik I 4(2+4)
  Bu ders, teknik, tarihsel ve estetik konulara dikkat çekerek belli deneyimleri sağlar. Bu dersin esas noktası, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde dinamik ilkelerin uygulanması üzerinde olacaktır.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 530 Deneysel Grafik II 4(2+4)
  Bu dersin amacı iletişim kurmanın temel alanları olarak harf ve imajı kullanarak yaratıcı ve etkili çözümler üretmektir. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanacaktır.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 545 Tipografik Tasarım I 4 (2+4)
  İÇERİK:
  Harf ve imge kullanılarak tipografik tasarımının ilkelerinin iki boyutlu düzlemde uygulanması.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi:Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 546 Tipografik Tasarım II 4 (2+4)
  İÇERİK:
  Görsel iletişim tasarımında önemli bir iletişim dili olan harfin yaratıcı çözümde ayrıntılı incelenmesi.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 547 Modern Grafik Tasarım Tarihi I 3 (3+0)

  İÇERİK:
  19. yüzyılın sonlarından 1930’lara kadar sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern grafik tasarım hareketlerinin, tasarımcıların ve okulların analizi.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 548 Modern Grafik Tasarım Tarihi II 3 (3+0)
  İÇERİK:
  1930’lardan günümüze sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern grafik tasarım hareketlerinin, tasarımcıların ve okulların analizi.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  GRA 550 Grafik Tasarım Portfolyo 3 (2+2)
  İÇERİK:
  Bu ders, yöntemlerin araştırılmasını, hedef kitlenin belirlenmesini, kişinin kavramsal, sanatsal, estetik yeteneklerini gözler önüne seren ve eşsiz bir anlatım tarzını yansıtan çalışmaların seçimini, sunum hazırlıklarının yapılmasını ve elektronik ya da geleneksel uygulamayı içerir.
  Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

  RSA 512 Sanatta Yeni Arayışlar,Yeni Materyaller (3+0)

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |