Grafik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  1985 yılında kurulmuş olan Grafik Ana Sanat Dalı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektedir. Grafik Ana Sanat Dalı; bünyesindeki özgün baskıresim atölyesi, yazılım ve donanım açısından gelişmiş bir bilgisayar laboratuvarı, serigrafi atölyesi, ofset baskı ünitesi, fotoğraf stüdyosu ve karanlık odaları ile öğrencilerin tüm projelerini okul bünyesinde hayata geçirmelerine imkan vermektedir.
  Dünyadaki gelişmeler, iletişim teknolojisinin gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Ana Sanat Dalı, hazırladığı çağdaş eğitim programı; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve interneti en yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Ana Sanat Dalı piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapmasına ortam hazırlamaktadır. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılımı okul tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu yaklaşımın ürünü olarak öğrenciler yurt içi ve yurt dışında afiş, dergi kapağı, ambalaj tasarımı, fotoğraf, özgün baskıresim gibi dallarda çeşitli ödüller almışlardır.
  Bu Bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler.

  AMAÇ
  Grafik Ana Sanat Dalı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir. Grafik Ana Sanat Dalı, bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş donanım altyapısından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanır.

  Yüksek Lisans Eğitimi
  Yüksek lisans eğitimi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülmekte, bu programa katılacak öğrenciler Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yapılan sınavlara ve değerlendirmelere göre seçilmektedir.
  Yaklaşık 2 yıl süren Grafik Yüksek Lisans eğitiminde, öğrencilerin zorunlu olarak belirtilen derslerden başarılı olmaları ve araştırmalarına bağlı olarak özgün bir tez ve uygulama hazırlamaları gerekmektedir.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Grafik bölümünün Amerika Birleşik Devletleri nin San Diego State Üniversitesi ile karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimine dayalı bir işbirliği vardır. Bu anlaşma çerçevesinde San Diego State üniversitesine bölümümüzden öğretim elemanı ve öğrenci gönderilmiş ve oradan gelen öğretim elemanlarıyla işbirliği içinde dersler yürütülmüştür. Bu işbirliği halen devam etmektedir.
  Ayrıca grafik bölümü öğrencilerinin gerçek tasarım sorunlarıyla yüzyüze gelebilmeleri ve kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtabilmeleri için ticari firmalarla işbirliği içinde projeler üretilmektedir.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Bilgisayar laboratuvarlarındaki tüm bilgisayarların internet bağlantıları vardır ve öğrencilerin çalışmalarına yönelik her türlü yazılıma da sahiptirler. Bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin kullanımına sunulmuş 47 Mac bilgisayarın yanında, renk ayrım sistemi, video projektör, scanner ve renkli yazıcılar da vardır. Öğrenciler derslerde ve ders dışında lavoratuvarın tüm olanaklarından faydalanırlar.

  Fotoğraf Laboratuvarı
  Grafik bölümü fotoğraf laboratuvarında öğrenciler derslerde aldıkları fotoğraf bilgilerini uygulama imkanı bulurlar. Laboratuvar renkli ve siyah-beyaz baskı yapmaya olanak sağlar. Öğrenciler çekimleri için laboratuvara ait fotoğraf makinelerini kullanabilirler. Fotoğraf laboratuvarı film ve kart baskı yanında dijital çekim ve uygulamaları için de geliştirilmiştir.

  Fotoğraf Stüdyosu
  Grafik bölümünde her türlü gerekli donanıma sahip fotoğraf stüdyosu, öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Öğrenciler dış çekimlerin yanında, stüdyoda yapılması gereken çekimlerde burasını kullanabilmektedirler.

  Serigrafi Atölyesi
  Öğrenciler serigrafi atölyesini kullanarak, derslerde yaptıkları uygulamaları bitmiş işler haline getirebilmektedirler. Bu yolla öğrenciler tasarımın ötesine geçip onu baskıya hazırlama yöntemini de öğrenir ve uygularlar.

  Ofset Baskı Atölyesi
  Grafik bölümündeki ofset baskı atölyesinde, öğrenciler tasarımın renk ayrım işleminden sonra hangi aşamalarla baskıya hazırlandığını, baskı ve baskı sonrası işlemleri izleme imkanı bulurlar. Fakülteye ait bazı grafik ürünler ve yayınlar ofset baskı atölyesinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler bu çalışmaları hem izleme hem asiste etme şansına sahiptirler.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl

  Ders Adı ve Şubeler     
  GRA501     Yazı Tipografi Tasarımı I    
  GRA505     Reklam Tasarım Proje I    
  GRA519     Çok Disiplinli Grafik Uygulamaları I    
  Seçmeli Dersler
  GRA511     Gravür I    
  GRA513     Digital İllustrasyon I    
  GRA515     Kurum Kimliği Tasarımı I    
  GRA517     Digital Video Kurgu I    
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler     
  GRA502     Yazı-Tipografi Tasarımı II    
  GRA506     Reklam Tasarımı Proje II    
  GRA507     Seminer    
  GRA520     Çok Disiplinli Grafik Uygulamaları II
  Seçmeli Dersler
  GRA512     Gravür II    
  GRA514     Digital İllustrasyon II    
  GRA516     Kurum Kimliği Tasarımı II
  GRA518     Digital Video Kurgu II    
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler   
  GRA790     Tez
   

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |